Visar nu: Benin - Postfrimärken (1976 - 2016) - 122 frimärken.

1995 Olympic Games - Atlanta, USA (1996)

30. april WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ OZ] [Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ PA] [Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ PB] [Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ PC] [Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ PD] [Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ PE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
664 OZ 45F 0,29 - 0,29 - USD  Info
665 PA 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
666 PB 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
667 PC 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
668 PD 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
669 PE 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
664‑669 4,11 - 4,11 - USD 
1995 Olympic Games - Atlanta, USA (1996)

30. april WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Atlanta, USA (1996), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
670 PF 300F - - - - USD  Info
670 3,53 - 3,53 - USD 
1995 Ships

20. maj WM: Inga Perforering: 12½ x 12¼

[Ships, Typ PG] [Ships, Typ PH] [Ships, Typ PI] [Ships, Typ PJ] [Ships, Typ PK] [Ships, Typ PL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
671 PG 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
672 PH 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
673 PI 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
674 PJ 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
675 PK 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
676 PL 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
671‑676 4,11 - 4,11 - USD 
1995 Ships

20. maj WM: Inga Perforering: 12½ x 12¼

[Ships, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
677 PM 300F - - - - USD  Info
677 2,94 - 2,94 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 Primates

30. juni WM: Inga Perforering: 12¾

[Primates, Typ PN] [Primates, Typ PO] [Primates, Typ PP] [Primates, Typ PQ] [Primates, Typ PR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
678 PN 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
679 PO 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
680 PP 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
681 PQ 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
682 PR 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
678‑682 3,82 - 3,82 - USD 
1995 Primates

30. juni WM: Inga Perforering: 12¾

[Primates, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
683 PS 300F - - - - USD  Info
683 3,53 - 2,94 - USD 
[Various Stamps Surcharged with New Value, Typ KT1] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ BF2] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ EK1] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ FG1] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ IX2] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ LW2] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ BQ2] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ NT2] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ NU1] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ LZ6] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ GT2] [Various Stamps Surcharged with New Value, Typ KW1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
684 KT1 5/205F 70,58 - 2,94 - USD  Info
685 BF2 10/90F 58,82 - 2,94 - USD  Info
686 EK1 10/90F 70,58 - - - USD  Info
687 FG1 10/90F 70,58 - - - USD  Info
688 IX2 10/90F 58,82 - 2,94 - USD  Info
689 LW2 25/175F 58,82 - 2,94 - USD  Info
690 BK2 40/210F 94,10 - - - USD  Info
691 BQ2 40/210F 94,10 - - - USD  Info
692 HT1 150/90F 176 - 2,94 - USD  Info
693 NT2 150/190F 35,29 - - - USD  Info
694 NU1 150/190F 35,29 - 2,94 - USD  Info
695 LZ6 150/220F 35,29 - - - USD  Info
696 GT2 150/500F 35,29 - 2,94 - USD  Info
697 KW1 200/500F - - 2,94 - USD  Info
684‑697 894 - 23,52 - USD 
[Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ O2] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ AA3] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ R2] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ Z1] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ BB1] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ BX1] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ CY2] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ DJ2] [Airmail - Various Stamps Surcharged with New Value, Typ GZ3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
698 O2 10/90F 70,58 - - - USD  Info
699 CC2 30/380F 47,05 - 2,35 - USD  Info
700 AA3 35/270F 70,58 - - - USD  Info
701 R2 40/210F 58,82 - 2,35 - USD  Info
702 Z1 150/130F 23,53 - 2,35 - USD  Info
703 BB1 150/500F 35,29 - 2,35 - USD  Info
704 BX1 150/500F 23,53 - 2,35 - USD  Info
705 CY2 150/500F 23,53 - - - USD  Info
706 DJ2 150/500F 35,29 - - - USD  Info
707 GZ3 150/500F 23,53 - - - USD  Info
698‑707 411 - 11,75 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM] [Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM1] [Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM2] [Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
708 XVM 35F 70,58 - 2,94 - USD  Info
709 XVM1 100F 70,58 - 2,94 - USD  Info
710 XVM2 135/50F 70,58 - 2,94 - USD  Info
711 XVM3 135/70F 70,58 - 2,94 - USD  Info
712 XVM4 200/135F 70,58 - 2,94 - USD  Info
708‑712 352 - 14,70 - USD 
[Airmail - Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM5] [Airmail - Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM11] [Airmail - Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM12] [Airmail - Various Dahomey Stamps Overprinted, Typ XVM13]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
713 XVM5 135/35F 70,58 - 2,94 - USD  Info
714 XVM6 135/40F 94,10 - 2,94 - USD  Info
715 XVM7 135/40F 70,58 - 2,94 - USD  Info
716 XVM8 135/50F 94,10 - 2,94 - USD  Info
717 XVM9 135/140F 70,58 - 2,94 - USD  Info
718 XVM10 150/250F 94,10 - 2,94 - USD  Info
719 XVM11 200/100F 70,58 - 2,94 - USD  Info
720 XVM12 200/500F 70,58 - 2,94 - USD  Info
721 XVM13 200/500F 70,58 - 2,94 - USD  Info
713‑721 705 - 26,46 - USD 
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
722 CH1 10/90F 94,10 - 2,94 - USD  Info
723 DF1 10/90F 70,58 - 2,94 - USD  Info
724 HS1 10/90F 70,58 - 2,94 - USD  Info
725 IG1 10/90F 70,58 - 2,94 - USD  Info
726 II1 15/185F 70,58 - 2,94 - USD  Info
727 LZ7 50/220F 70,58 - 2,94 - USD  Info
728 LE1 75/440F 70,58 - 2,94 - USD  Info
729 IK1 100/500F 70,58 - 2,94 - USD  Info
730 HQ3 150/90F 70,58 - 2,94 - USD  Info
731 NE1 250/1000F 70,58 - 2,94 - USD  Info
722‑731 729 - 29,40 - USD 
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
732 AN2 35/270F 70,58 - 2,94 - USD  Info
733 FJ3 40/210F 70,58 - 2,94 - USD  Info
734 GR1 100/500F 70,58 - 2,94 - USD  Info
735 JH1 200/500F 70,58 - 2,94 - USD  Info
736 KO1 200/500F 70,58 - 2,94 - USD  Info
732‑736 352 - 14,70 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 Cats

30. juli WM: Inga Perforering: 12¾

[Cats, Typ PT] [Cats, Typ PU] [Cats, Typ PV] [Cats, Typ PW] [Cats, Typ PX] [Cats, Typ PY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
737 PT 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
738 PU 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
739 PV 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
740 PW 100F 0,59 - 0,59 - USD  Info
741 PX 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
742 PY 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
737‑742 3,82 - 3,82 - USD 
1995 Cats

30. juli WM: Inga Perforering: 12¾

[Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
743 PZ 300F - - - - USD  Info
743 3,53 - 2,94 - USD 
1995 Dogs

23. augusti WM: Inga Perforering: 12½

[Dogs, Typ QA] [Dogs, Typ QB] [Dogs, Typ QC] [Dogs, Typ QD] [Dogs, Typ QE] [Dogs, Typ QF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
744 QA 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
745 QB 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
746 QC 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
747 QD 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
748 QE 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
749 QF 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
744‑749 4,11 - 4,11 - USD 
1995 Dogs

23. augusti WM: Inga Perforering: 12½

[Dogs, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
750 QG 300F - - - - USD  Info
750 3,53 - 2,94 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 Coat of Arms

24. augusti WM: Inga Perforering: 12¼ x 12½

[Coat of Arms, Typ QH] [Coat of Arms, Typ QH1] [Coat of Arms, Typ QH2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
751 QH 135F 5,88 - 2,35 - USD  Info
752 QH1 150F 0,88 - 0,88 - USD  Info
753 QH2 200F 5,88 - 2,35 - USD  Info
751‑753 12,64 - 5,58 - USD 
1995 Birds and their Young

28. augusti WM: Inga Perforering: 12¾

[Birds and their Young, Typ QI] [Birds and their Young, Typ QJ] [Birds and their Young, Typ QK] [Birds and their Young, Typ QL] [Birds and their Young, Typ QM] [Birds and their Young, Typ QN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
754 QI 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
755 QJ 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
756 QK 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
757 QL 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
758 QM 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
759 QN 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
754‑759 4,11 - 4,11 - USD 
1995 Mammals

20. september WM: Inga Perforering: 12¾

[Mammals, Typ QO] [Mammals, Typ QP] [Mammals, Typ QQ] [Mammals, Typ QR] [Mammals, Typ QS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
760 QO 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
761 QP 75F 0,29 - 0,29 - USD  Info
762 QQ 100F 0,59 - 0,59 - USD  Info
763 QR 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
764 QS 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
760‑764 3,23 - 3,23 - USD 
1995 Mammals

20. september WM: Inga Perforering: 12¾

[Mammals, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
765 QT 300F - - - - USD  Info
765 3,53 - 2,94 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1995 Flowers

15. oktober WM: Inga Perforering: 12¾

[Flowers, Typ QU] [Flowers, Typ QV] [Flowers, Typ QW] [Flowers, Typ QX] [Flowers, Typ QY] [Flowers, Typ QZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
766 QU 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
767 QV 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
768 QW 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
769 QX 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
770 QY 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
771 QZ 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
766‑771 4,11 - 4,11 - USD 
1995 Big Cats and their Young

2. november WM: Inga Perforering: 12¾

[Big Cats and their Young, Typ RB] [Big Cats and their Young, Typ RC] [Big Cats and their Young, Typ RD] [Big Cats and their Young, Typ RE] [Big Cats and their Young, Typ RF] [Big Cats and their Young, Typ RG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
772 RB 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
773 RC 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
774 RD 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
775 RE 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
776 RF 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
777 RG 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
772‑777 4,11 - 4,11 - USD 
1995 Orchids

10. november WM: Inga Perforering: 12¾

[Orchids, Typ RH] [Orchids, Typ RI] [Orchids, Typ RJ] [Orchids, Typ RK] [Orchids, Typ RL] [Orchids, Typ RM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
778 RH 40F 0,29 - 0,29 - USD  Info
779 RI 50F 0,29 - 0,29 - USD  Info
780 RJ 75F 0,59 - 0,59 - USD  Info
781 RK 100F 0,88 - 0,88 - USD  Info
782 RL 135F 0,88 - 0,88 - USD  Info
783 RM 200F 1,18 - 1,18 - USD  Info
778‑783 4,11 - 4,11 - USD 
1995 The 6th Francophone Summit, Cotonou

2. december WM: Inga Perforering: 12½

[The 6th Francophone Summit, Cotonou, Typ RN] [The 6th Francophone Summit, Cotonou, Typ RO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
784 RN 150F 0,88 - 0,88 - USD  Info
785 RO 200F 1,18 - 0,88 - USD  Info
784‑785 2,06 - 1,76 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör