Regler och vilkor

1. Allmänt.
Email: support@stampworld.com


1.1 Befintliga användningsvillkor reglerar förhållandet mellan:
Stampworld, Denmark, and the members of Stampworld.com.
The aim is to make Stampworld.com a trusted place for its members.

1.2 Definitioner
Under nuvarande förhållanden är Stampworld.com webbplatsen i allmänhet, hädanefter definieras saker som:

1.2.1 Stampworld.com;
Stampworld ApS is a company registered in Denmark, located at Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Denmark, with company registration number 40523294, providing services via Stampworld.com.

1.2.2 Konto
Kontonamn väljs av medlemmarna under registrering. Ett konto samlar all information som ges av en medlem och även information om medlemmens aktivitet på webbplatsen.

1.2.3 Stampworld.com Moderatorer
Alla frivilliga medlemmar som hjälper Stampworld.com att genomdriva förhållandena på sidan.

1.2.4 Användare
Varje person, medlem eller inte, som går in på Stampworld.com via Internet är en användare.

1.2.5 Medlem
Varje person eller enhet som är registrerad på webbplatsen och har ett användarnamn och ett lösenord.

1.2.6 Åtgärd
All verksamhet som ändrar innehåll på webbplatsen (ex: Ladda upp, lista, placera ett erbjudande, ställa frågor, svara, skicka meddelande på forumet.)

1.2.7 Försäljning

Sätter ut ett objekt till salu på Stampworld.com.

1.2.8 Lägga erbjudanden
Kontakta säljaren om köpet.

2. Payment, Warranty, Compensation

2.1 Garanti av service

Stampworld.com kan inte hållas ansvarig för eventuella avbrott i sina tjänster och dess konsekvenser under reparationer, underhåll eller uppdatering av webbplatsen genom Stampworld.com eller en tredje part.

2.2 Ersättning

Stampworld.com kan inte hållas ansvariga för förlust av pengar om betalning eller:
- Skadade objekt som tappas bort eller blir stulna under transaktionen
- Felaktiga beskrivningar;
- Svårigheter eller ingen tillgång till webbplatsen och dess tjänster
- Mjukvara, hårdvara eller mänskliga fel
- Förändringar av en eller flera tjänster

2.3 Prenumerationsavgifter
Medlemmarna har möjlighet att prenumerera på tjänster på Stampworld.com för att få utökade förmåner. Se Stampworld.com's priser under prenumeration på webbplatsen.

All subscriptions are consecutive, and will run until the subscription is cancelled on the website, or via email. At the end of the subscription period, the subscription is automatically renewed for a period identical to the original subscription period.

Subscriptions can be cancelled at all times, and will downgrade at the end of the current subscription cycle. Cancellations must be made through the cancellation form on the website, or via email.

2.3.1 Seller Fee
Stampworld charges a Seller Fee of 5% of annual sales amounting to more than $1,000. We do not charge a fee for the first $1,000 of sales in a given year. The fee is applied to all additional sales in the period. The Seller Fee is invoiced quarterly, if the invoiced amount exceeds $20. If the amount is below $20 for the period, the fee rolls over to the next quarter. Regardless of the amount owed, at least one invoice will be issued in each calendar year, if sales have surpassed $1,000 during the period. Sellers will be able to keep track of their yearly sales on their profiles.

Seller Fee will be calculated based on the calender year, and will reset on January 1st. The Seller Fee is implemented on January 1st 2019.

Failure to pay the invoice on time will result in a temporary suspension of the Seller account. The due date for invoices is 30 days after the invoice is issued. Any attempts to circumvent the Seller Fee will result in permanent suspension from the site.

2.3.2 Payment
Stampworld ApS accepts payment through all major credit cards (VISA, VISA Electron, MasterCard, among others), as well as through PayPal. The payment will not be withdrawn from your account, until the order is shipped.

All prices are displayed in USD, and include VAT.

Stampworld ApS uses an authorized payment server, which encrypts all your payment information using the SSL protocol. This means that your payment information cannot be intercepted.

Payments to Stampworld ApS will appear as STAMPWORLD on your bank statement.

2.4 Stampworld.com Returneringspolicy för Online-prenumerationer.
Stampworld.com accepterar inte returer av onlinetjänst- prenumerationer.
Prenumerationen löper till slutet av innevarande faktureringsperiod. Prenumerationen kommer inte att återbetalas.

If you have a monthly, quarterly, or annual subscription, you may cancel it at anytime by logging into StampWorld.com clicking on My Profile, clicking on Account Info, and clicking CANCEL. Pre-paid subscriptions cannot be canceled.

2.5 Warranty
As per Danish legislation, we provide a two-year warranty on all items purchased on Stampworld.com. The warranty covers errors in production or material. The warranty does not cover wrongful use of the product or service.

2.6 Cancellation
Stampworld offers 14 day cancellation right on all physical products purchased at Stampworld.com. Cancellation is not available for digital goods, which are delivered instantly at the point of sale.

2.7 Complaint options
If you have a complaint for an item purchased in our webshop, you can send the complaint to:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Denmark
Link: www.forbrug.dk

If you are based in a country in the EU, you can file your complaint with the Commisions online complaint platform, which can be found at: ec.europa.eu/consumers/odr/

If you file a complaint, you must mention our email address: support@stampworld.com.

3. StampWorld.com konto

3.1. Skapa ett konto

Det är gratis att skapa ett konto på Stampworld.com och kräver godkännande av nuvarande förhållanden. När du skapar ett konto innebär det automatiskt registrering för tjänster som erbjuds av StampWorld.com.

För att öppna ett konto måste användaren fylla i en e-postadress, välja ett användarnamn och lösenord. Användaren kan fritt välja om han eller hon kommer att lämna ytterligare information, men användaren förbinder sig att ge fullständig, korrekt och ärlig information. Varje medlem kommer att få nyhetsbrev från StampWorld.com. Dessa kan avbeställas i kontoinställningarna.

3.2 Val av användarnamn
Medlemmar kan själv välja användarnamn även om Stampworld.com tar vissa reservationer.

Användarnamn får inte vara vilseledande, stötande eller indikera konkurrens till Stampworld.com

Hänvisa inte till ideologier eller tankar som leder till våld, diskriminering och rashat.

Hänvisa inte till ett registrerat varumärke.

Stampworld.com har rätten att vägra / annullera användarnamn utan att informera eller motivera varför.

3.3 Kontoanvändning
Medlemmar är själv ansvariga för vad som händer med deras konto. Därför är det klokt att hålla lösenord hemliga.

3.4 kontoavstängning och kontoavslutning
En medlem kan få sitt konto stängt:
-Genom att skicka ett meddelande till info@Stampworld.com
En medlem kan få sina konton suspenderade eller stängda:
-Om kontoinnehavaren inte respekterar våra regler, eller om:
- Medlemmen har dött.
- Medlemmen svarar inte på upprepade förfrågningar från Stampworld.com.
- Medlemmens negativa feedback är väldig hög.
- Medlemmen beter sig inte korrekt.
- Medlemmen kan inte respektera de nuvarande villkoren av andra anledningar. Det kommer att skickas ett e-postmeddelande till medlemmar vars konton har avslutas eller suspenderats.

4. Om du vill sälja på Stampworld.com

4.1 Regler

Stampworld.com tillåter inte försäljning av varor som är av misstänkt karaktär. Om det finns misstanke om något olagligt kommer vi kontakta polisen omedelbart och vara tillgänglig med all information vi har.

Om en medlem ser ett olaglig föremål säljs på webbplatsen, kontakta Stampworld.com omedelbart.

4.2 Pris
Säljaren förbinder sig att annonsera med ett rimligt pris för frimärken han eller hon säljer. Ett alltför högt pris jämfört med marknadspriser skulle skada Stampworld.com.

Stampworld.com förbehåller sig rätten att stänga en försäljning om det inte är i enlighet med dessa föreskrifter.

4.3. Beskrivning
The description of the stamp must be complete and ready. The condition must be described in the most detailed manner, and not in any misleading ways. The image displayed has to give visitors the opportunity to assess their quality. It is illegal to use images that do not correspond to the goods which are for sale. It is illegal to make copies of images found on Stampworld.com to use them for new sales.

4.4 Försäljning
Säljaren är skyldig att svara inom en rimlig tid på frågor från potentiella köpare om stämpeln, och dess skick.

4.5 Slutförande av försäljningen
När en användare trycker på köp-knappen så kommer användaren att förknippas med säljaren och Stampworld.com har inget mer att göra med försäljningen. Om försäljningen har påverkats, bör båda användarna ge varandra en "rating" för servicen i den nyligen gjorda affären. Detta betyg kan gynna framtida köpare och säljare.

5. Om du vill köpa hos Stampworld.com
Varje medlem som är registrerad på hemsidan lägga bud på objekt som är till salu.

6. Officiell tidszon
Stampworld.com använder följande tidszon:
Den officiella tidszon är Köpenhamns tidszon (GMT +1).

7. Förhållandet på webbplatsen
Stampworld.com vill vara en användarvänlig, öppen och säker webbplats.
Av denna anledning måste all medlemmar respektera Stampworld.com samt medlemmar och personer som tillhandahåller tjänster till Stampworld.com.
Följande anses som brist på respekt:
-Varje förolämpning, hot, aggression eller hån.
-Alla försök att förstöra en medlems ryckte.
-Varje bedrägeri eller försök till bedrägeri.
Varje överträdelse ger Stampworld.com rätt att vidta åtgärder mot gärningsmannen som det föreskrivs i de nuvarande villkoren.

8. Kommunikation

8.1. Stampworld.com internpost

Stampworld.com erbjuder sina betalande användare en intern e-posttjänst, vilket gör att de kan kommunicera med varandra. Meddelanden som skickas eller tas emot via denna tjänst är tillgänglig från medlemmens konto. En kopia av varje meddelande skickas till mottagarens e-postadress.

Meddelanden som utbyts mellan medlemmarna eller mellan medlemmar och Stampworld.com är privata och konfidentiella meddelanden. Endast mottagaren och avsändaren har behörighet att läsa innehållet.

Stampworld.com kan läsa meddelanden som utbyts mellan medlemmar men enbart i syfte att säkerställa att de nuvarande villkoren är uppfyllda. Stampworld.com har som skyldighet att hålla innehållet hemligt, och ta bort kopia av meddelandet, såvida det inte finns ett brott mot de nuvarande villkoren.

Meddelanden som skickas via intern post är föremål för samma riktlinjer som paragraf 7

8.2. Offentlig kommunikation
Offentlig kommunikation är föremål för samma regler som i paragraf 7
Användare kan välja att visa vissa saker på sitt konto - förutom de saker som visas som standard. Användare är skyldiga att inte visa någonting som kan skada dom själva eller andra.

8.3. Forum
Stampworld.com har ett forum som användarna kan använda. Användarna omfattas här av samma krav som i paragraf 7. Dessutom får det inte annonseras i forumet - om det inte avtalats med Stampworld.com

8.4 Bilder
Användarna kan ladda upp bilder på Stampworld.com. De åtar sig att inte visa några bilder som de inte har rätt att använda, eller bilder som inte är etiskt korrekta. Varje användare är ansvarig för de bilder som han eller hon har lagt upp på sajten. Stampworld.com har befogenhet att be användarna att ta bort bilderna. Om detta inte följs kommer Stampworld.com ta bort bilderna själva och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för användaren.

9. Betygsprogram

9.1. Beskrivning

Stampworld.com har ett betygssystem som gör att köpare och säljare kan ge varanda feedback - som kommer att vara synlig och gagna andra användare på sajten.

Varje transaktion som fullföljs eller avbryts mellan användare ger varje medlem möjlighet att lämna en kommentar med en positiv eller negativ feedback. Stampworld.com beräknar ett betyg i förhållande till vilken typ av feedback varje användare får. Användare kan ändra sina kommentarer och betyg.

Stampworld.com redigerar inte betyg och är därför inte ansvariga för hur de visas. Det är upp till varje enskild användare att upprätthålla sitt betyg. Däremot kan du kontakta Stampworld.com om du känner dig illa behandlad, så vi kan kontrollera om användaren som har gett dålig respons har gjort något annat olämpligt.

9.2 Missbruka
Missbrukande av betygssystemet leder till omedelbar uteslutning eller avstängning från webbplatsen. Stampworld.com har ensamrätt att bestämma reglerna kring detta.

Stampworld.com förbehåller sig rätten att suspendera eller avsluta en användares konto om användaren har fått alltför mycket negativ feedback.

10. Reklam
Annonsering är inte tillåtet utan föregående avtal med Stampworld.com. Textlänkar och URL är tillåtna om den avser en icke vinstdrivande webbplats, och om det inte har innehåller spam och/eller reklam.

11. Konflikter
Stampworld.com är inte en del av en konflikt som skulle kunna uppkomma mellan två användare. Tills nu är Stampworld.com förhindrad att närvara, eller hjälpa till att ta reda på vad som är rätt och fel. Administratören kommer göra vad som är möjligt, men är inte skyldig att delta i en tvist.

12. Äganderätt och upphovsrätt
Alla texterbjudanden på webbplatsen är ägda av sin författare.
Webbplatsen får inte innehålla text som är upphovsrättsskyddat, eller innehålla reklam som inte är relaterad till Stampworld.com.

13. Personlig information
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende till behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:da:HTML

14. Information

14.1. Användares personuppgifter

Medlemmar måste ange viss personlig information vid registreringen. Viss information är obligatorisk för att kunna få tillgång till Stamworld.com's tjänster.
Obligatoriska uppgifter är:
e-postadress.
Land.
Användare be Stampworld.com frigöra sina personuppgifter om dem begär det via brev.

14.2 Automatiskt insamlad information
När du använder webbplatsen samlas en del information in automatiskt av Stampworld.com servrar
IP-adresser
Internet-leverantör
Webbläsare
Språk
Denna data lagras i vår databas i 2 år.

14.3 Cookie
Stampworld.com placerar en cookie på användarens dator, så de inte behöver logga in varje gång de besöker webbplatsen.

14.4 Säkerhet
Stampworld.com åtar sig att skydda personuppgifter.

14.5 Dela
Det är förbjudet att använda Stampworld.com till att samla in personlig information som visas på webbplatsen.
Användare accepterar vid registering att alla Stampworld.com användare kan se feedback från andra medlemmar.

15. Liability
Stampworld cannot be held accountable for, and is not liabile for any loss incurred by members or customers, as a result of issues caused by software or hardware malfunction, by temporary unavailability of the service provided, or by similar events. This is true for direct monetary loss, loss in brand awareness, loss of public perception, or any similar loss.

16. Lag

These conditions are governed by the laws of Denmark, where Stampworld ApS is located.

16.1 Domstolen
All disputes or complaints will be submitted to the court in Denmark. Stampworld ApS reserves the right to refer any dispute to the country where the user comes from.