Bermuda (sida 1/24)
Nästa

Visar nu: Bermuda - Postfrimärken (1848 - 2019) - 1199 frimärken.

[Postmaster Stamps - Year [Postmaster Stamps - Year
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 1P - - 178 155 - USD  Info
1A A1 1P - - 178 155 - USD  Info
1853 Postmaster Stamps - Year "1853"

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Postmaster Stamps - Year
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2 A2 1P - - 178 155 - USD  Info
[Postmaster Stamps - Year
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
3 A3 1P - - 237 540 - USD  Info
1860 Postmaster Issue

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Postmaster Issue, Typ B]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4 B 1P - - 95 016 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1861 Postmaster Issue

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Postmaster Issue, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
5 C 1P - - 148 462 - USD  Info
1865 Queen Victoria

25. september WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ D] [Queen Victoria, Typ E] [Queen Victoria, Typ E1] [Queen Victoria, Typ F] [Queen Victoria, Typ F1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 D 1P - 118 3,56 - USD  Info
6A* D1 1P - 35 631 17 815 - USD  Info
7 E 6P - 1 187 148 - USD  Info
7a* E1 6P - 35,63 23,75 - USD  Info
7aA* E2 6P - 23,75 35,63 - USD  Info
8 F 1Sh - 356 71,26 - USD  Info
8A* F1 1Sh - 29,69 178 - USD  Info
6‑8 - 1 662 223 - USD 
1866 Queen Victoria

14. mars WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 G 2P - 356 29,69 - USD  Info
1873 Queen Victoria

10. mars WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ H] [Queen Victoria, Typ H2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 H 3P - 593 95,02 - USD  Info
10A H1 3P - 237 71,26 - USD  Info
10b H2 3P - 1 187 207 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[No. 1 Surcharged by Handstamp, Typ I]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 I 3/1P - 17 815 - - USD  Info
[No. 8 Surcharged - Handstamped, Typ J] [No. 8 Surcharged - Handstamped, Typ J1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 J 3/1P/Sh - 3 563 1 425 - USD  Info
12A J1 3/1P/Sh - 2 375 1 425 - USD  Info
[No. 9, 10 & 8 Surcharged, Typ K] [No. 9, 10 & 8 Surcharged, Typ K1] [No. 9, 10 & 8 Surcharged, Typ K2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
13 K 1/2P - 950 593 - USD  Info
14 K1 1/3P - 712 475 - USD  Info
15 K2 1/1Sh - 712 475 - USD  Info
13‑15 - 2 375 1 544 - USD 
1880 Queen Victoria

23. mars WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ L] [Queen Victoria, Typ M]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 L ½P - 3,56 5,94 - USD  Info
17 M 4P - 23,75 3,56 - USD  Info
16‑17 - 27,31 9,50 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Queen Victoria - New Watermark, Typ L1] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D2] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D3] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D4] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D5] [Queen Victoria - New Watermark, Typ G1] [Queen Victoria - New Watermark, Typ G2] [Queen Victoria - New Watermark, Typ G3] [Queen Victoria - New Watermark, Typ O] [Queen Victoria - New Watermark, Typ H3] [Queen Victoria - New Watermark, Typ F2] [Queen Victoria - New Watermark, Typ F3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 L1 ½P - 3,56 1,19 - USD  Info
19 D2 1P - 11,88 0,59 - USD  Info
19a* D3 1P - 71,26 1,19 - USD  Info
19b* D4 1P - 118 4,75 - USD  Info
19c* D5 1P - 207 5,94 - USD  Info
20 G1 2P - 71,26 4,75 - USD  Info
21 G2 2P - 4,75 3,56 - USD  Info
21a* G3 2P - 17,82 5,94 - USD  Info
22 O 2½P - 9,50 0,89 - USD  Info
23 H3 3P - 35,63 9,50 - USD  Info
24 F2 1Sh - 23,75 23,75 - USD  Info
24a* F3 1Sh - 23,75 23,75 - USD  Info
18‑24 - 160 44,23 - USD 
[Not Issued Stamp Surcharged, Typ P]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 P 1/1F/Sh - 1,19 0,89 - USD  Info
[Dry Dock, Typ Q] [Dry Dock, Typ Q1] [Dry Dock, Typ Q2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 Q ½P - 14,25 2,97 - USD  Info
27 Q1 1P - 9,50 0,30 - USD  Info
28 Q2 3P - 2,97 5,94 - USD  Info
26‑28 - 26,72 9,21 - USD 
[Queen Victoria - Different Colour, Typ M1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 M1 4P - 35,63 95,02 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Dry Dock - New Watermark, Typ Q3] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q4] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q5] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q6] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q7] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
30 Q3 ¼P - 1,78 2,38 - USD  Info
31 Q4 ½P - 23,75 1,78 - USD  Info
32 Q5 1P - 29,69 0,30 - USD  Info
33 Q6 2P - 11,88 14,25 - USD  Info
34 Q7 2½P - 17,82 17,82 - USD  Info
35 Q8 4P - 4,75 23,75 - USD  Info
30‑35 - 89,67 60,28 - USD 
[Dry Dock - New Colours, Typ Q9] [Dry Dock - New Colours, Typ Q10] [Dry Dock - New Colours, Typ Q11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
36 Q9 ½P - 17,82 3,56 - USD  Info
37 Q10 1P - 29,69 1,19 - USD  Info
38 Q11 2½P - 17,82 14,25 - USD  Info
36‑38 - 65,33 19,00 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör