Visar nu: Benin - Postfrimärken (1976 - 2016) - 113 frimärken.

1999 Birds

10. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Birds, Typ ACD] [Birds, Typ ACE] [Birds, Typ ACF] [Birds, Typ ACG] [Birds, Typ ACH] [Birds, Typ ACI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1158 ACD 135F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1159 ACE 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1160 ACF 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1161 ACG 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1162 ACH 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1163 ACI 400F 1,69 - 1,12 - USD  Info
1158‑1163 5,61 - 4,20 - USD 
1999 Birds

10. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Birds, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1164 ACJ 1000F 4,50 - 3,37 - USD  Info
1164 4,50 - 3,37 - USD 
1999 Sailing Boats

15. februari WM: Inga Perforering: 12¾

[Sailing Boats, Typ ACK] [Sailing Boats, Typ ACL] [Sailing Boats, Typ ACM] [Sailing Boats, Typ ACN] [Sailing Boats, Typ ACO] [Sailing Boats, Typ ACP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1165 ACK 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1166 ACL 150F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1167 ACM 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1168 ACN 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1169 ACO 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1170 ACP 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1165‑1170 4,20 - 3,92 - USD 
1999 Sailing Boats

15. februari WM: Inga Perforering: 12¾

[Sailing Boats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1171 ACQ 1000F 4,50 - 3,37 - USD  Info
1171 4,50 - 3,37 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1999 Mammals

10. mars WM: Inga Perforering: 12½

[Mammals, Typ ACR] [Mammals, Typ ACS] [Mammals, Typ ACT] [Mammals, Typ ACU] [Mammals, Typ ACV] [Mammals, Typ ACW] [Mammals, Typ ACX] [Mammals, Typ ACY] [Mammals, Typ ACZ] [Mammals, Typ ADA] [Mammals, Typ ADB] [Mammals, Typ ADC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1172 ACR 50F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1173 ACS 100F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1174 ACT 135F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1175 ACU 135F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1176 ACV 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1177 ACW 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1178 ACX 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1179 ACY 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1180 ACZ 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1181 ADA 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1182 ADB 400F 1,69 - 1,12 - USD  Info
1183 ADC 500F 1,69 - 1,69 - USD  Info
1172‑1183 10,10 - 8,41 - USD 
1999 Chess Players

28. mars WM: Inga Perforering: 12¾

[Chess Players, Typ ADD] [Chess Players, Typ ADE] [Chess Players, Typ ADF] [Chess Players, Typ ADG] [Chess Players, Typ ADH] [Chess Players, Typ ADI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1184 ADD 135F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1185 ADE 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1186 ADF 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1187 ADG 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1188 ADH 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1189 ADI 400F 1,69 - 1,12 - USD  Info
1184‑1189 5,61 - 4,20 - USD 
1999 Chess Players

28. mars WM: Inga Perforering: 13

[Chess Players, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1190 ADJ 1000F 4,50 - 3,37 - USD  Info
1190 4,50 - 3,37 - USD 
1999 Orchids

25. april WM: Inga Perforering: 12¾

[Orchids, Typ ADK] [Orchids, Typ ADL] [Orchids, Typ ADM] [Orchids, Typ ADN] [Orchids, Typ ADO] [Orchids, Typ ADP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1191 ADK 50F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1192 ADL 100F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1193 ADM 150F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1194 ADN 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1195 ADO 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1196 ADP 500F 1,69 - 1,69 - USD  Info
1191‑1196 4,77 - 4,49 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1999 Orchids

25. april WM: Inga Perforering: 13

[Orchids, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1197 ADQ 1000F 4,50 - 3,37 - USD  Info
1197 4,50 - 3,37 - USD 
1999 Snakes

27. april WM: Inga Perforering: 12¾

[Snakes, Typ ADR] [Snakes, Typ ADS] [Snakes, Typ ADT] [Snakes, Typ ADU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1198 ADR 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1199 ADS 150F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1200 ADT 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1201 ADU 2000F 5,62 - 5,62 - USD  Info
1198‑1201 6,74 - 6,74 - USD 
1999 Fish

10. maj WM: Inga Perforering: 12½

[Fish, Typ ADV] [Fish, Typ ADW] [Fish, Typ ADX] [Fish, Typ ADY] [Fish, Typ ADZ] [Fish, Typ AEA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1202 ADV 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1203 ADW 150F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1204 ADX 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1205 ADY 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1206 ADZ 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1207 AEA 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1202‑1207 4,20 - 3,92 - USD 
1999 Fish

10. maj WM: Inga Perforering: 13

[Fish, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1208 AEB 1000F 3,37 - 2,81 - USD  Info
1208 3,37 - 2,81 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 40th Anniversary of West African Council for Economic Cooperation, Typ AGB] [The 40th Anniversary of West African Council for Economic Cooperation, Typ AGB1] [The 40th Anniversary of West African Council for Economic Cooperation, Typ AGB2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1209 AGB 135F - - - - USD  Info
1210 AGB1 150F - - - - USD  Info
1211 AGB2 200F - - - - USD  Info
1209‑1211 - - - - USD 
1999 Steam-powered Vehicles

18. juni WM: Inga Perforering: 12¾

[Steam-powered Vehicles, Typ AEC] [Steam-powered Vehicles, Typ AED] [Steam-powered Vehicles, Typ AEE] [Steam-powered Vehicles, Typ AEF] [Steam-powered Vehicles, Typ AEG] [Steam-powered Vehicles, Typ AEH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1212 AEC 135F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1213 AED 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1214 AEE 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1215 AEF 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1216 AEG 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1217 AEH 400F 1,69 - 1,12 - USD  Info
1212‑1217 5,61 - 4,20 - USD 
1999 Steam-powered Vehicles

18. juni WM: Inga Perforering: 13

[Steam-powered Vehicles, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1218 AEI 1000F 3,37 - 2,81 - USD  Info
1218 3,37 - 2,81 - USD 
1999 Snakes

18. juli WM: Inga Perforering: 12½

[Snakes, Typ AEJ] [Snakes, Typ AEK] [Snakes, Typ AEL] [Snakes, Typ AEM] [Snakes, Typ AEN] [Snakes, Typ AEO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1219 AEJ 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1220 AEK 150F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1221 AEL 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1222 AEM 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1223 AEN 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1224 AEO 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1219‑1224 4,20 - 3,92 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1999 Snakes

18. juli WM: Inga Perforering: 12½

[Snakes, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1225 AEP 1000F 4,50 - 3,37 - USD  Info
1225 4,50 - 3,37 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1226 AEQ 50F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1227 AER 100F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1228 AES 135F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1229 AET 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1230 AEU 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1231 AEV 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1232 AEW 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1233 AEX 500F 1,69 - 1,69 - USD  Info
1226‑1233 6,75 - 6,75 - USD 
1226‑1233 5,89 - 5,89 - USD 
1999 Big Cats

28. september WM: Inga Perforering: 12½

[Big Cats, Typ AEY] [Big Cats, Typ AEZ] [Big Cats, Typ AFA] [Big Cats, Typ AFB] [Big Cats, Typ AFC] [Big Cats, Typ AFD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1234 AEY 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1235 AEZ 150F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1236 AFA 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1237 AFB 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1238 AFC 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1239 AFD 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1234‑1239 4,20 - 3,92 - USD 
1999 Big Cats

28. september WM: Inga Perforering: 12½

[Big Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1240 AFE 1000F 4,50 - 3,37 - USD  Info
1240 4,50 - 3,37 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1999 Cacti

10. oktober WM: Inga Perforering: 12½

[Cacti, Typ AFF] [Cacti, Typ AFG] [Cacti, Typ AFH] [Cacti, Typ AFI] [Cacti, Typ AFJ] [Cacti, Typ AFK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1241 AFF 135F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1242 AFG 150F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1243 AFH 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1244 AFI 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1245 AFJ 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1246 AFK 400F 1,69 - 1,12 - USD  Info
1241‑1246 5,61 - 4,20 - USD 
1999 Cacti

10. oktober WM: Inga Perforering: 12½

[Cacti, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1247 AFL 1000F 3,37 - 2,81 - USD  Info
1247 3,37 - 2,81 - USD 
1999 The 50th Anniversary of SOS Children's Villages

15. oktober WM: Inga Perforering: 12½

[The 50th Anniversary of SOS Children's Villages, Typ AFM] [The 50th Anniversary of SOS Children's Villages, Typ AFM1] [The 50th Anniversary of SOS Children's Villages, Typ AFM2] [The 50th Anniversary of SOS Children's Villages, Typ AFM3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1248 AFM 135F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1249 AFM1 200F 0,84 - 0,56 - USD  Info
1250 AFM2 300F 1,12 - 0,84 - USD  Info
1251 AFM3 500F 1,69 - 1,69 - USD  Info
1248‑1251 4,21 - 3,65 - USD 
[Three-time World Cup Victory of the Football Club
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1252 AFN 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1253 AFO 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1254 AFP 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1255 AFQ 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1256 AFR 500F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1257 AFS 1000F 2,81 - 2,81 - USD  Info
1252‑1257 11,25 - 11,25 - USD 
1252‑1257 6,73 - 6,73 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1999 Native Birds

7. december WM: Inga Perforering: 12½

[Native Birds, Typ AFT] [Native Birds, Typ AFU] [Native Birds, Typ AFV] [Native Birds, Typ AFW] [Native Birds, Typ AFX] [Native Birds, Typ AFY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1258 AFT 135F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1259 AFU 150F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1260 AFV 200F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1261 AFW 270F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1262 AFX 300F 0,84 - 0,84 - USD  Info
1263 AFY 400F 1,12 - 1,12 - USD  Info
1258‑1263 3,92 - 3,92 - USD 
1999 Native Birds

7. december WM: Inga Perforering: 12½

[Native Birds, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1264 AFZ 1000F 2,81 - 2,81 - USD  Info
1264 2,81 - 2,81 - USD 
[Horse Racing Award to the Great French-American Friendship, Typ AGA] [Horse Racing Award to the Great French-American Friendship, Typ AGA1] [Horse Racing Award to the Great French-American Friendship, Typ AGA2] [Horse Racing Award to the Great French-American Friendship, Typ AGA3] [Horse Racing Award to the Great French-American Friendship, Typ AGA4] [Horse Racing Award to the Great French-American Friendship, Typ AGA5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1265 AGA 135F 56,24 - - - USD  Info
1266 AGA1 150F 56,24 - - - USD  Info
1267 AGA2 200F 56,24 - - - USD  Info
1268 AGA3 300F 56,24 - - - USD  Info
1269 AGA4 500F 56,24 - - - USD  Info
1270 AGA5 1000F 56,24 - - - USD  Info
1265‑1270 337 - - - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör