Visar nu: Bhutan - Postfrimärken (1960 - 1969) - 69 frimärken.

1969 Airmail - Birds

29. januari WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail - Birds, Typ IF2] [Airmail - Birds, Typ IG2] [Airmail - Birds, Typ IH2] [Airmail - Birds, Typ II2] [Airmail - Birds, Typ IJ2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
256 IF2 1.50Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
257 IG2 2.50Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
258 IH2 4Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
259 II2 5Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
260 IJ2 10Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
256‑260 4,73 - 4,73 - USD 
1969 Aquarium Fish

27. februari WM: Inga Perforering: Imperforated

[Aquarium Fish, Typ IU] [Aquarium Fish, Typ IV] [Aquarium Fish, Typ IW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
261 IU 15Ch 1,77 - 1,77 - USD  Info
262 IV 20Ch 1,77 - 1,77 - USD  Info
263 IW 30Ch 1,77 - 1,77 - USD  Info
261‑263 5,31 - 5,31 - USD 
1969 Airmail - Aquarium Fish

27. februari WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - Aquarium Fish, Typ IX] [Airmail - Aquarium Fish, Typ IY] [Airmail - Aquarium Fish, Typ IZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
264 IX 5Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
265 IY 6Nu 5,90 - 5,90 - USD  Info
266 IZ 7Nu 9,44 - 9,44 - USD  Info
263‑266 23,60 - 23,60 - USD 
264‑266 20,06 - 20,06 - USD 
1969 Insects

10. april WM: Inga Perforering: Imperforated

[Insects, Typ JA] [Insects, Typ JB] [Insects, Typ JC] [Insects, Typ JD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
267 JA 10Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
268 JB 75Ch 1,18 - 1,18 - USD  Info
269 JC 1.25Nu 1,77 - 1,77 - USD  Info
270 JD 2Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
267‑270 23,60 - 23,60 - USD 
267‑270 6,20 - 6,20 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1969 Airmail - Insects

10. april WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - Insects, Typ JE] [Airmail - Insects, Typ JF] [Airmail - Insects, Typ JG] [Airmail - Insects, Typ JH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
271 JE 3Nu 2,95 - 2,95 - USD  Info
272 JF 4Nu 3,54 - 3,54 - USD  Info
273 JG 5Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
274 JH 6Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
271‑274 23,60 - 23,60 - USD 
271‑274 15,93 - 15,93 - USD 
[Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI1] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI2] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI3] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI4] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI5] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI6] [Inclusion of Bhutan in the Universal Postal Union, Typ JI7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
275 JI 5Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
276 JI1 10Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
277 JI2 15Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
278 JI3 45Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
279 JI4 60Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
280 JI5 1.05Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
281 JI6 1.40Nu 0,30 - 0,30 - USD  Info
282 JI7 4Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
275‑282 2,69 - 2,69 - USD 
1969 History of Steel Production

2. juni WM: Inga Perforering: Imperforated

[History of Steel Production, Typ JQ] [History of Steel Production, Typ JR] [History of Steel Production, Typ JS] [History of Steel Production, Typ JT] [History of Steel Production, Typ JU] [History of Steel Production, Typ JV] [History of Steel Production, Typ JW] [History of Steel Production, Typ JX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
283 JQ 2Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
284 JR 5Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
285 JS 15Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
286 JT 45Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
287 JU 75Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
288 JV 1.50Nu 0,59 - 0,59 - USD  Info
289 JW 1.75Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
290 JX 2Nu 0,89 - 0,89 - USD  Info
283‑290 3,87 - 3,87 - USD 
1969 Airmail - History of Steel Production

2. juni WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - History of Steel Production, Typ JS1] [Airmail - History of Steel Production, Typ JU1] [Airmail - History of Steel Production, Typ JV1] [Airmail - History of Steel Production, Typ JX1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
291 JS1 3Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
292 JU1 4Nu 1,77 - 1,77 - USD  Info
293 JV1 5Nu 1,77 - 1,77 - USD  Info
294 JX1 6Nu 2,95 - 2,95 - USD  Info
291‑294 7,67 - 7,67 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1969 Birds

5. augusti WM: Inga Perforering: Imperforated

[Birds, Typ KC] [Birds, Typ KD] [Birds, Typ KE] [Birds, Typ KF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
295 KC 15Ch 5,90 - 5,90 - USD  Info
296 KD 50Ch 5,90 - 5,90 - USD  Info
297 KE 1.25Nu 5,90 - 5,90 - USD  Info
298 KF 2Nu 5,90 - 5,90 - USD  Info
295‑298 35,41 - 35,41 - USD 
295‑298 23,60 - 23,60 - USD 
1969 Airmail - Birds

5. augusti WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - Birds, Typ KG] [Airmail - Birds, Typ KH] [Airmail - Birds, Typ KI] [Airmail - Birds, Typ KJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
299 KG 3Nu 3,54 - 3,54 - USD  Info
300 KH 4Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
301 KI 5Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
302 KJ 6Nu 5,90 - 5,90 - USD  Info
299‑302 35,41 - 35,41 - USD 
299‑302 18,88 - 18,88 - USD 
1969 Buddhist Prayer Banners

30. september WM: Inga Perforering: Imperforated

[Buddhist Prayer Banners, Typ KK] [Buddhist Prayer Banners, Typ KL] [Buddhist Prayer Banners, Typ KM] [Buddhist Prayer Banners, Typ KN] [Buddhist Prayer Banners, Typ KO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
303 KK 15Ch 9,44 - 9,44 - USD  Info
304 KL 75Ch 9,44 - 9,44 - USD  Info
305 KM 2Nu 9,44 - 9,44 - USD  Info
306 KN 5Nu 9,44 - 9,44 - USD  Info
307 KO 6Nu 9,44 - 9,44 - USD  Info
303‑307 47,20 - 47,20 - USD 
1969 Buddhist Prayer Banners

30. september WM: Inga Perforering: 13½

[Buddhist Prayer Banners, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
308 KP 75Ch - - - - USD  Info
309 KQ 5Nu - - - - USD  Info
310 KR 6Nu - - - - USD  Info
308‑310 35,41 - 35,41 - USD 
308‑310 - - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 100th Anniversary of the Birth of Mahatma Gandhi, 1869-1948, Typ LE] [The 100th Anniversary of the Birth of Mahatma Gandhi, 1869-1948, Typ LE1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
311 LE 20Ch 0,30 - 0,30 - USD  Info
312 LE1 2Nu 1,18 - 1,18 - USD  Info
311‑312 1,48 - 1,48 - USD 
1969 First Manned Moon Landing by Apollo 11

3. november WM: Inga Perforering: Imperforated

[First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KS] [First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KT] [First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KU] [First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
313 KS 3Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
314 KT 5Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
315 KU 15Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
316 KV 20Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
313‑316 14,16 - 14,16 - USD 
313‑316 3,56 - 3,56 - USD 
1969 First Manned Moon Landing by Apollo 11

3. november WM: Inga Perforering: Imperforated

[First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KW] [First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KX] [First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KY] [First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
317 KW 25Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
318 KX 45Ch 0,89 - 0,89 - USD  Info
319 KY 50Ch 1,18 - 1,18 - USD  Info
320 KZ 1.75Nu 2,36 - 2,36 - USD  Info
317‑320 17,70 - 17,70 - USD 
317‑320 5,32 - 5,32 - USD 
1969 Airmail - First Manned Moon Landing by Apollo 11

3. november WM: Inga Perforering: Imperforated

[Airmail - First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KV1] [Airmail - First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ KY1] [Airmail - First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ LC] [Airmail - First Manned Moon Landing by Apollo 11, Typ LD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
321 KV1 3Nu 3,54 - 3,54 - USD  Info
322 KY1 4Nu 4,72 - 4,72 - USD  Info
323 LC 5Nu 5,90 - 5,90 - USD  Info
324 LD 6Nu 7,08 - 7,08 - USD  Info
321‑324 35,41 - 35,41 - USD 
321‑324 21,24 - 21,24 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör