Visar nu: Belgien - Postfrimärken (1940 - 1949) - 351 frimärken.

1940 New values

WM: Inga Perforering: 14

[New values, Typ FP15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
525 FP15 2.50Fr - 3,22 0,54 - USD  Info
1940 Queen Elizabeth's Music Foundation

1. maj WM: Inga Perforering: 11½

[Queen Elizabeth's Music Foundation, Typ HK] [Queen Elizabeth's Music Foundation, Typ HK1] [Queen Elizabeth's Music Foundation, Typ HL] [Queen Elizabeth's Music Foundation, Typ HL1] [Queen Elizabeth's Music Foundation, Typ HK2] [Queen Elizabeth's Music Foundation, Typ HL2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
526 HK 75+75 C - 1,61 1,61 - USD  Info
527 HK1 1+1 Fr - 0,81 0,81 - USD  Info
528 HL 1.50+1.50 Fr - 0,81 0,81 - USD  Info
529 HL1 1.75+1.75 Fr - 0,81 0,81 - USD  Info
530 HK2 2.50+2.50 Fr - 5,37 5,37 - USD  Info
531 HL2 5+5 Fr - 6,44 6,44 - USD  Info
526‑531 - 15,85 15,85 - USD 
1940 -1941 Charity Stamps - Coat of Arms

WM: Inga Perforering: 14 x 13½

[Charity Stamps - Coat of Arms, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
532 HM 10+5 C - 0,27 0,27 - USD  Info
533 HN 30+5 C - 0,27 0,27 - USD  Info
534 HO 40+10 C - 0,27 0,27 - USD  Info
535 HP 50+10 C - 0,27 0,27 - USD  Info
536 HQ 75+15 C - 0,27 0,27 - USD  Info
537 HR 1+25 Fr/C - 0,54 0,54 - USD  Info
538 HS 1.75+50 Fr/C - 0,54 0,54 - USD  Info
539 HT 2.50+2.50 Fr - 1,61 1,61 - USD  Info
540 HU 5+5 Fr - 2,15 2,15 - USD  Info
532A‑540A - 16,11 16,11 - USD 
532‑540 - 6,19 6,19 - USD 
1941 Orval charity stamps

juni WM: Inga Design: Henri Dupond Perforering: 11½

[Orval charity stamps, Typ HV] [Orval charity stamps, Typ HW] [Orval charity stamps, Typ HX] [Orval charity stamps, Typ HY] [Orval charity stamps, Typ HZ] [Orval charity stamps, Typ HW1] [Orval charity stamps, Typ HV1] [Orval charity stamps, Typ HY1] [Orval charity stamps, Typ HX1] [Orval charity stamps, Typ HW2] [Orval charity stamps, Typ HZ1] [Orval charity stamps, Typ IA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
541 HV 10+15 C - 0,54 0,54 - USD  Info
542 HW 30+30 C - 0,54 0,54 - USD  Info
543 HX 40+60 C - 0,54 0,54 - USD  Info
544 HY 50+65 C - 0,54 0,54 - USD  Info
545 HZ 75+1 C/Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
546 HW1 1+1.50 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
547 HV1 1.25+1.75 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
548 HY1 1.75+2.50 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
549 HX1 2+3.50 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
550 HW2 2.50+4.50 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
551 HZ1 3+5 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
552 IA 5+10 Fr - 1,07 1,07 - USD  Info
541‑552 - 7,01 7,01 - USD 
1941 Overprint

1. augusti WM: Inga Perforering: 14

[Overprint, Typ FP16]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
553 FP16 2.25/2.50Fr - 0,81 0,81 - USD  Info
[New values, Typ FM10] [New values, Typ FP17] [New values, Typ FP18]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
554 FM10 60C - 0,27 0,27 - USD  Info
555 FP17 2.25Fr - 0,27 0,27 - USD  Info
556 FP18 3.25Fr - 0,27 0,27 - USD  Info
554‑556 - 0,81 0,81 - USD 
1941 Charity stamps

25. augusti WM: Inga Design: Frans Becquet Perforering: 11½

[Charity stamps, Typ IB] [Charity stamps, Typ IC] [Charity stamps, Typ ID] [Charity stamps, Typ IE] [Charity stamps, Typ IF] [Charity stamps, Typ IG] [Charity stamps, Typ IH] [Charity stamps, Typ II] [Charity stamps, Typ IJ] [Charity stamps, Typ IK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
557 IB 10+5 C - 0,27 0,27 - USD  Info
558 IC 35+5 C - 0,27 0,27 - USD  Info
559 ID 50+10 C - 0,27 0,27 - USD  Info
560 IE 60+10 C - 0,27 0,27 - USD  Info
561 IF 1+15 Fr/C - 0,27 0,27 - USD  Info
562 IG 1.50+1 Fr - 0,27 0,27 - USD  Info
563 IH 1.75+1.75 Fr - 0,27 0,27 - USD  Info
564 II 2.25+2.25 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
565 IJ 3.25+3.25 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
566 IK 5+5 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
557‑566 - 3,51 3,51 - USD 
1941 Orval Charity Stamps - New Values

5. oktober WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 11½

[Orval Charity Stamps - New Values, Typ IA1] [Orval Charity Stamps - New Values, Typ IA2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
567 IA1 5+15 Fr - 10,74 10,74 - USD  Info
567A IA2 5+15 Fr - 10,74 10,74 - USD  Info
567M - 21,48 21,48 - USD 
1941 New value

13. oktober WM: Inga Perforering: 14 x 13½

[New value, Typ FN2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
568 FN2 1Fr - 0,27 0,27 - USD  Info
1941 Charity stamps

3. november WM: Inga Perforering: 11½

[Charity stamps, Typ IL] [Charity stamps, Typ IM] [Charity stamps, Typ IN] [Charity stamps, Typ IO] [Charity stamps, Typ IM1] [Charity stamps, Typ IL1] [Charity stamps, Typ IP] [Charity stamps, Typ IO1] [Charity stamps, Typ IN1] [Charity stamps, Typ IQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
569 IL 10+5 C - 0,27 0,27 - USD  Info
570 IM 35+5 C - 0,27 0,27 - USD  Info
571 IN 50+10 C - 0,27 0,27 - USD  Info
572 IO 60+10 C - 0,27 0,27 - USD  Info
573 IM1 1+15 Fr/C - 0,27 0,27 - USD  Info
574 IL1 1.50+25 Fr/C - 0,27 0,27 - USD  Info
575 IP 1.75+50 Fr/C - 0,27 0,27 - USD  Info
576 IO1 2.25+2.25 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
577 IN1 3.25+3.25 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
578 IQ 5+5 Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
569‑578 - 3,51 3,51 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör