Visar nu: Ascension - Postfrimärken (1930 - 1939) - 45 frimärken.

[Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ H] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ I] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ J] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ I1] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ K] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ L] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ I2] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ A2] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ I3] [Medallion Portrait of King George V and Views of Ascension, Typ E3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 H ½P 1,09 - 1,09 - USD  Info
23 I 1P 2,71 - 1,63 - USD  Info
24 J 1½P 2,71 - 3,26 - USD  Info
25 I1 2P 2,71 - 4,34 - USD  Info
26 K 3P 2,71 - 2,17 - USD  Info
27 L 5P 3,26 - 5,43 - USD  Info
28 I2 8P 6,51 - 8,68 - USD  Info
29 A2 1Sh 27,14 - 10,85 - USD  Info
30 I3 2´6Sh´P 43,42 - 54,27 - USD  Info
31 E3 5Sh 65,12 - 86,83 - USD  Info
22‑31 157 - 178 - USD 
[The 25th Anniversary of the Accession of King George V, Typ M] [The 25th Anniversary of the Accession of King George V, Typ M1] [The 25th Anniversary of the Accession of King George V, Typ M2] [The 25th Anniversary of the Accession of King George V, Typ M3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
32 M 1½P 5,43 - 8,68 - USD  Info
33 M1 2P 16,28 - 32,56 - USD  Info
34 M2 5P 21,71 - 32,56 - USD  Info
35 M3 1Sh 27,14 - 43,42 - USD  Info
32‑35 70,56 - 117 - USD 
[Coronation of King George VI and Queen Elizabeth, Typ N] [Coronation of King George VI and Queen Elizabeth, Typ N1] [Coronation of King George VI and Queen Elizabeth, Typ N2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
36 N 1P 0,54 - 0,54 - USD  Info
37 N1 2P 0,81 - 0,54 - USD  Info
38 N2 3P 0,81 - 0,54 - USD  Info
36‑38 2,16 - 1,62 - USD 
[King George VI and Views of Ascension, Typ O] [King George VI and Views of Ascension, Typ F1] [King George VI and Views of Ascension, Typ F2] [King George VI and Views of Ascension, Typ P] [King George VI and Views of Ascension, Typ F3] [King George VI and Views of Ascension, Typ Q] [King George VI and Views of Ascension, Typ Q1] [King George VI and Views of Ascension, Typ F4] [King George VI and Views of Ascension, Typ R] [King George VI and Views of Ascension, Typ O1] [King George VI and Views of Ascension, Typ P1] [King George VI and Views of Ascension, Typ Q2] [King George VI and Views of Ascension, Typ R1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
39 O ½P 2,71 - 1,09 - USD  Info
40 F1 1P 32,56 - 6,51 - USD  Info
41 F2 1P 13,02 - 8,68 - USD  Info
43 P 1½P 3,26 - 1,09 - USD  Info
44 F3 2P 3,26 - 0,81 - USD  Info
45 Q 3P 86,83 - 21,71 - USD  Info
46 Q1 3P 16,28 - 0,81 - USD  Info
47 F4 4P 13,02 - 2,71 - USD  Info
48 R 6P 8,68 - 1,09 - USD  Info
49 O1 1Sh 13,02 - 1,09 - USD  Info
50 P1 2´6Sh´P 32,56 - 8,68 - USD  Info
51 Q2 5Sh 86,83 - 8,68 - USD  Info
52 R1 10Sh 86,83 - 32,56 - USD  Info
39‑52 398 - 95,51 - USD 
Bankrollmob - Inside Catalogue test
[King George VI and Views of Ascension, Typ F5] [King George VI and Views of Ascension, Typ R2] [King George VI and Views of Ascension, Typ P2] [King George VI and Views of Ascension, Typ F6] [King George VI and Views of Ascension, Typ Q3] [King George VI and Views of Ascension, Typ F7] [King George VI and Views of Ascension, Typ S3] [King George VI and Views of Ascension, Typ O3] [King George VI and Views of Ascension, Typ P3] [King George VI and Views of Ascension, Typ Q4] [King George VI and Views of Ascension, Typ R4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
39A O2 ½P 0,54 - 1,63 - USD  Info
41A F5 1P 0,27 - 0,54 - USD  Info
42A R2 1P 0,54 - 0,54 - USD  Info
43A P2 1½P 0,81 - 0,81 - USD  Info
44A F6 2P 0,81 - 0,27 - USD  Info
46A Q3 3P 0,54 - 0,81 - USD  Info
47A F7 4P 4,34 - 2,71 - USD  Info
48A S3 6P 8,68 - 4,34 - USD  Info
49A O3 1Sh 4,34 - 1,63 - USD  Info
50A P3 2´6Sh´P 32,56 - 27,14 - USD  Info
51A Q4 5Sh 43,42 - 21,71 - USD  Info
52A R4 10Sh 54,27 - 54,27 - USD  Info
[King George VI and Views of Ascension, Typ F8] [King George VI and Views of Ascension, Typ P4] [King George VI and Views of Ascension, Typ F9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
41B F8 1P 0,54 - 13,02 - USD  Info
43D P4 1½P 1,63 - 10,85 - USD  Info
44D F9 2P 1,63 - 32,56 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör