Hjelp oss

StampWorld.com er delvist basert på hjelp fra medlemmene våre og derfor håper vi du vil vurdere å hjelpe oss litt, slik at nettstedet kan bli enda bedre. Under her ser du hvordan du kan hjelpe oss::

If you enjoy using Stampworld and want to offer your support, we would like to offer you a Volunteer's Badge in return. The badge will be shown on your profile page, as well as next to your username in profile searches.

1. Landespesifikk hjelp:

Hjelp oss med noen av eller alle følgende:

- Rett forskjellige feil som du eventuelt finner på ditt lokale språk.
- Hjelp med oversettelser fra engelsk til ditt lokale språk.
- Informer oss om lokale arrangementer (auksjoner, utstillinger osv.) i ditt land.
- Samle informasjon om frimerkeklubber og organisasjoner i ditt land.


At this time we are only "offering" unpaid work, which can be handled by one or more members from each country, so we would greatly appreciate any help we can get, regardless of how much time/help you are able to offer us.

Trykk her for å ta kontakt, hvis du mener du kan hjelpe oss med noe av det ovennevnte.


2, Nye utgivelser


Vi prøver veldig hardt å være helt oppdaterte med nye utgivelser hele tiden (til alle land), men vi setter virkelig pris på at du forteller oss om det, hvis vi har gått glipp av en ny utgivelse i ditt land. Hvis du oppdager at det mangler noen nye utgivelser:

Trykk her for å informere oss om dem!


3. Bilder som mangler:

Vi har bilder av nesten hvert eneste frimerke i verden... nesten, så hvis du finner frimerker i katalogen vår som mangler bilder, er du mer enn velkommen til å laste opp et godt bilde/skann av frimerket. Du kan laste opp bilder til hvert frimerke mens du er i katalogen.

Finner du et bilde som er feil eller har dårlig kvalitet, og du har et som er bedre, er du velkommen til å sende det til oss.

Trykk her for å sende oss et bedre bilde!


4. Manglende informasjon


If you have information about a stamp, and we do not have that information, you can add it by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue on the specific stamp. This applies to any ordinary information, as well as information about engraving, sizes etc. However also more specific information such as history and articles about a particular stamp.


Manglende varianter

If you know of any variants of a stamp, which we do not have registered on StampWorld, then you can add that variant, by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue next to each stamp. As it is impossible for us to have each and every variant of all stamps included (at least initially), we greatly appreciate any help we can get in adding variants.


6. Registrere matriser


This can also be done by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue next to each stamp, and then clicking on "plates".


7. Registrere forfalskninger


This can be done by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue next to each stamp, and then clicking on "forgeries".

Igjen, vi setter stor pris på all hjelp vi kan få med ovennevnte oppgaver, uansett om det handler om 2 eller 20 minutter av din tid.

If you feel that you could help with anything else (which we have not mentioned or thought of above) or if you have any ideas for improvements, please do not hesitate to contact us you can do that by clicking here: Kontakt oss