2006
Guinea (sida 1/2)
Nästa

Visar nu: Guinea - Postfrimärken (1959 - 2013) - 778 frimärken.

2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4554 EVV 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4555 EVW 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4556 EVX 20000FG 4,45 - 4,45 - USD  Info
4554‑4556 6,67 - 6,67 - USD 
4554‑4556 6,68 - 6,68 - USD 
2007 Sports - Basketball

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Basketball, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4557 EVV1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4557 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Ping Pong

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Ping Pong, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4558 EVW1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4558 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Cyclism

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Cyclism, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4559 EVX1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4559 6,67 - 6,67 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4560 EVY 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4561 EVZ 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4562 EWA 20000FG 4,45 - 4,45 - USD  Info
4560‑4562 6,67 - 6,67 - USD 
4560‑4562 6,68 - 6,68 - USD 
2007 Sports - Chess

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Chess, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4563 EVY1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4563 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Motor sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Motor sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4564 EVZ1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4564 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Hockey

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Hockey, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4565 EWA1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4565 6,67 - 6,67 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4566 EWB 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4567 EWC 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4568 EWD 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4566‑4568 8,90 - 8,90 - USD 
4566‑4568 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Sports - Formula I

30. augusti WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 13

[Sports - Formula I, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4569 EWB1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4569 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Rugby

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Rugby, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4570 EWC1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4570 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Football

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Football, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4571 EWD1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4571 5,56 - 5,56 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4572 EWE 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4573 EWF 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4574 EWG 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4572‑4574 8,90 - 8,90 - USD 
4572‑4574 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Sports - Winter sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Winter sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4575 EWE1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4575 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Golf

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Golf, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4576 EWF1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4576 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Motor Races

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Motor Races, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4577 EWG1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4577 5,56 - 5,56 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4578 EWH 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4579 EWI 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4580 EWJ 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4578‑4580 8,90 - 8,90 - USD 
4578‑4580 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Sports - Tennis

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Tennis, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4581 EWH1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4581 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Moto sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Moto sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4582 EWI1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4582 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Extreme sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Extreme sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4583 EWJ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4583 6,67 - 6,67 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4584 EWK 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4585 EWL 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4586 EWM 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4584‑4586 8,90 - 8,90 - USD 
4584‑4586 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Olympic Games 1896 - Athens, Greece

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1896 - Athens, Greece, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4587 EWK1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4587 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1900 - Paris, France

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1900 - Paris, France, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4588 EWL1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4588 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1904 - Saint Louis, USA

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1904 - Saint Louis, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4589 EWM1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4589 6,67 - 6,67 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4590 EWN 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4591 EWO 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4592 EWP 20000FG 4,45 - 4,45 - USD  Info
4590‑4592 6,67 - 6,67 - USD 
4590‑4592 6,68 - 6,68 - USD 
2007 Olympic Games 1908 - London, UK

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1908 - London, UK, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4593 EWN1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4593 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1912 - Stockholm, Sweden

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1912 - Stockholm, Sweden, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4594 EWO1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4594 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1916 - Cancelled

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1916 - Cancelled, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4595 EWP1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4595 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4596 EWQ 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4597 EWR 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4598 EWS 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4596‑4598 8,90 - 8,90 - USD 
4596‑4598 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Olympic Games 1920 - Antwerp, Belgium

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1920 - Antwerp, Belgium, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4599 EWQ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4599 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1924 - Paris, France

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1924 - Paris, France, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4600 EWR1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4600 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1928 - Amsterdam, Netherlands

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1928 - Amsterdam, Netherlands, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4601 EWS1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4601 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4602 EWT 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4603 EWU 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4604 EWV 20000FG 4,45 - 4,45 - USD  Info
4602‑4604 6,67 - 6,67 - USD 
4602‑4604 6,68 - 6,68 - USD 
2007 Olympic Games 1932 - Los Angeles, USA

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1932 - Los Angeles, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4605 EWT1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4605 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Olympic Games 1936 - Berlin, Germany

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1936 - Berlin, Germany, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4606 EWU1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4606 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1940 - Cancelled

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1940 - Cancelled, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4607 EWV1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4607 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4608 EWW 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4609 EWX 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4610 EWY 20000FG 4,45 - 4,45 - USD  Info
4608‑4610 6,67 - 6,67 - USD 
4608‑4610 6,68 - 6,68 - USD 
2007 Olympic Games 1944 - Cancelled

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1944 - Cancelled, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4611 EWW1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4611 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Olympic Games 1948 - London, UK

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1948 - London, UK, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4612 EWX1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4612 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1952 - Helsinki, Finland

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1952 - Helsinki, Finland, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4613 EWY1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4613 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4614 EWZ 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4615 EXA 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4616 EXB 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4614‑4616 8,90 - 8,90 - USD 
4614‑4616 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Olympic Games 1956 - Melbourne, Australia

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1956 - Melbourne, Australia, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4617 EWZ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4617 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1960 - Rome, Italy

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1960 - Rome, Italy, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4618 EXA1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4618 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Olympic Games 1964 - Tokyo, Japan

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1964 - Tokyo, Japan, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4619 EXB1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4619 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4620 EXC 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4621 EXD 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4622 EXE 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4620‑4622 8,90 - 8,90 - USD 
4620‑4622 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Olympic Games 1968 - Mexico

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1968 - Mexico, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4623 EXC1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4623 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1972 - Munich, Germany

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1972 - Munich, Germany, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4624 EXD1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4624 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Olympic Games 1976 - Montreal, Canada

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1976 - Montreal, Canada, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4625 EXE1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4625 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4626 EXF 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4627 EXG 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4628 EXH 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4626‑4628 8,90 - 8,90 - USD 
4626‑4628 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Olympic Games 1980 - Moscow, Russia

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1980 - Moscow, Russia, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4629 EXF1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4629 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1984 - Los Angeles, California

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1984 - Los Angeles, California, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4630 EXG1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4630 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1988 - Seoul , South Korea

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1988 - Seoul , South Korea, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4631 EXH1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4631 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4632 EXI 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4633 EXJ 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4634 EXK 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4632‑4634 8,90 - 8,90 - USD 
4632‑4634 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Olympic Games 1992 - Barcelona, Spain

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1992 - Barcelona, Spain, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4635 EXI1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4635 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 1996 - Atlanta, USA

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 1996 - Atlanta, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4636 EXJ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4636 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Olympic Games 2000 - Sydney, Australia

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Olympic Games 2000 - Sydney, Australia, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4637 EXK1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4637 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4638 EXL 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4639 EXM 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4640 EXN 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4638‑4640 8,90 - 8,90 - USD 
4638‑4640 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Sports - Pole Vaulting

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Pole Vaulting, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4641 EXL1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4641 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Pommel Horse

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Pommel Horse, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4642 EXM1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4642 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Tennis

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Tennis, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4643 EXN1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4643 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4644 EXO 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4645 EXP 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4646 EXQ 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4644‑4646 8,90 - 8,90 - USD 
4644‑4646 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Sports - Jeux d'Athenes

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Jeux d'Athenes, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4647 EXR 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4647 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4648 EXS 3000FG 0,83 - 0,83 - USD  Info
4649 EXT 10000FG 2,22 - 2,22 - USD  Info
4650 EXU 15000FG 3,34 - 3,34 - USD  Info
4648‑4650 8,90 - 8,90 - USD 
4648‑4650 6,39 - 6,39 - USD 
2007 Sports - Judo

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Judo, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4651 EXV 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4651 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Canoeing

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Canoeing, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4652 EXW 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4652 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Swimming

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Swimming, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4653 EXX 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4653 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4654 EXY 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4655 EXZ 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4656 EYA 20000FG 4,45 - 4,45 - USD  Info
4654‑4656 6,67 - 6,67 - USD 
4654‑4656 6,68 - 6,68 - USD 
2007 Sports - Marathon

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Marathon, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4657 EXY1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4657 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Volleyball

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Volleyball, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4658 EXZ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4658 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Athletics

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Athletics, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4659 EYA1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4659 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4660 EYB 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4661 EYC 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4662 EYD 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4660‑4662 8,90 - 8,90 - USD 
4660‑4662 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Sports - Judo

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Judo, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4663 EYB1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4663 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Football

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Football, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4664 EYC1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4664 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Sports - Weights

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Weights, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4665 EYD1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4665 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4666 EYE 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4667 EYF 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4668 EYG 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4666‑4668 8,90 - 8,90 - USD 
4666‑4668 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Sports

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4669 EYE1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4669 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Athletics

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Athletics, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4670 EYF1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4670 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Sports - Cycling

30. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Sports - Cycling, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4671 EYG1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4671 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4672 EYH 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4673 EYI 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4674 EYJ 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4672‑4674 8,90 - 8,90 - USD 
4672‑4674 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Fauna - Owls

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Owls, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4675 EYH1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4675 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Owls

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Owls, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4676 EYI1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4676 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Owls

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Owls, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4677 EYJ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4677 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4678 EYK 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4679 EYL 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4680 EYM 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4678‑4680 8,90 - 8,90 - USD 
4678‑4680 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Fauna - Fish & Turtles

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Fish & Turtles, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4681 EYK1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4681 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Fish & Turtles

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Fish & Turtles, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4682 EYL1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4682 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Fish & Turtles

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Fish & Turtles, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4683 EYM1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4683 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4684 EYN 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4685 EYO 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4686 EYP 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4684‑4686 8,90 - 8,90 - USD 
4684‑4686 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Fauna - Peacocks, Fruits

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Peacocks, Fruits, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4687 EYN1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4687 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Fauna - Peacocks, Fruits

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Peacocks, Fruits, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4688 EYO1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4688 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Fauna - Peacocks, Fruits

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Peacocks, Fruits, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4689 EYP1 25000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4689 5,56 - 5,56 - USD 
2007 Fauna

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4690 EYQ 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4691 EYR 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4692 EYS 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4690‑4692 8,90 - 8,90 - USD 
4690‑4692 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Fauna - Dogs & Cats

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Dogs & Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4693 EYQ1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4693 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Dogs & Cats

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Dogs & Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4694 EYR1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4694 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Dogs & Cats

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Dogs & Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4695 EYS1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4695 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4696 EYT 2000FG 0,56 - 0,56 - USD  Info
4697 EYU 7500FG 1,67 - 1,67 - USD  Info
4698 EYV 20000FG 5,56 - 5,56 - USD  Info
4696‑4698 8,90 - 8,90 - USD 
4696‑4698 7,79 - 7,79 - USD 
2007 Fauna - Insects, Orchids

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Insects, Orchids, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4699 EYT1 25000FG 6,67 - 6,67 - USD  Info
4699 6,67 - 6,67 - USD 
2007 Fauna - Insects, Orchids

28. september WM: Inga Perforering: 13

[Fauna - Insects, Orchids, Typ ]
Nummer Typ D