1920-1929
Argentina (sida 1/3)
1940-1949 Nästa

Visar nu: Argentina - Postfrimärken (1930 - 1939) - 123 frimärken.

[Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK2] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK3] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Blue, Typ DK4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
342 DK 20C - 12,95 6,48 - USD  Info
343 DK1 50C - 26,98 12,95 - USD  Info
344 DK2 1P - 26,98 12,95 - USD  Info
345 DK3 1.80P - 64,75 32,38 - USD  Info
346 DK4 3.60P - 188 86,34 - USD  Info
342‑346 - 320 151 - USD 
[Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL1] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL2] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL3] [Airmail - The First South American Route of Graf Zeppelin Airship - Airmail Stamps of 1928 Overprinted in Green, Typ DL4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
347 DL 20C - 12,95 8,63 - USD  Info
348 DL1 50C - 16,19 10,79 - USD  Info
349 DL2 90C - 12,95 8,63 - USD  Info
350 DL3 1P - 26,98 16,19 - USD  Info
351 DL4 1.80P - 647 539 - USD  Info
347‑351 - 716 583 - USD 
1930 Revolution, 1930

28. november WM: 9 Perforering: 13½ x 13

[Revolution, 1930, Typ DM] [Revolution, 1930, Typ DM1] [Revolution, 1930, Typ DN] [Revolution, 1930, Typ DM3] [Revolution, 1930, Typ DM4] [Revolution, 1930, Typ DM5] [Revolution, 1930, Typ DN1] [Revolution, 1930, Typ DN2] [Revolution, 1930, Typ DN3] [Revolution, 1930, Typ DN4] [Revolution, 1930, Typ DN5] [Revolution, 1930, Typ DN6] [Revolution, 1930, Typ DN7] [Revolution, 1930, Typ DN8] [Revolution, 1930, Typ DN9] [Revolution, 1930, Typ DN10] [Revolution, 1930, Typ DN11] [Revolution, 1930, Typ DN12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
352 DM ½C - 0,27 0,27 - USD  Info
353 DM1 1C - 0,27 0,27 - USD  Info
354 DN 2C - 0,54 0,27 - USD  Info
355 DM2 3C - 0,27 0,27 - USD  Info
356 DM3 4C - 0,27 0,27 - USD  Info
357 DM4 5C - 0,27 0,27 - USD  Info
358 DM5 10C - 0,81 0,54 - USD  Info
359 DN1 12C - 0,81 0,54 - USD  Info
360 DN2 20C - 0,81 0,54 - USD  Info
361 DN3 24C - 2,70 1,62 - USD  Info
362 DN4 25C - 3,24 1,62 - USD  Info
363 DN5 30C - 5,40 2,70 - USD  Info
364 DN6 50C - 8,63 4,32 - USD  Info
365 DN7 1P - 12,95 12,95 - USD  Info
366 DN8 2P - 26,98 12,95 - USD  Info
367 DN9 5P - 86,34 43,17 - USD  Info
368 DN10 10P - 107 53,96 - USD  Info
369 DN11 20P - 269 107 - USD  Info
370 DN12 50P - 647 647 - USD  Info
352‑370 - 1 175 891 - USD 
1931 Revolution, 1930

16. mars WM: 9 Perforering: 12½ x 13

[Revolution, 1930, Typ DN13] [Revolution, 1930, Typ DN14] [Revolution, 1930, Typ DN15] [Revolution, 1930, Typ DN16] [Revolution, 1930, Typ DN17] [Revolution, 1930, Typ DN18]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
371 DN13 ½C - 0,27 0,27 - USD  Info
372 DN14 1C - 1,08 0,81 - USD  Info
373 DN15 3C - 0,81 0,54 - USD  Info
374 DN16 4C - 0,54 0,54 - USD  Info
375 DN17 5C - 0,27 0,27 - USD  Info
376 DN18 10C - 1,62 0,54 - USD  Info
371‑376 - 4,59 2,97 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP1] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP2] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP3] [Airmail - Anniversary of the Revolution, Typ DP4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
377 DP 18C - 2,16 1,08 - USD  Info
378 DP1 72C - 16,19 12,95 - USD  Info
379 DP2 90C - 16,19 12,95 - USD  Info
380 DP3 1.80P - 32,38 32,38 - USD  Info
381 DP4 3.60P - 64,75 53,96 - USD  Info
377‑381 - 131 113 - USD 
[Anniversary of the Revolution, Typ DO] [Anniversary of the Revolution, Typ DO1] [Anniversary of the Revolution, Typ DO2] [Anniversary of the Revolution, Typ DO3] [Anniversary of the Revolution, Typ DO4] [Anniversary of the Revolution, Typ DO5] [Anniversary of the Revolution, Typ DO6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
382 DO 3C - 0,27 0,27 - USD  Info
383 DO1 10C - 0,81 0,81 - USD  Info
384 DO2 30C - 4,32 4,32 - USD  Info
385 DO3 50C - 4,32 4,32 - USD  Info
386 DO4 1P - 4,32 4,32 - USD  Info
387 DO5 2P - 16,19 10,79 - USD  Info
388 DO6 5P - 86,34 26,98 - USD  Info
382‑388 - 116 51,81 - USD 
[The Second South American Route of the Graf Zeppelin Airship - Overprinted [The Second South American Route of the Graf Zeppelin Airship - Overprinted [The Second South American Route of the Graf Zeppelin Airship - Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
389 DQ 5C - 2,16 0,81 - USD  Info
390 DQ1 18C - 10,79 8,63 - USD  Info
391 DQ2 90C - 43,17 21,58 - USD  Info
389‑391 - 56,12 31,02 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör