Francoska Porenje-Pfalška (page 1/2)
Naslednja

Sedaj prikazano: Francoska Porenje-Pfalška - Poštne znamke (1947 - 1949) - 52 znamke.

1947 -1948 Different Motives

WM: Nič Perforacija: 14

[Different Motives, tip A] [Different Motives, tip B] [Different Motives, tip C] [Different Motives, tip D] [Different Motives, tip E] [Different Motives, tip F] [Different Motives, tip G] [Different Motives, tip H] [Different Motives, tip I] [Different Motives, tip J] [Different Motives, tip J1] [Different Motives, tip A1] [Different Motives, tip I1] [Different Motives, tip K] [Different Motives, tip L]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
1 A 2Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
2 B 3Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
3 C 10Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
4 D 12Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
5 E 15Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
6 F 16Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
7 G 20Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
8 H 24Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
9 I 30Pf. 0,27 0,27 1,63 - USD  Info
10 J 45Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
11 J1 50Pfg. 0,27 0,27 1,63 - USD  Info
12 A1 60Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
13 I1 75Pfg. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
14 K 84Pfg. 0,27 0,27 0,81 - USD  Info
15 L 1Mk. 0,27 0,27 0,27 - USD  Info
1‑15 4,05 4,05 7,31 - USD 
1948 New Colours and Values in Dpf. and DM

21. junij WM: Nič Perforacija: 14

[New Colours and Values in Dpf. and DM, tip M] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip N] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip O] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip P] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip O2] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip Q] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip R] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip S] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip T] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip U] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip V] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip M1] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip W] [New Colours and Values in Dpf. and DM, tip X]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
16 M 2Pfg. 0,54 0,27 0,54 - USD  Info
17 N 6Pfg. 0,54 0,27 0,54 - USD  Info
18 O 8D.Pfg. 1,08 0,54 2,17 - USD  Info
19 P 10Pfg. 1,08 0,54 0,27 - USD  Info
20 O2 12Pfg. 0,54 0,27 0,27 - USD  Info
21 Q 15Pfg. 1,63 0,54 0,81 - USD  Info
22 R 16D.Pfg. 1,08 0,54 1,08 - USD  Info
23 S 20D.Pfg. 2,17 0,81 1,08 - USD  Info
24 T 24Pfg. 0,54 0,54 0,27 - USD  Info
25 U 30Pfg. 1,08 0,54 0,54 - USD  Info
26 V 50Pfg. 1,63 0,54 0,54 - USD  Info
27 M1 60D.Pfg. 13,00 5,42 0,54 - USD  Info
28 W 84D.Pfg. 6,50 2,17 5,42 - USD  Info
29 X 1DM. 6,50 2,17 6,50 - USD  Info
16‑29 37,91 15,16 20,57 - USD 
1948 Ludwigshafen Charity Stamps

18. oktober WM: Nič Oblika: F. Burda Perforacija: 14

[Ludwigshafen Charity Stamps, tip Y] [Ludwigshafen Charity Stamps, tip Z]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
30 Y 20+30 (Pfg.) 1,63 0,54 54,18 - USD  Info
31 Z 30+50 (Pfg.) 1,63 0,54 54,18 - USD  Info
30‑31 3,26 1,08 108 - USD 
1948 -1949 As 1947-1948 edition but Without PF

WM: Nič Oblika: Vytautas Kazimieras Jonynas Perforacija: 14

[As 1947-1948 edition but Without PF, tip AA] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AB] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AC] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AD] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AE] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AF] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AG] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AH] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AE1] [As 1947-1948 edition but Without PF, tip AI]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
32 AA 2(Pfg.) 0,54 0,27 0,54 - USD  Info
33 AB 4(Pfg.) 0,54 0,27 0,54 - USD  Info
34 AC 5(Pfg.) 0,81 0,54 1,08 - USD  Info
35 AD 6(Pfg.) 32,51 16,25 16,25 - USD  Info
36 AE 8(Pfg.) 108 43,34 216 - USD  Info
37 AF 10(Pfg.) 0,81 0,54 0,54 - USD  Info
38 AG 20(Pfg.) 0,81 0,54 0,54 - USD  Info
39 AH 40(Pfg.) 2,71 1,08 6,50 - USD  Info
40 AE1 80(Pfg.) 3,25 1,63 6,50 - USD  Info
41 AI 90(Pfg.) 5,42 2,71 21,67 - USD  Info
32‑41 155 67,17 270 - USD 
1949 Red Cross

25. februar WM: Nič Perforacija: 14

[Red Cross, tip AJ] [Red Cross, tip AJ1] [Red Cross, tip AJ2] [Red Cross, tip AJ3]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
42 AJ 10+20 (Pfg.) 27,09 10,84 108 - USD  Info
43 AJ1 20+40 (Pfg.) 27,09 10,84 108 - USD  Info
44 AJ2 30+60 (Pfg.) 27,09 10,84 108 - USD  Info
45 AJ3 40+80 (Pfg.) 27,09 10,84 108 - USD  Info
42‑45M - 108 1.300 - USD 
42‑45 108 43,36 433 - USD 
1949 Goethe

12. avgust WM: Nič Perforacija: 14

[Goethe, tip AK] [Goethe, tip AL] [Goethe, tip AM]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
46 AK 10+5 (Pfg.) 8,67 3,25 21,67 - USD  Info
47 AL 20+10 (Pfg.) 8,67 3,25 21,67 - USD  Info
48 AM 35+15 (Pfg.) 16,25 8,67 65,02 - USD  Info
46‑48 33,59 15,17 108 - USD 
1949 The 100th Anniversary of the First German Stamp

17. september WM: Nič Perforacija: 14

[The 100th Anniversary of the First German Stamp, tip AN] [The 100th Anniversary of the First German Stamp, tip AO]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
49 AN 10(Pfg.) 8,67 4,33 21,67 - USD  Info
50 AO 20(Pfg.) 8,67 4,33 21,67 - USD  Info
49‑50 17,34 8,66 43,34 - USD 
Letu
Iščite

Kategorija

Od leta

Do leta

Tema

Tip

Barva

Valuta

Nazivna vrednost