Slovaška (page 1/20)
Naslednja

Sedaj prikazano: Slovaška - Poštne znamke (1939 - 2023) - 975 znamke.

[Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A1] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A2] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A3] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A4] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A5] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A6] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A7] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A8] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A9] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A10] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A11] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A12] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A13] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A14] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A15] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A16] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A17] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A18] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A19] [Czechoslovakian Postage Stamps Overprinted "Slovenský štát 1939", tip A20]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
1 A 5H 1,06 - 1,06 - USD  Info
2 A1 10H 0,26 - 0,26 - USD  Info
3 A2 20H 0,26 - 0,26 - USD  Info
4 A3 25H 4,23 - 2,11 - USD  Info
5 A4 30H 0,26 - 0,26 - USD  Info
6 A5 40H 0,26 - 0,26 - USD  Info
7 A6 50H 0,26 - 0,26 - USD  Info
8 A7 50H 0,26 - 0,26 - USD  Info
9 A8 60H 0,26 - 0,26 - USD  Info
10 A9 60H 21,14 - 21,14 - USD  Info
11 A10 1Kc 0,26 - 0,26 - USD  Info
12 A11 1.20Kc 0,53 - 0,53 - USD  Info
13 A12 1.50Kc 0,53 - 0,53 - USD  Info
14 A13 1.60Kc 2,11 - 3,17 - USD  Info
15 A14 2Kc 2,11 - 3,17 - USD  Info
16 A15 2.50Kc 0,79 - 0,79 - USD  Info
17 A16 3Kc 0,79 - 0,79 - USD  Info
18 A17 3.50Kc 26,42 - 31,71 - USD  Info
19 A18 4Kc 26,42 - 21,14 - USD  Info
20 A19 5Kc 31,71 - 31,71 - USD  Info
21 A20 10Kc 317 - 264 - USD  Info
1‑21 436 - 384 - USD 
1939 Czechoslovakian Postage Stamp in New Color

30. marec WM: Nič Perforacija: 12½

[Czechoslovakian Postage Stamp in New Color, tip B]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
22 B 60H 52,84 - 42,28 - USD  Info
[Andrej Hlinka - Not Issued Stamps Overprinted "SLOVENSKŶ ŠTAT", tip C] [Andrej Hlinka - Not Issued Stamps Overprinted "SLOVENSKŶ ŠTAT", tip C1]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
23 C 50H 0,79 - 0,53 - USD  Info
24 C1 1Kc 0,79 - 0,53 - USD  Info
23‑24 1,58 - 1,06 - USD 
[Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D1] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D2] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D3] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D4] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D5] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D6] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D7] [Czechoslovakian Newspaper Stamps  Overprinted "1939 - SLOVENSKŶ ŠTAT", tip D8]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
25 D 2H 0,53 - 0,26 - USD  Info
26 D1 5H 0,53 - 0,26 - USD  Info
27 D2 7H 0,53 - 0,26 - USD  Info
28 D3 9H 0,53 - 0,26 - USD  Info
29 D4 10H 0,53 - 0,26 - USD  Info
30 D5 12H 0,53 - 0,26 - USD  Info
31 D6 20H 1,06 - 0,79 - USD  Info
32 D7 50H 2,64 - 2,11 - USD  Info
33 D8 1Kc 10,57 - 10,57 - USD  Info
25‑33 17,45 - 15,03 - USD 
1939 Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA"

1. april WM: Nič Perforacija: 12½

[Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E1] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E2] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E3] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E4] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E5] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E6] [Andrej Hlinka - Inscription "SLOVENSKÁ POŠTA", tip E7]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
34 E 5H 0,53 - 0,53 - USD  Info
35 E1 10H 1,06 - 0,79 - USD  Info
36 E2 20H 1,06 - 0,79 - USD  Info
37 E3 30H 1,06 - 0,79 - USD  Info
38 E4 50H 1,06 - 0,79 - USD  Info
39 E5 1Kc 1,59 - 0,79 - USD  Info
40 E6 2.50Kc 1,59 - 0,26 - USD  Info
41 E7 3Kc 3,17 - 0,53 - USD  Info
34‑41 11,12 - 5,27 - USD 
[Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, tip F] [Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, tip F1] [Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, tip F2] [Not Issued - The 20th Anniversary of the Death of Milan ŠtefÁnik, tip G]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
42 F 40H 1,06 - 1,06 - USD  Info
43 F1 60H 1,06 - 1,06 - USD  Info
44 F2 1Kc 1,06 - 1,06 - USD  Info
45 G 2Kc 1,06 - 1,06 - USD  Info
42‑45 4,24 - 4,24 - USD 
1939 -1942 Josef Tiso

6. junij WM: 1 Perforacija: 12½

[Josef Tiso, tip O] [Josef Tiso, tip O1]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
46 O 50H 0,53 - 0,53 - USD  Info
47 O1 70H 0,79 - 0,53 - USD  Info
47A* O2 70H 0,53 - 0,26 - USD  Info
46‑47 1,32 - 1,06 - USD 
1939 -1941 Newspaper Stamps

15. junij WM: Nič Perforacija: Imperforated

[Newspaper Stamps, tip N] [Newspaper Stamps, tip N1] [Newspaper Stamps, tip N2] [Newspaper Stamps, tip N3] [Newspaper Stamps, tip N4] [Newspaper Stamps, tip N5] [Newspaper Stamps, tip N6] [Newspaper Stamps, tip N7] [Newspaper Stamps, tip N8]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
48 N 2H 0,26 - 0,26 - USD  Info
49 N1 5H 0,53 - 0,26 - USD  Info
50 N2 7H 0,26 - 0,26 - USD  Info
51 N3 9H 0,26 - 0,26 - USD  Info
52 N4 10H 1,59 - 1,06 - USD  Info
53 N5 12H 0,26 - 0,26 - USD  Info
54 N6 20H 1,59 - 1,06 - USD  Info
55 N7 50H 1,59 - 1,06 - USD  Info
56 N8 1Kc 1,59 - 1,06 - USD  Info
48‑56 7,93 - 5,54 - USD 
Letu
Iščite

Kategorija

Od leta

Do leta

Tema

Tip

Barva

Valuta

Nazivna vrednost