Visar nu: Benin - Postfrimärken (1976 - 2016) - 29 frimärken.

2005 The 100th Anniversary of Rotary International

1. februari WM: Inga Perforering: 13½

[The 100th Anniversary of Rotary International, Typ AHK] [The 100th Anniversary of Rotary International, Typ AHK1] [The 100th Anniversary of Rotary International, Typ AHK2] [The 100th Anniversary of Rotary International, Typ AHK3] [The 100th Anniversary of Rotary International, Typ AHK4] [The 100th Anniversary of Rotary International, Typ AHK5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1439 AHK 50F - - - - USD  Info
1440 AHK1 175F - - - - USD  Info
1441 AHK2 250F - - - - USD  Info
1442 AHK3 300F - - - - USD  Info
1443 AHK4 400F - - - - USD  Info
1444 AHK5 500F - - - - USD  Info
1439‑1444 - - - - USD 
[Various Stamps Surcharged, Typ AHI7] [Various Stamps Surcharged, Typ VW2] [Various Stamps Surcharged, Typ WK2] [Various Stamps Surcharged, Typ XF2] [Various Stamps Surcharged, Typ XM2] [Various Stamps Surcharged, Typ YA2] [Various Stamps Surcharged, Typ YH2] [Various Stamps Surcharged, Typ ZD2] [Various Stamps Surcharged, Typ ZK2] [Various Stamps Surcharged, Typ ZR2] [Various Stamps Surcharged, Typ AAF2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1445 AHI7 175/50F 5,91 - 3,54 - USD  Info
1446 VW2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1447 WK2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1448 XF2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1449 XM2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1450 YA2 175/270F 236 - - - USD  Info
1451 YH2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1452 ZD2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1453 ZK2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1454 ZR2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1455 AAF2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1445‑1455 773 - 322 - USD 
[Various Stamps Surcharged, Typ ABE2] [Various Stamps Surcharged, Typ ABL2] [Various Stamps Surcharged, Typ ADY1] [Various Stamps Surcharged, Typ AEF1] [Various Stamps Surcharged, Typ AEM1] [Various Stamps Surcharged, Typ AFB1] [Various Stamps Surcharged, Typ AHL] [Various Stamps Surcharged, Typ AHM] [Various Stamps Surcharged, Typ AHN] [Various Stamps Surcharged, Typ AHO] [Various Stamps Surcharged, Typ AHH6] [Various Stamps Surcharged, Typ AHI8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1456 ABE2 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1457 ABL2 175/270F 1 181 - - - USD  Info
1458 ADY1 175/270F 35,44 - 29,54 - USD  Info
1459 AEF1 175/270F 35,44 - 29,54 - USD  Info
1460 AEM1 175/270F 35,44 - 29,54 - USD  Info
1461 AFB1 175/270F 35,44 - 29,54 - USD  Info
1462 AHL 175/270F 35,44 - 29,54 - USD  Info
1463 AHM 175/270F 147 - 47,26 - USD  Info
1464 AHN 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1465 AHO 175/270F 59,07 - 35,44 - USD  Info
1466 AHH6 175/300F 5,91 - 5,91 - USD  Info
1467 AHI8 175/300F 5,91 - 5,91 - USD  Info
1456‑1467 1 695 - 313 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör