Visar nu: Bhutan - Postfrimärken (1960 - 1969) - 79 frimärken.

1968 Birds - Pheasants

20. januari WM: Inga Perforering: 13½

[Birds - Pheasants, Typ FO] [Birds - Pheasants, Typ FP] [Birds - Pheasants, Typ FQ] [Birds - Pheasants, Typ FR] [Birds - Pheasants, Typ FS] [Birds - Pheasants, Typ FO1] [Birds - Pheasants, Typ FQ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
177 FO 1Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
178 FP 2Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
179 FQ 4Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
180 FR 8Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
181 FS 15Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
182 FO1 2Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
183 FQ1 5Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
177‑183 3,27 - 3,27 - USD 
[Winter Olympic Games - Grenoble, France - Stamps of 1966 Overprinted, Double or Single Olympic Rings, Same Price, Typ CK3] [Winter Olympic Games - Grenoble, France - Stamps of 1966 Overprinted, Double or Single Olympic Rings, Same Price, Typ CM3] [Winter Olympic Games - Grenoble, France - Stamps of 1966 Overprinted, Double or Single Olympic Rings, Same Price, Typ CJ3] [Winter Olympic Games - Grenoble, France - Stamps of 1966 Overprinted, Double or Single Olympic Rings, Same Price, Typ CL3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
184 CK3 40Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
185 CM3 1.25Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
186 CJ3 3Nu 1,77 - 1,77 - USD  Info
187 CL3 6Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
184‑187 6,20 - 6,20 - USD 
1968 Monasteries

29. februari WM: Inga Perforering: 13¼

[Monasteries, Typ GC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
188 GC 10Ch 2,95 - 2,95 - USD  Info
1968 Mythological Creatures

14. mars WM: Inga Perforering: 12½

[Mythological Creatures, Typ GD] [Mythological Creatures, Typ GE] [Mythological Creatures, Typ GF] [Mythological Creatures, Typ GG] [Mythological Creatures, Typ GH] [Mythological Creatures, Typ GD1] [Mythological Creatures, Typ GE1] [Mythological Creatures, Typ GF1] [Mythological Creatures, Typ GG1] [Mythological Creatures, Typ GH1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
189 GD 2Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
190 GE 3Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
191 GF 4Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
192 GG 5Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
193 GH 15Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
194 GD1 20Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
195 GE1 30Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
196 GF1 50Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
197 GG1 1.25Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
198 GH1 2Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
189‑198 3,29 - 3,29 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1968 Airmail - Mythological Creatures

14. mars WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail - Mythological Creatures, Typ GD2] [Airmail - Mythological Creatures, Typ GE2] [Airmail - Mythological Creatures, Typ GF2] [Airmail - Mythological Creatures, Typ GG2] [Airmail - Mythological Creatures, Typ GH2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
199 GD2 1.50Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
200 GE2 2.50Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
201 GF2 4Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
202 GG2 5Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
203 GH2 10Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
199‑203 5,91 - 5,91 - USD 
1968 Birds - Pheasants

23. april WM: Inga Perforering: 13½

[Birds - Pheasants, Typ FP1] [Birds - Pheasants, Typ FR1] [Birds - Pheasants, Typ FS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
204 FP1 4Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
205 FR1 7Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
206 FS1 9Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
204‑206 4,43 - 4,43 - USD 
1968 Butterflies from Around the World

20. maj WM: Inga Perforering: Imperforated

[Butterflies from Around the World, Typ GS] [Butterflies from Around the World, Typ GT] [Butterflies from Around the World, Typ GU] [Butterflies from Around the World, Typ GV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
207 GS 15Ch 1,18 - 1,18 - USD  Info
208 GT 50Ch 1,77 - 1,77 - USD  Info
209 GU 1.25Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
210 GV 2Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
207‑210 17,70 - 17,70 - USD 
207‑210 7,67 - 7,67 - USD 
1968 Airmail - Butterflies from Around the World

20. maj WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - Butterflies from Around the World, Typ GW] [Airmail - Butterflies from Around the World, Typ GX] [Airmail - Butterflies from Around the World, Typ GY] [Airmail - Butterflies from Around the World, Typ GZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
211 GW 3Nu 1,77 - 1,77 - USD  Info
212 GX 4Nu 2,95 - 2,95 - USD  Info
213 GY 5Nu 3,54 - 3,54 - USD  Info
214 GZ 6Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
211‑214 17,70 - 17,70 - USD 
211‑214 12,98 - 12,98 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1968 Paintings

8. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[Paintings, Typ HA] [Paintings, Typ HB] [Paintings, Typ HC] [Paintings, Typ HD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
215 HA 2Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
216 HB 4Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
217 HC 5Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
218 HD 10Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
215‑218 1,77 - 1,77 - USD 
215‑218 1,20 - 1,20 - USD 
1968 Paintings

8. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[Paintings, Typ HA1] [Paintings, Typ HB1] [Paintings, Typ HC1] [Paintings, Typ HD1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
219 HA1 45Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
220 HB1 80Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
221 HC1 1.05Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
222 HD1 1.40Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
219‑222 2,95 - 2,95 - USD 
219‑222 1,78 - 1,78 - USD 
1968 Paintings

8. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[Paintings, Typ HA2] [Paintings, Typ HB2] [Paintings, Typ HC2] [Paintings, Typ HD2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
223 HA2 2Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
224 HB2 3Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
225 HC2 4Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
226 HD2 5Nu 1,77 - 1,77 - USD  Info
223‑226 4,72 - 4,72 - USD 
223‑226 4,43 - 4,43 - USD 
1968 Airmail - Paintings

8. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - Paintings, Typ HA3] [Airmail - Paintings, Typ HB3] [Airmail - Paintings, Typ HC3] [Airmail - Paintings, Typ HD3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
227 HA3 1.50Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
228 HB3 2.50Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
229 HC3 6Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
230 HD3 8Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
227‑230 11,80 - 11,80 - USD 
227‑230 7,38 - 7,38 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1968 Olympic Games - Mexico

1. oktober WM: Inga Perforering: 13½

[Olympic Games - Mexico, Typ HQ] [Olympic Games - Mexico, Typ HR] [Olympic Games - Mexico, Typ HS] [Olympic Games - Mexico, Typ HT] [Olympic Games - Mexico, Typ HQ1] [Olympic Games - Mexico, Typ HS1] [Olympic Games - Mexico, Typ HT1] [Olympic Games - Mexico, Typ HX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
231 HQ 5Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
232 HR 45Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
233 HS 60Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
234 HT 80Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
235 HQ1 1.05Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
236 HS1 2Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
237 HT1 3Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
238 HX 5Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
231‑238 2,69 - 2,69 - USD 
1968 Monasteries

30. oktober WM: Inga Perforering: 13½

[Monasteries, Typ HY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
239 HY 50Ch 2,36 - 2,36 - USD  Info
[International Year of Human Rights - Not Issued Stamps Overprinted [International Year of Human Rights - Not Issued Stamps Overprinted [International Year of Human Rights - Not Issued Stamps Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
240 HZ 15Ch 3,54 - 3,54 - USD  Info
241 IA 33Ch 3,54 - 3,54 - USD  Info
242 IB 9/75Nu/Ch 3,54 - 3,54 - USD  Info
240‑242 10,62 - 10,62 - USD 
1968 Flood Relief

7. december WM: Inga Perforering: 13½

[Flood Relief, Typ HQ2] [Flood Relief, Typ HT2] [Flood Relief, Typ HS2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
243 HQ2 5+5 Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
244 HT2 80+25 Ch 0,59 - 0,59 - USD  Info
245 HS2 2+50 Nu/Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
243‑245 1,78 - 1,78 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1968 Birds

7. december WM: Inga Perforering: 12½

[Birds, Typ IF] [Birds, Typ IG] [Birds, Typ IH] [Birds, Typ II] [Birds, Typ IJ] [Birds, Typ IG1] [Birds, Typ IH1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
246 IF 2Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
247 IG 3Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
248 IH 4Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
249 II 5Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
250 IJ 15Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
251 IG1 30Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
252 IH1 50Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
246‑252 2,10 - 2,10 - USD 
1968 Birds

28. december WM: Inga Perforering: 12½

[Birds, Typ IF1] [Birds, Typ II1] [Birds, Typ IJ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
253 IF1 20Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
254 II1 1.25Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
255 IJ1 2Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
253‑255 1,19 - 1,19 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör