Tingimused

1. Üldine.

Corporate information:
Stampworld ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
CVR no: 40523294
Phone Number: +45 30 30 08 76
Email: support@stampworld.com


1.1 Olemasolevad kasutustingimused reguleerivad:
Stampworld, Denmark, and the members of Stampworld.com.
The aim is to make Stampworld.com a trusted place for its members.

1.2 Definitsioonid
Vastavalt praegustele Stampworld.com tingimustele, asi on defineeritud kui:

1.2.1 Stampworld.com;
Stampworld ApS is a company registered in Denmark, located at Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Denmark, with company registration number 40523294, providing services via Stampworld.com.

1.2.2 konto
Liikmete poolt valitud kontode nimed. Konto toob välja kogu info, mille on esitanud liige registreerimise käigus, samuti info liikme tegevusest lehel

1.2.3 Stampworld.com moderaatorid
Kõik vabatahtlikud liikmed, kes aitavad Stampworld.com täita lehe tingimusi

1.2.4 Kasutaja
Iga isik, liige või mitte, on kasutaja, kui siseneb Stampworld.com internetis

1.2.5 Liige
Iga isik või üksus, kes on registreeritud ja kellel on kasutajanimi ja salasõna.

1.2.6 Tegevus
Iga tegevus, mis muudab lehe sisu (nt. küsimus, vastus, teade, pakkumine)

1.2.7 Müügid

Objekti müüki panek Stampworld.com-is.

1.2.8 Tee pakkumised
Soetamise asjus võta ühendust müüjaga.

2. Payment, Warranty, Compensation

2.1 Teenuse garantii

Stampworld.com ei ole vastutav teenuse töös esinevate häirete eest, mis võivad tekkida parandustööde, hoolduse või uuenduste käigus.

2.2 Kompensatsioon

Stampworld.com ei ole vastutav rahalise kahju eest maksetes:
- Transpordi käigus kahjustatud või kadunud esemed
- Ekslik kirjeldus;
- Ligipääs lehele või teenusele puudub või on piiratud
- Tarkvara, riistvara või inimese eksitus
- Ühe või mitme teenuse muutused

2.3 Tellimuse tasud
Liikmetel on võimalus tellida Stampworld.com lisateenuseid. Vaata hinnakirja tellimuste alt.

All subscriptions are consecutive, and will run until the subscription is cancelled on the website, or via email. At the end of the subscription period, the subscription is automatically renewed for a period identical to the original subscription period.

Subscriptions can be cancelled at all times, and will downgrade at the end of the current subscription cycle. Cancellations must be made through the cancellation form on the website, or via email.

2.3.1 Seller Fee
Stampworld charges a Seller Fee of 5% of annual sales amounting to more than $1,000. We do not charge a fee for the first $1,000 of sales in a given year. The fee is applied to all additional sales in the period. The Seller Fee is invoiced quarterly, if the invoiced amount exceeds $20. If the amount is below $20 for the period, the fee rolls over to the next quarter. Regardless of the amount owed, at least one invoice will be issued in each calendar year, if sales have surpassed $1,000 during the period. Sellers will be able to keep track of their yearly sales on their profiles.

Seller Fee will be calculated based on the calender year, and will reset on January 1st. The Seller Fee is implemented on January 1st 2019.

Failure to pay the invoice on time will result in a temporary suspension of the Seller account. Any attempts to circumvent the Seller Fee will result in permanent suspension from the site.

2.3.2 Payment
Stampworld ApS accepts payment through all major credit cards (VISA, VISA Electron, MasterCard, among others), as well as through PayPal. The payment will not be withdrawn from your account, until the order is shipped.

All prices are displayed in USD, and include VAT.

Stampworld ApS uses an authorized payment server, which encrypts all your payment information using the SSL protocol. This means that your payment information cannot be intercepted.

Payments to Stampworld ApS will appear as STAMPWORLD on your bank statement.

2.4 Stampworld.com tagastuspoliitika online tellimuste korral
Stampworld.com ei tagasta online teenuste tellimuse tasu.
Tellitud teenus toimib kuni arve lõpuni.

If you have a monthly, quarterly, or annual subscription, you may cancel it at anytime by logging into StampWorld.com clicking on My Profile, clicking on Account Info, and clicking CANCEL. Pre-paid subscriptions cannot be canceled.

2.5 Warranty
As per Danish legislation, we provide a two-year warranty on all items purchased on Stampworld.com. The warranty covers errors in production or material. The warranty does not cover wrongful use of the product or service.

2.6 Cancellation
Stampworld offers 14 day cancellation right on all physical products purchased at Stampworld.com. Cancellation is not available for digital goods, which are delivered instantly at the point of sale.

2.7 Complaint options
If you have a complaint for an item purchased in our webshop, you can send the complaint to:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Denmark
Link: www.forbrug.dk

If you are based in a country in the EU, you can file your complaint with the Commisions online complaint platform, which can be found at: ec.europa.eu/consumers/odr/

If you file a complaint, you must mention our email address: support@stampworld.com.

3. StampWorld.com konto

3.1. Loo konto

Konto loomine StampWorld.com on tasuta ja nõuab kehtivate tingimustega nõustumist. Konto loomine tähendab automaatselt pakutavate teenuste kasutamise võimalust

Konto avamiseks peab kasutaja avaldama emaili ja valima kasutajanime ja salasõna. Kasutaja võib vabalt valida, kas avalikustab rohkem isiklikku informatsiooni. Informatsioon peab olema tõene. Iga registreerunud liige saab uudiskirja, millest saab loobuda konto seadetest.

3.2 Kasutajanime valik
Liikmed võivad valida kasutajanime, Stampworld.com jätab endale õiguse reservatsioonideks.

Kasutajanimi ei või ola eksitav, solvav või konkureeriv

Ära viita ideoloogiatele või mõtetele, mis õhutavad vägivalda, diskrimineerimist või rassilist viha.

Ära viita registreeritud kaubamärgile

Stampworld.com omab õigust keelduda või tühistada kasutajanimest ilma selgituseta.

3.3 Konto kasutamine
Liimed vastutavad oma kontol toimuva eest, seega peaks salasõna olema salajane.

3.4 Konto sulgemine või keelamine
Liige võib oma konto sulgeda:
-Saates emaili info@Stampworld.com
Liikmete konto võib saada suletud või keelatud:
-Kui konto omanik ei täida tingimusi või :
- Liige on surnud.
- Liige ei reageeri korduvatele meeldetuletustele Stampworld.com poolt.
- Liikmel on palju negatiivset tagasisidet.
- llige ei käitu korralikult.
- Liige pole suutnud täita kehtivaid tingimusi. Saadetakse email kontoo hävitamise või keelustamise kohta.

4. Kui tahad Stampworld.com lehel müüa

4.1 Reeglid

Stampworld.com ei luba kahtlaste kaupade müüki. Esimese kahtluse korral pöördume politseisse.

Kui näete müügis ebaseaduslikku eset, võtke palun kohe ühendust Stampworld.com

4.2 Hind
Müüja lubab õiglasi hindu. Liiga kõrge või madal hind võrrelduna turuhinnaga kahustab Stampworld.com.

Stampworld.com jätab endale õiguse müügi keelamiseks.

4.3. Kirjeldus
The description of the stamp must be complete and ready. The condition must be described in the most detailed manner, and not in any misleading ways. The image displayed has to give visitors the opportunity to assess their quality. It is illegal to use images that do not correspond to the goods which are for sale. It is illegal to make copies of images found on Stampworld.com to use them for new sales.

4.4 Müügid
Müüja on kohustatud mõistliku aja jooksul vastama võimalike ostajate küsimustele

4.5 Müügtehingu lõpule viimine
Kui kasutaja vajutab ostmise nuppu, siis pole Stampworld.com enam tehingu eest vastutav. Peale tehingu toimumist peavad mõlemad kasutajad andma teiselöe poolele hinnangu, mis võib tulevikus teisi kasutajaid aidata

5. Kui tahad Stampworld.com lehel osta
Iga registreeritud kasutaja võib teha pakkumisi müügis olevatele esemetele

6. Ametlik ajatsoon
Stampworld.com kasutab järgmist ajatsooni:
Ametlik ajatsoon on Kopenhaageni ajatsoon (GMT +1).

7. Suhtarv lehel
Stampworld.com tahab olla sõbralik, avatud ja turvaline
Sel põhjusel peavad kõik liikmed austama Stampworld.com, selle liikmeid ja töötajaid
Järgnev loetakse mitteaustavaks:
-Iga solvang, ähvardus, agressioon või naeruvääristamine
-Kõik katsed kahjustada põhjusetult teise liikme reputatsiooni
-Iga pettus või pettusekatse
Iga rikkumine annab Stampworld.com õiguse võtta tarvitusele meetmed ründaja vastu

8. Suhtlus

8.1. Stampworld.com sisene kiri

Stampworld.com pakub oma maksvatele liikmetele siseposti teenust. Saadetus sõnumid on nähtavad kontol ja koopiad saadetakse tavameili aadressil

Liikmete vahel ning liikmete ja Stampworld.com vahel vahetatud teated on konfidentsiaalsed.

Stampworld.com võib lugeda liikmete vahelist kirjavahetust, tagamaks tingimuste täitmist.

Sisekirja käsitletakse paragrahv 7 alusel

8.2. Avalik suhtlus
Avalikku suhtlust käsitletakse paragrahv 7 alustel
Kasutajad võivad muuta oma profiilis nähtavaid asju, kuid peavad jälgima, et ei kahjustaks ennast ega teisi

8.3. Foorum
Stampworld.comil kasutajatele mõeldud on foorum.Foorumisisu käsitletakse paragrahv 7 alustel. Lisaks ei tohi toimuda mingit kostkõlastamata reklaamtegevust

8.4 Pildid
Kasutajad võivad üles laadida pilte. Nad ei tohi kasutada pilte, mida nad ei oma või pilte, mis ei vasta tegelikkusele.Iga kasutaja vastutab oma piltide eest. lehel on õigus nõuda pildi eemaldamist või eemaldada need ise.

9. Hindamisprogramm

9.1. Definitsioon

Stampworld.comil on hindamissüsteem, mis lubab müüjatel-ostjatel anda tagasisidet vastaspoole kohta.

Iga tehing, nii lõpule viidud kui ka katkestaud, annab osapooltele võimaluse jätta kommentaar ja positiive või negatiivne hinnang, mille põhjal antakse kasutajale hinne. kasutajad võivad oma hinnanguid ja kommentaare hiljem muuta.

Stampworld.com ei muuda hinnanguid ja ei ole seetõttu vastutav. Iga kasutaja peab jälgima oma käitumist, tagamask positiivne hinnang. Juhul, kui tele tundub mõni hinnag ülekohtune, kontakteeruge klienditoega.

9.2 Kuritarvitus
Hindamissüsteemi kuritarvitamine võib viia viivitamatu väljaheitmise või keelustamiseni.

Stampworld.comil on õigus keelustada või hävitada kontod, mille omanikud on saanud liiga palju negatiivseid hinnanguid

10. Reklaamid
Reklaamimine pole lubatud va. Stampworld.com loal. Tekstilingid ja URL on lubatud, kui nad ei ole tuluteenimise eesmärgil, reklaam või rämpspost

11. Konfliktid
Stampworld.com ei kohustu osalema kahe kasutaja vahelises konfliktis

12. Omand ja autoriõigus
Kõik esitatavad tekstid on nende autorite omand
Leht ei tohi sisaldada autoriõiguseta texti või Stampworld.comiga mitteseotud reklaami.

13. Isiklik informatsioon
Euroopa Parlament direktiiv 95/46/EC 24. oktoober 1995 isikukaitsest isiklike andmete osas http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:da:HTML

14. Andmed

14.1. Kasutaja isiklikud andmed

Registreerimine nõuab isiklikke andmeid, millest osade teatamine on kohustuslik
Nõutud andme don:
E-mail
Riik
Kasutajad võivad küsida isikliku info vabastamist kirja teel

14.2 Andmed automaatselt kogutud
Lehe kasutamisel kogutakse automaatselt mõningaid aindmeid
IP aadress
Interneti pakkuja
Brauser
Keel
Need andmed säilitatakse meie andmebaasis 2 aastat

14.3 Küpsis
Stampworld.com paigaldab küpsised teie arvutisse, nii ei pea te igakord sisse logima

14.4 Turvalisus
Stampworld.com kohustub kaitsma isiklikku infot

14.5 Jagamine
On keelatud kasutada Stampworld.com isikliku info kogumiseks.
Registreerumisega nõustub kasutaja, et kõik teised kasutajad näevad tagasisidet teistelt liikmetelt.

15. Seadus
These conditions are governed by the laws of Denmark, where Stampworld ApS is located.

15.1 Kohus
All disputes or complaints will be submitted to the court in Denmark. Stampworld ApS reserves the right to refer any dispute to the country where the user comes from.