1950-1959
Albanien (sida 1/17)
1970-1979 Nästa

Visar nu: Albanien - Postfrimärken (1960 - 1969) - 823 frimärken.

1960 International Women's Day

8. mars WM: Inga Perforering: 10¾

[International Women's Day, Typ HP] [International Women's Day, Typ HP1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
602 HP 2.50L 0,83 - 0,55 - USD  Info
603 HP1 11L 3,32 - 1,11 - USD  Info
602‑603 4,15 - 1,66 - USD 
[The 40th Anniversary of the Congress in Lushnjë, Typ HQ] [The 40th Anniversary of the Congress in Lushnjë, Typ HQ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
604 HQ 2.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
605 HQ1 7.50L 1,11 - 1,11 - USD  Info
604‑605 1,66 - 1,66 - USD 
[The 80th Anniversary of the Birth of Alexandër Moissi, Typ HR] [The 80th Anniversary of the Birth of Alexandër Moissi, Typ HR1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
606 HR 3L 0,55 - 0,55 - USD  Info
607 HR1 11L 1,66 - 0,83 - USD  Info
606‑607 2,21 - 1,38 - USD 
1960 The 90th Anniversary of the Birth of Lenin

22. april WM: Inga Perforering: 10¾

[The 90th Anniversary of the Birth of Lenin, Typ HS] [The 90th Anniversary of the Birth of Lenin, Typ HS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
608 HS 4L 1,11 - 1,11 - USD  Info
609 HS1 11L 3,32 - 4,42 - USD  Info
608‑609 4,43 - 5,53 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 80th Anniversary of the Society of Albanian Linguistics, Typ HT] [The 80th Anniversary of the Society of Albanian Linguistics, Typ HU] [The 80th Anniversary of the Society of Albanian Linguistics, Typ HV] [The 80th Anniversary of the Society of Albanian Linguistics, Typ HW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
610 HT 1L 0,55 - 0,28 - USD  Info
611 HU 1.50L 0,55 - 0,28 - USD  Info
612 HV 6.50L 1,11 - 0,55 - USD  Info
613 HW 11L 4,42 - 1,66 - USD  Info
610‑613 6,63 - 2,77 - USD 
1960 The 15th Anniversary of Border Patrol

12. maj WM: Inga Perforering: 10¾

[The 15th Anniversary of Border Patrol, Typ HX] [The 15th Anniversary of Border Patrol, Typ HX1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
614 HX 1.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
615 HX1 11L 2,21 - 1,11 - USD  Info
614‑615 2,76 - 1,66 - USD 
1960 The 15th Anniversary of the Police Department

14. maj WM: Inga Perforering: 10¾

[The 15th Anniversary of the Police Department, Typ HY] [The 15th Anniversary of the Police Department, Typ HY1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
616 HY 1.50L 0,28 - 0,28 - USD  Info
617 HY1 8.50L 2,21 - 1,11 - USD  Info
616‑617 2,49 - 1,39 - USD 
[The 50th Anniversary of the First Albanian Public School in Elbasan, Typ HZ] [The 50th Anniversary of the First Albanian Public School in Elbasan, Typ HZ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
618 HZ 5L 1,66 - 1,11 - USD  Info
619 HZ1 6.50L 1,66 - 1,11 - USD  Info
618‑619 3,32 - 2,22 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1960 The 40th Anniversary of the Battle of Vlora

2. augusti WM: Inga Perforering: 10¾

[The 40th Anniversary of the Battle of Vlora, Typ IA] [The 40th Anniversary of the Battle of Vlora, Typ IA1] [The 40th Anniversary of the Battle of Vlora, Typ IA2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
620 IA 1.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
621 IA1 2.50L 0,83 - 0,83 - USD  Info
622 IA2 5L 1,66 - 0,83 - USD  Info
620‑622 3,04 - 2,21 - USD 
[The 2nd Anniversary of the Jet Airline Tirana-Moscow, Typ IB] [The 2nd Anniversary of the Jet Airline Tirana-Moscow, Typ IB1] [The 2nd Anniversary of the Jet Airline Tirana-Moscow, Typ IB2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
623 IB 1L 0,83 - 0,83 - USD  Info
624 IB1 7.50L 2,76 - 4,42 - USD  Info
625 IB2 11.50L 4,42 - 8,85 - USD  Info
623‑625 8,01 - 14,10 - USD 
[The 15th Anniversary of the World Association of Democratic Youth, Typ IC] [The 15th Anniversary of the World Association of Democratic Youth, Typ IC1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
626 IC 1.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
627 IC1 8.50L 1,66 - 0,83 - USD  Info
626‑627 2,21 - 1,38 - USD 
1960 The 60th Anniversary of the Birth of Ali Kelmendi

5. december WM: Inga Perforering: 10¾

[The 60th Anniversary of the Birth of Ali Kelmendi, Typ ID] [The 60th Anniversary of the Birth of Ali Kelmendi, Typ ID1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
628 ID 1.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
629 ID1 11L 1,66 - 0,83 - USD  Info
628‑629 2,21 - 1,38 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1961 The 15th Anniversary Albanian-Soviet Friendship

10. januari WM: Inga Perforering: 10¾

[The 15th Anniversary Albanian-Soviet Friendship, Typ IE] [The 15th Anniversary Albanian-Soviet Friendship, Typ IE1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
630 IE 2L 0,55 - 0,55 - USD  Info
631 IE1 8L 1,66 - 0,83 - USD  Info
630‑631 2,21 - 1,38 - USD 
1961 The 4th Congress of the Albanian Labour Party

13. februari WM: Inga Perforering: 10¾

[The 4th Congress of the Albanian Labour Party, Typ IF] [The 4th Congress of the Albanian Labour Party, Typ IF1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
632 IF 2L 0,55 - 0,55 - USD  Info
633 IF1 8L 1,66 - 0,83 - USD  Info
632‑633 2,21 - 1,38 - USD 
1961 National Costumes

28. april WM: Inga Perforering: 10¾

[National Costumes, Typ IG] [National Costumes, Typ IH] [National Costumes, Typ II] [National Costumes, Typ IJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
634 IG 1L 0,83 - 0,28 - USD  Info
635 IH 1.50L 0,83 - 0,55 - USD  Info
636 II 6.50L 13,27 - 1,11 - USD  Info
637 IJ 11L 5,53 - 4,42 - USD  Info
634‑637 20,46 - 6,36 - USD 
1961 Domestic Animals

25. juni WM: Inga Perforering: 10¾

[Domestic Animals, Typ IK] [Domestic Animals, Typ IL] [Domestic Animals, Typ IM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
638 IK 2.50L 3,32 - 0,83 - USD  Info
639 IL 6.50L 8,85 - 1,66 - USD  Info
640 IM 11L 16,59 - 8,85 - USD  Info
638‑640 28,76 - 11,34 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1961 Birds

30. september WM: Inga Perforering: 14

[Birds, Typ IN] [Birds, Typ IO] [Birds, Typ IP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
641 IN 1.50L 3,32 - 0,83 - USD  Info
642 IO 7.50L 5,53 - 2,76 - USD  Info
643 IP 11L 11,06 - 3,32 - USD  Info
641‑643 19,91 - 6,91 - USD 
1961 Flowers

27. oktober WM: Inga Perforering: 14

[Flowers, Typ IQ] [Flowers, Typ IR] [Flowers, Typ IS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
644 IQ 1.50L 1,66 - 0,28 - USD  Info
645 IR 8L 5,53 - 2,21 - USD  Info
646 IS 11L 5,53 - 2,21 - USD  Info
644‑646 12,72 - 4,70 - USD 
[The 50th Anniversary of the Birth of Milosh Gjergij Nikolla, Typ IT] [The 50th Anniversary of the Birth of Milosh Gjergij Nikolla, Typ IT1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
647 IT 0.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
648 IT1 8.50L 1,11 - 1,11 - USD  Info
647‑648 1,66 - 1,66 - USD 
[The 20th Anniversary of the Albanian Communist Youth Organisation, Typ IU] [The 20th Anniversary of the Albanian Communist Youth Organisation, Typ IU1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
649 IU 2.50L 0,55 - 0,55 - USD  Info
650 IU1 7.50L 1,11 - 1,11 - USD  Info
649‑650 1,66 - 1,66 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1961 The 20th Anniversary of the Albanian Labour Party

23. november WM: Inga Perforering: 14

[The 20th Anniversary of the Albanian Labour Party, Typ IV] [The 20th Anniversary of the Albanian Labour Party, Typ IV1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
651 IV 2.50L 0,28 - 0,28 - USD  Info
652 IV1 7.50L 1,66 - 1,66 - USD  Info
651‑652 1,94 - 1,94 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör