1920-1929
Argentina (sida 1/3)
1940-1949 Nästa

Visar nu: Argentina - Postfrimärken (1930 - 1939) - 123 frimärken.

[Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK1] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK2] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK3] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
342 DK 20C - 14,07 7,04 - USD  Info
343 DK1 50C - 29,32 14,07 - USD  Info
344 DK2 1P - 29,32 14,07 - USD  Info
345 DK3 1.80P - 70,36 35,18 - USD  Info
346 DK4 3.60P - 205 93,81 - USD  Info
342‑346 - 348 164 - USD 
[Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL1] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL2] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL3] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
347 DL 20C - 14,07 9,38 - USD  Info
348 DL1 50C - 17,59 11,73 - USD  Info
349 DL2 90C - 14,07 9,38 - USD  Info
350 DL3 1P - 29,32 17,59 - USD  Info
351 DL4 1.80P - 703 586 - USD  Info
347‑351 - 778 634 - USD 
1930 Revolution, 1930

28. november WM: 9 Design: Revolución del 6 de setiembre 1930 Perforering: 13½ x 13

[Revolution, 1930, Typ DM] [Revolution, 1930, Typ DM1] [Revolution, 1930, Typ DN] [Revolution, 1930, Typ DM2] [Revolution, 1930, Typ DM3] [Revolution, 1930, Typ DM4] [Revolution, 1930, Typ DM5] [Revolution, 1930, Typ DN1] [Revolution, 1930, Typ DN2] [Revolution, 1930, Typ DN3] [Revolution, 1930, Typ DN4] [Revolution, 1930, Typ DN5] [Revolution, 1930, Typ DN6] [Revolution, 1930, Typ DN7] [Revolution, 1930, Typ DN8] [Revolution, 1930, Typ DN9] [Revolution, 1930, Typ DN10] [Revolution, 1930, Typ DN11] [Revolution, 1930, Typ DN12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
352 DM ½C - 0,29 0,29 - USD  Info
353 DM1 1C - 0,29 0,29 - USD  Info
354 DN 2C - 0,59 0,29 - USD  Info
355 DM2 3C - 0,29 0,29 - USD  Info
356 DM3 4C - 0,29 0,29 - USD  Info
357 DM4 5C - 0,29 0,29 - USD  Info
358 DM5 10C - 0,88 0,59 - USD  Info
359 DN1 12C - 0,88 0,59 - USD  Info
360 DN2 20C - 0,88 0,59 - USD  Info
361 DN3 24C - 2,93 1,76 - USD  Info
362 DN4 25C - 3,52 1,76 - USD  Info
363 DN5 30C - 5,86 2,93 - USD  Info
364 DN6 50C - 9,38 4,69 - USD  Info
365 DN7 1P - 14,07 14,07 - USD  Info
366 DN8 2P - 29,32 14,07 - USD  Info
367 DN9 5P - 93,81 46,90 - USD  Info
368 DN10 10P - 117 58,63 - USD  Info
369 DN11 20P - 293 117 - USD  Info
370 DN12 50P - 703 703 - USD  Info
352‑370 - 1 277 969 - USD 
1931 Revolution, 1930

16. mars WM: 9 Perforering: 12½ x 13

[Revolution, 1930, Typ DN13] [Revolution, 1930, Typ DN14] [Revolution, 1930, Typ DN15] [Revolution, 1930, Typ DN16] [Revolution, 1930, Typ DN17] [Revolution, 1930, Typ DN18]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
371 DN13 ½C - 0,29 0,29 - USD  Info
372 DN14 1C - 1,17 0,88 - USD  Info
373 DN15 3C - 0,88 0,59 - USD  Info
374 DN16 4C - 0,59 0,59 - USD  Info
375 DN17 5C - 0,29 0,29 - USD  Info
376 DN18 10C - 1,76 0,59 - USD  Info
371‑376 - 4,98 3,23 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP1] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP2] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP3] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
377 DP 18C - 2,35 1,17 - USD  Info
378 DP1 72C - 17,59 14,07 - USD  Info
379 DP2 90C - 17,59 14,07 - USD  Info
380 DP3 1.80P - 35,18 35,18 - USD  Info
381 DP4 3.60P - 70,36 58,63 - USD  Info
377‑381 - 143 123 - USD 
[Anniversary of the Revolution, Typ DO] [Anniversary of the Revolution, Typ DO1] [Anniversary of the Revolution, Typ DO2] [Anniversary of the Revolution, Typ DO3] [Anniversary of the Revolution, Typ DO4] [Anniversary of the Revolution, Typ DO5] [Anniversary of the Revolution, Typ DO6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
382 DO 3C - 0,29 0,29 - USD  Info
383 DO1 10C - 0,88 0,88 - USD  Info
384 DO2 30C - 4,69 4,69 - USD  Info
385 DO3 50C - 4,69 4,69 - USD  Info
386 DO4 1P - 4,69 4,69 - USD  Info
387 DO5 2P - 17,59 11,73 - USD  Info
388 DO6 5P - 93,81 29,32 - USD  Info
382‑388 - 126 56,29 - USD 
[The Second South American Route of the Graf Zeppelin Airship - Overprinted "GRAF - ZEPPELIN - 1932", Typ DQ] [The Second South American Route of the Graf Zeppelin Airship - Overprinted "GRAF - ZEPPELIN - 1932", Typ DQ1] [The Second South American Route of the Graf Zeppelin Airship - Overprinted "GRAF - ZEPPELIN - 1932", Typ DQ2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
389 DQ 5C - 2,35 0,88 - USD  Info
390 DQ1 18C - 11,73 9,38 - USD  Info
391 DQ2 90C - 46,90 23,45 - USD  Info
389‑391 - 60,98 33,71 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör