Hjälp Oss

Eftersom StampWorld delvis är baserad på information och innehåll från våra medlemmar så hoppas vi att du kan tänka dig att hjälpa oss - så att vi kan skapa en ännu bättre upplevelse för alla våra medlemmar. Nedan kan du se vilka sätt du kan hjälpa oss på:

If you enjoy using Stampworld and want to offer your support, we would like to offer you a Volunteer's Badge in return. The badge will be shown on your profile page, as well as next to your username in profile searches.

1. Land specifik hjälp:

Hjälp oss med något (eller allt) av följande:

- Åtgärda olika fel som du kan hitta på ditt språk.
- Hjälp till med översättningar från Engelska till ditt språk.
- Informera oss om lokala events (auktioner, utställningar etc) i ditt land.
- Samla information om frimärksklubbar och organisationer i ditt land.


At this time we are only "offering" unpaid work, which can be handled by one or more members from each country, so we would greatly appreciate any help we can get, regardless of how much time/help you are able to offer us.

Klicka här för att kontakta oss - om du tror att du kan hjälpa oss med något av ovanstående.


2. Nya utgåvor


Vi försöker alltid att hålla oss uppdaterade med nya utgåvor (all länder), men vi uppskattar om du kan säga till oss ifall vi har missat någon ny utgåva i ditt land. Om du ser att nya utgåvor saknas:

Klicka här för att informera oss of dem!


3. Bilder som saknas

Vi har nästan bilder på varje frimärke i hela världen. Om du hittar frimärken i våran katalog som saknar bild så är du välkommen att ladda upp en bra bild av varje bild medan du är i katalogen.

Om du dessutom skulle hitta en bild som inte stämmer eller har dålig kvalité (och du har en som är bättre) - då är du välkommen att skicka den till oss också!

Klicka här för att skicka en bättre bild!


4. Information saknas


If you have information about a stamp, and we do not have that information, you can add it by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue on the specific stamp. This applies to any ordinary information, as well as information about engraving, sizes etc. However also more specific information such as history and articles about a particular stamp.


6. Saknade varianter

If you know of any variants of a stamp, which we do not have registered on StampWorld, then you can add that variant, by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue next to each stamp. As it is impossible for us to have each and every variant of all stamps included (at least initially), we greatly appreciate any help we can get in adding variants.


6. Registrera plåtar.


This can also be done by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue next to each stamp, and then clicking on "plates".


7. Registrera förfalskningar


This can be done by clicking the "(i)" (info button) in the catalogue next to each stamp, and then clicking on "forgeries".

Åter igen, vi uppskattar verkligen ALL hjälp vi kan få med ovanstående uppgifter - oavsett om det gäller 2 minuter av din tid eller 20.

If you feel that you could help with anything else (which we have not mentioned or thought of above) or if you have any ideas for improvements, please do not hesitate to contact us you can do that by clicking here: Kontakta oss!