Bermuda (sida 1/24)
Nästa

Visar nu: Bermuda - Postfrimärken (1848 - 2019) - 1197 frimärken.

[Postmaster Stamps - Year [Postmaster Stamps - Year
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 1P - - 166 800 - USD  Info
1A A1 1P - - 166 800 - USD  Info
1853 Postmaster Stamps - Year "1853"

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Postmaster Stamps - Year
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2 A2 1P - - 166 800 - USD  Info
[Postmaster Stamps - Year
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
3 A3 1P - - 222 400 - USD  Info
1860 Postmaster Issue

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Postmaster Issue, Typ B]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4 B 1P - - 88 960 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1861 Postmaster Issue

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Postmaster Issue, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
5 C 1P - - 139 000 - USD  Info
1865 Queen Victoria

25. september WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ D] [Queen Victoria, Typ E] [Queen Victoria, Typ E1] [Queen Victoria, Typ F] [Queen Victoria, Typ F1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 D 1P - 111 3,34 - USD  Info
6A* D1 1P - 33 360 16 680 - USD  Info
7 E 6P - 1 112 139 - USD  Info
7a* E1 6P - 33,36 22,24 - USD  Info
7aA* E2 6P - 22,24 33,36 - USD  Info
8 F 1Sh - 333 66,72 - USD  Info
8A* F1 1Sh - 27,80 166 - USD  Info
6‑8 - 1 556 209 - USD 
1866 Queen Victoria

14. mars WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 G 2P - 333 27,80 - USD  Info
1873 Queen Victoria

10. mars WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ H] [Queen Victoria, Typ H2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 H 3P - 556 88,96 - USD  Info
10A H1 3P - 222 66,72 - USD  Info
10b H2 3P - 1 112 194 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[No. 1 Surcharged by Handstamp, Typ I]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 I 3/1P - 16 680 - - USD  Info
[No. 8 Surcharged - Handstamped, Typ J] [No. 8 Surcharged - Handstamped, Typ J1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 J 3/1P/Sh - 3 336 1 334 - USD  Info
12A J1 3/1P/Sh - 2 224 1 334 - USD  Info
[No. 9, 10 & 8 Surcharged, Typ K] [No. 9, 10 & 8 Surcharged, Typ K1] [No. 9, 10 & 8 Surcharged, Typ K2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
13 K 1/2P - 889 556 - USD  Info
14 K1 1/3P - 667 444 - USD  Info
15 K2 1/1Sh - 667 444 - USD  Info
13‑15 - 2 224 1 445 - USD 
1880 Queen Victoria

23. mars WM: 1 Perforering: 14

[Queen Victoria, Typ L] [Queen Victoria, Typ M]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 L ½P - 3,34 5,56 - USD  Info
17 M 4P - 22,24 3,34 - USD  Info
16‑17 - 25,58 8,90 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Queen Victoria - New Watermark, Typ L1] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D2] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D3] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D4] [Queen Victoria - New Watermark, Typ D5] [Queen Victoria - New Watermark, Typ G1] [Queen Victoria - New Watermark, Typ G2] [Queen Victoria - New Watermark, Typ G3] [Queen Victoria - New Watermark, Typ O] [Queen Victoria - New Watermark, Typ H3] [Queen Victoria - New Watermark, Typ F2] [Queen Victoria - New Watermark, Typ F3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 L1 ½P - 3,34 1,11 - USD  Info
19 D2 1P - 11,12 0,56 - USD  Info
19a* D3 1P - 66,72 1,11 - USD  Info
19b* D4 1P - 111 4,45 - USD  Info
19c* D5 1P - 194 5,56 - USD  Info
20 G1 2P - 66,72 4,45 - USD  Info
21 G2 2P - 4,45 3,34 - USD  Info
21a* G3 2P - 16,68 5,56 - USD  Info
22 O 2½P - 8,90 0,83 - USD  Info
23 H3 3P - 33,36 8,90 - USD  Info
24 F2 1Sh - 22,24 22,24 - USD  Info
24a* F3 1Sh - 22,24 22,24 - USD  Info
18‑24 - 150 41,43 - USD 
[Not Issued Stamp Surcharged, Typ P]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 P 1/1F/Sh - 1,11 0,83 - USD  Info
[Dry Dock, Typ Q] [Dry Dock, Typ Q1] [Dry Dock, Typ Q2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 Q ½P - 13,34 2,78 - USD  Info
27 Q1 1P - 8,90 0,28 - USD  Info
28 Q2 3P - 2,78 5,56 - USD  Info
26‑28 - 25,02 8,62 - USD 
[Queen Victoria - Different Colour, Typ M1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 M1 4P - 33,36 88,96 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Dry Dock - New Watermark, Typ Q3] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q4] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q5] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q6] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q7] [Dry Dock - New Watermark, Typ Q8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
30 Q3 ¼P - 1,67 2,22 - USD  Info
31 Q4 ½P - 22,24 1,67 - USD  Info
32 Q5 1P - 27,80 0,28 - USD  Info
33 Q6 2P - 11,12 13,34 - USD  Info
34 Q7 2½P - 16,68 16,68 - USD  Info
35 Q8 4P - 4,45 22,24 - USD  Info
30‑35 - 83,96 56,43 - USD 
[Dry Dock - New Colours, Typ Q9] [Dry Dock - New Colours, Typ Q10] [Dry Dock - New Colours, Typ Q11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
36 Q9 ½P - 16,68 3,34 - USD  Info
37 Q10 1P - 27,80 1,11 - USD  Info
38 Q11 2½P - 16,68 13,34 - USD  Info
36‑38 - 61,16 17,79 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör