Visar nu: Jordan - Postfrimärken (1920 - 2019) - 35 frimärken.

1995 Inauguration of Al al-Bayt University

8. februari WM: Inga Perforering: 12

[Inauguration of Al al-Bayt University, Typ AFR] [Inauguration of Al al-Bayt University, Typ AFR1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1613 AFR 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1614 AFR1 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1613‑1614 4,45 - 4,45 - USD 
1613‑1614 1,39 - 0,56 - USD 
1995 Arc de Triomphe - Dated "1994"

13. februari WM: Inga Perforering: 12

[Arc de Triomphe - Dated [Arc de Triomphe - Dated [Arc de Triomphe - Dated
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1615 ADY10 125F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1616 ADY25 160F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1617 ADY26 240F 1,39 - 0,28 - USD  Info
1615‑1617 2,78 - 1,12 - USD 
1995 The 50th Anniversary of the United Nations

1. april WM: Inga Perforering: 14

[The 50th Anniversary of the United Nations, Typ AFS] [The 50th Anniversary of the United Nations, Typ AFS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1618 AFS 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1619 AFS1 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1618‑1619 1,39 - 0,84 - USD 
1995 Labour Day

1. maj WM: Inga Perforering: 14

[Labour Day, Typ AFT] [Labour Day, Typ AFU] [Labour Day, Typ AFV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1620 AFT 80F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1621 AFU 125F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1622 AFV 160F 0,83 - 0,83 - USD  Info
1620‑1622 1,67 - 1,67 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1995 Jordan Week in Japan

22. maj WM: Inga Perforering: 13¾

[Jordan Week in Japan, Typ AFW] [Jordan Week in Japan, Typ AFX] [Jordan Week in Japan, Typ AFY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1623 AFW 80F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1624 AFX 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1625 AFY 160F 1,11 - 0,56 - USD  Info
1623‑1625 2,50 - 1,68 - USD 
1995 Petra, "The Rose City"

11. augusti WM: Inga Perforering: 14

[Petra, [Petra, [Petra, [Petra,
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1626 AFZ 50F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1627 AGA 75F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1628 AGB 80F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1629 AGC 160F 1,67 - 0,56 - USD  Info
1626‑1629 3,89 - 1,40 - USD 
1995 Petra, "The Rose City"

11. augusti WM: Inga Perforering: Imperforated

[Petra,
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1630 ZGC 200F - - - - USD  Info
1630 16,70 - 16,70 - USD 
1995 The 50th Anniversary of Arab League

20. september WM: Inga Perforering: 13¾

[The 50th Anniversary of Arab League, Typ AGD] [The 50th Anniversary of Arab League, Typ AGD1] [The 50th Anniversary of Arab League, Typ AGD2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1631 AGD 80F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1632 AGD1 125F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1633 AGD2 160F 0,83 - 0,83 - USD  Info
1631‑1633 1,95 - 1,95 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1995 The 50th Anniversary of F.A.O.

16. oktober WM: Inga Perforering: 13¾

[The 50th Anniversary of F.A.O., Typ AGE] [The 50th Anniversary of F.A.O., Typ AGF] [The 50th Anniversary of F.A.O., Typ AGG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1634 AGE 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1635 AGF 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1636 AGG 160F 1,11 - 0,56 - USD  Info
1634‑1636 2,50 - 1,12 - USD 
[Middle Eastern and North African Economic Summit, Amman, Typ AGH] [Middle Eastern and North African Economic Summit, Amman, Typ AGH1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1637 AGH 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1638 AGH1 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1637‑1638 1,39 - 0,56 - USD 
1995 The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein

14. november WM: Inga Perforering: 13¾

[The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ AGI] [The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ AGJ] [The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ AGK] [The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ AGL] [The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ AGM] [The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ AGN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1639 AGI 25F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1640 AGJ 40F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1641 AGK 80F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1642 AGL 100F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1643 AGM 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1644 AGN 160F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1639‑1644 3,06 - 1,68 - USD 
1995 The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein

14. november WM: Inga Perforering: Imperforated

[The 60th Anniversary of the Birth of King Hussein, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1645 ZGN 200F - - - - USD  Info
1645 6,68 - 6,68 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 The Deaf

30. november WM: Inga Perforering: 13¾

[The Deaf, Typ AGO] [The Deaf, Typ AGP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1646 AGO 80F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1647 AGP 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1646‑1647 1,11 - 0,56 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör