BE Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren vzw (BBKPH)
Website
Logo

Website info Information Meetings Special Other  

Website

BBKPH
P.O. Box 1325
1000 Brussels - De Brouckère
Belgium

Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren v.z.w. (BBKPH)
Postbus 1325
1000 Brussel 1
België

Tel: +32 2 223 00 86

Philatelic email address:

info@bbkph-cpbntp.be