Obchodné podmienky

1. všeobecné.

Corporate information:
Stampworld ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
CVR no: 40523294
Phone Number: +45 30 30 08 76
Email: support@stampworld.com


1.1 Existujúce podmienky užívania upravuje vzťah medzi:
Stampworld, Denmark, and the members of Stampworld.com.
The aim is to make Stampworld.com a trusted place for its members.

1.2 Definícia
Za súčasných podmienok, Stampworld.com webové stránky sú všeobecne ďalej len veci teraz definovaný ako:

1.2.1 Stampworld.com;
Stampworld ApS is a company registered in Denmark, located at Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Denmark, with company registration number 40523294, providing services via Stampworld.com.

1.2.2 Účet
Účty mená volí členov pri ich registrácii. Účet združuje všetky informácie poskytnuté člen aj informácie o členskom činnosti na webových stránkach.

1.2.3 Stampworld.com Moderátori
Všetci dobrovoľní členovia, ktorí pomáhajú Stampworld.com presadzujú miestne podmienky.

1.2.4 Užívatel
Každá osoba, člen alebo nie, kto vstúpi do Stampworld.com cez internet je užívateľ.

1.2.5 člen
Každá osoba alebo jednotka, ktorá je zapísaná na webových stránkach a má užívateľské meno a heslo.

1.2.6 akcie
Akákoľvek činnosť, ktorá mení obsah na webových stránkach (ex: Upload, zoznam, umiestnenie ponuku, pýtajte sa, odpovedať, poslať správu na fóre.)

1.2.7 odbyt

Vložiť objekt na predaj na Stampworld.com.

1.2.8 miesto ponúka
Kontakt na predajcu, pokiaľ ide o nákup.

2. Payment, Warranty, Compensation

2.1 Garancia služby

Stampworld.com nemôže byť zodpovedný za akékoľvek prerušenie svojich služieb a jeho dôsledky v priebehu opravy, údržby či aktualizácie webových stránok pomocou Stampworld.com alebo treťou stranou.

2.2 Kompenzácia

Stampworld.com nemôže byť zodpovedný za akékoľvek straty peňazí, pokiaľ ide o platby alebo:
- Poškodené položky, ktoré sú stratené alebo ukradnuté počas transakcie
- Chybné označenie;
- Problémy alebo žiadny prístup k webu a jeho služieb
- Softvér, hardvér alebo ľudská chyba
- Zmeny jednej alebo viacerých služieb

2.3 odbery Poplatky
Členovia sa majú možnosť prihlásiť sa k odberu služby na Stampworld.com získať rozšírené výhody. Pozri Stampworld.com ceny pod predplatné na internetových stránkach.

All subscriptions are consecutive, and will run until the subscription is cancelled on the website, or via email. At the end of the subscription period, the subscription is automatically renewed for a period identical to the original subscription period.

Subscriptions can be cancelled at all times, and will downgrade at the end of the current subscription cycle. Cancellations must be made through the cancellation form on the website, or via email.

2.3.1 Seller Fee
Stampworld charges a Seller Fee of 5% of annual sales amounting to more than $1,000. We do not charge a fee for the first $1,000 of sales in a given year. The fee is applied to all additional sales in the period. The Seller Fee is invoiced quarterly, if the invoiced amount exceeds $20. If the amount is below $20 for the period, the fee rolls over to the next quarter. Regardless of the amount owed, at least one invoice will be issued in each calendar year, if sales have surpassed $1,000 during the period. Sellers will be able to keep track of their yearly sales on their profiles.

Seller Fee will be calculated based on the calender year, and will reset on January 1st. The Seller Fee is implemented on January 1st 2019.

Failure to pay the invoice on time will result in a temporary suspension of the Seller account. The due date for invoices is 30 days after the invoice is issued. Any attempts to circumvent the Seller Fee will result in permanent suspension from the site.

2.3.2 Payment
Stampworld ApS accepts payment through all major credit cards (VISA, VISA Electron, MasterCard, among others), as well as through PayPal. The payment will not be withdrawn from your account, until the order is shipped.

All prices are displayed in USD, and include VAT.

Stampworld ApS uses an authorized payment server, which encrypts all your payment information using the SSL protocol. This means that your payment information cannot be intercepted.

Payments to Stampworld ApS will appear as STAMPWORLD on your bank statement.

2.4 Stampworld.com Návrat politiky pre on-line príspevok
Stampworld.com neprijíma priznanie za odber služby online.
Predplatné bude prebiehať do konca aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Predplatné sa nevracia.

If you have a monthly, quarterly, or annual subscription, you may cancel it at anytime by logging into StampWorld.com clicking on My Profile, clicking on Account Info, and clicking CANCEL. Pre-paid subscriptions cannot be canceled.

2.5 Warranty
As per Danish legislation, we provide a two-year warranty on all items purchased on Stampworld.com. The warranty covers errors in production or material. The warranty does not cover wrongful use of the product or service.

2.6 Cancellation
Stampworld offers 14 day cancellation right on all physical products purchased at Stampworld.com. Cancellation is not available for digital goods, which are delivered instantly at the point of sale.

2.7 Complaint options
If you have a complaint for an item purchased in our webshop, you can send the complaint to:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Denmark
Link: www.forbrug.dk

If you are based in a country in the EU, you can file your complaint with the Commisions online complaint platform, which can be found at: ec.europa.eu/consumers/odr/

If you file a complaint, you must mention our email address: support@stampworld.com.

3. StampWorld.com účet

3.1. Vytvoriť účet

Vytvorenie účtu na StampWorld.com je zadarmo a vyžaduje prijatie súčasných podmienok. Vytvorenie účtu automaticky zahŕňa registráciu pre služby ponúkané StampWorld.com.

Ak chcete otvoriť účet, užívateľ musí poskytnúť e-mailovú adresu a zvoľte si užívateľské meno a heslo. Užívateľ si môže slobodne vybrať, či on alebo ona bude poskytovať žiadne ďalšie osobné údaje. Avšak, užívateľ sa zaväzuje poskytovať úplné, presné a pravdivé informácie. Každý člen, ktorý je registrovaný obdrží bulletinov zasielaných spoločnosťou StampWorld.com. Tie môžu byť zrušenia registračného v nastavení účtu.

3.2 Voľba užívateľského mena
Členovia môžu vybrať akýkoľvek užívateľské meno, ktoré chcú aj Stampworld.com nesie určité výhrady.

Užívateľské meno nesmie byť zavádzajúce, urážlivé alebo uviesť súťaž o Stampworld.com.

Nenechajte sa týka ideológie alebo myšlienky, ktoré vedú k násiliu, diskriminácii a rasovej nenávisti.

Sa nevzťahujú na registrované ochranné známky.

Stampworld.com je oprávnený odmietnuť / zrušiť akúkoľvek meno, bez toho aby museli informovať a zdôvodniť, prečo.

3.3 používanie účtu
Členovia sú zodpovední za to, čo sa deje na ich účet. Preto je vhodné, aby heslá v tajnosti.

3.4 Pozastavenie účtu
Člen môže mať svoj ​​účet zatvorený:
-Zaslaním e-mailu na info@Stampworld.com
Člen môže mať svoje účty prerušené alebo ukončené:
-Ak majiteľ účtu nedodržiava podmienky, alebo ak:
- Člen zomrel.
- Člen nereaguje na opakované otázky Stampworld.com.
- Člen má negatívne spätne väzby.
- Člen sa nespráva správne.
- Člen nerešpektuje súčasných podmienok iných dôvodov. Tam bude e-mail odoslaný členov, ktorých účet zrušený alebo odložený.

4. Ak chcete predávať na Stampworld.com

4.1 pravidlá

Stampworld.com neumožňuje predaj tovaru podozrivého charakteru. Ak existuje podozrenie na niečo nelegálneho, budeme kontaktovať políciu okamžite, sú k dispozícii všetky informácie, ktoré máme.

Ak člen vidí nelegálne položky sa predávajú na mieste, kontaktujte Stampworld.com okamžite.

4.2 cena
Predávajúci sa zaväzuje inzerovať spravodlivú cenu za pečiatok on alebo ona predáva. Príliš vysoká cena v porovnaní s trhovými cenami by to poškodilo Stampworld.com.

Stampworld.com si vyhradzuje právo ukončiť predaj, ak nie je v súlade s týmito predpismi.

4.3. Popis
The description of the stamp must be complete and ready. The condition must be described in the most detailed manner, and not in any misleading ways. The image displayed has to give visitors the opportunity to assess their quality. It is illegal to use images that do not correspond to the goods which are for sale. It is illegal to make copies of images found on Stampworld.com to use them for new sales.

4.4 odbyt
Predávajúci je povinný reagovať v primeranej lehote na otázky záujemcov o známke, a jeho stavu.

4.5 Dokončenie predaja
Keď užívateľ stlačí tlačidlo kúpa, užívateľ bude spojená s predávajúcim a Stampworld.com nemá viac čo do činenia s predajom. Ak sa predaj bol ovplyvnený, musia obaja používatelia dať druhej zmluvnej strane "rating" pre služby v poslednej dobe z obchodu. Tieto hodnotenia môžu využiť budúci kupujúci a predávajúci.

5. Ak chcete nakúpiť na Stampworld.com
Každý člen, ktorý je registrovaný na webových stránkach môžete umiestniť ponuku na položky, ktoré sú na predaj.

6. Oficiálne časové pásmo
Stampworld.com používa nasledujúce časové pásmo:
Oficiálne časové pásmo je časové pásmo Kodaňe (GMT +1).

7. Hodnotenie stránky
Stampworld.com chce byť priateľská, otvorená a bezpečná internetové stránka.
Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby všetci členovia rešpektovať Stampworld.com a všetci členovia a osoby poskytujúce služby Stampworld.com.
Nasledovné sú považované za nedostatok rešpektu:
-Každá urážka, ohrozenia, agresie alebo výsmech.
-Všetky pokusy o zničenie povesti iného člena.
-Každý podvod alebo pokus o podvod.
Akékoľvek porušenie Stampworld.com dáva právo na podanie žaloby proti páchateľovi, ako je predpísané v súčasných podmienkach.

8. komunikácia

8.1. Stampworld.com interná pošta

Stampworld.com ponúka svojim užívateľom platenia vnútorné poštové služby, ktoré im umožnia komunikovať medzi sebou navzájom. Správy odoslané alebo prijaté prostredníctvom tejto služby je k dispozícii na účte člena a kópia každej správy odoslanej príjemcu e-mailovú adresu.

Správy, ktoré sú vymieňané medzi členmi alebo medzi členmi a Stampworld.com sú súkromné ​​a dôverné správy. Iba prijímač a vysielač sú oprávnené čítať obsah.

Stampworld.com môžete prečítať tieto správy vymieňané medzi členmi, aby sa zabezpečilo, že súčasné podmienky sú splnené. Stampworld.com je povinný zachovať v tajnosti obsah a odstrániť kópiu oznámenia, ak dôjde k porušeniu súčasných podmienok.

Posielanie správ prostredníctvom internej pošty sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako odseky 7

8.2. verejné komunikácie
Verejné komunikácie podlieha rovnakým pravidlám ako v odseku 7
Užívatelia si môžu vybrať robiť určité veci viditeľné vo svojom profile, za veci, ktoré sú zobrazené ako predvolené. Užívatelia sú zodpovední, aby nedal najavo nič, ktoré môžu ublížiť sebe alebo ostatným.

8.3. Fórum
Stampworld.com má fórum, ktoré môžu užívatelia využívať. Užívatelia tu vzťahujú rovnaké požiadavky ako v odseku 7. Okrem toho musí byť propagujú na fóre, ak je to dohodnuté s Stampworld.com

8.4 obrázky
Užívatelia môžu nahrať obrázky na Stampworld.com. Zaväzujú sa má zobraziť všetky obrázky, ktoré nie sú povolené na použitie, alebo obrázky, ktoré nie sú eticky správne. Každý užívateľ je zodpovedný za obrázkov on alebo ona Najnovšie obrázky na webe. Stampworld.com má právo požiadať užívateľa na odstránenie snímok. Ak to nie je dodržiavané, bude Stampworld.com odstrániť samotné obrázky a prijať potrebné opatrenia pre užívateľa.

9. Program hodnotenia

9.1. Definícia

Stampworld.com má ratingový systém, ktorý umožňuje kupujúci a predávajúci, aby spätnej väzby na inú osobu, ktorá bude viditeľná a v prospech ostatných používateľov na webe.

Všetky transakcie medzi užívateľmi, ak je naplnené alebo zrušená, dať každý člen možnosť zanechať komentár s kladným alebo záporným rating.Stampworld.com vypočíta relatívna hodnotenie, aký typ spätnej väzby každý užívateľ dostane. Užívatelia môžu zmeniť svoje pripomienky a hodnotenie.

Stampworld.com neupravuje hodnotenia, a preto nie je zodpovedný za to, ako sú zobrazený. Je na každom jednotlivom užívateľovi udržať pozitívne hodnotenie. Však môžete, ak máte pocit, týrané, kontakt Stampworld.com, budeme kontrolovať, či používateľ, ktorý dal zlú spätnú väzbu, urobil "iného" podivné správanie.

9.2 zneužívanie
Zneužívať systém hodnotenia povedie k okamžitému vylúčenie alebo pozastavenie z webových stránok, a Stampworld.com má výhradné právo rozhodovať pravidlá o toto.

Stampworld.com si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť užívateľský účet v prípade, že používateľ získal príliš veľa negatívne ohlasy.

10. reklamy
Reklamy nie sú povolené bez predchádzajúceho súhlasu s Stampworld.com. Textové odkazy a URL sú prípustné, ak sa vzťahuje k nezisková mieste, a ak to nie je v povahe spamu alebo reklamy.

11. konflikty
Stampworld.com nie je súčasťou konfliktu, ktorý by prišiel medzi dvoma užívateľmi. Zatiaľ Stampworld.com sa nemôže zúčastniť, alebo pomôcť zistiť, čo je správne a čo zlé, bude správca robiť to, čo je možné, ale nie je povinný zúčastniť sa sporu.

12. Vlastníctva autorských práv
Celý text k dispozícii na internetových stránkach sú vlastníctvom jeho autora.
Webové stránky nesmie obsahovať text, ktorý je chránený autorským právom alebo obsahujú reklamné nesúvisí Stampworld.com.

13. osobné údaje
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES zo 24.októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:da:HTML

14. údaje

14.1. Užívatelia osobných údajov

Registrácia poskytuje členom určité osobné údaje. Niektoré z nich sú povinné, aby bolo možné získať prístup k službám s Stampworld.com.
Požadované údaje sú:
E-mail adresa.
Krajiny.
Používatelia môžu požiadať Stampworld.com uvoľniť svoje osobné údaje, ak o to požiadajú listom.

14.2 Údaje zozbierané automaticky
Niektoré dáta ukladajú automaticky servery Stampworld.com
IP adresa
poskytovateľ Internetu
prehliadač
jazyk
Tieto dáta sú uložené v databáze po dobu 2 rokov.

14.3 Cookie
Stampworld.com umiestni cookie na počítači užívateľa, takže sa nemusíte prihlásiť zakaždým, keď navštívite webové stránky.

14.4 bezpečnosť
Stampworld.com sa zaväzuje k ochrane osobných údajov.

14.5 zdieľanie
Je zakázané používať Stampworld.com na zhromažďovanie osobných informácií zobrazených na internetových stránkach.
Všetci užívatelia akceptovať zápisom, že každý užívateľ Stampworld.com môžete vidieť spätnú väzbu od ostatných členov.

15. zákon
These conditions are governed by the laws of Denmark, where Stampworld ApS is located.

15.1 súd
All disputes or complaints will be submitted to the court in Denmark. Stampworld ApS reserves the right to refer any dispute to the country where the user comes from.