1967
Bolivia
1969

Visar nu: Bolivia - Postfrimärken (1867 - 2019) - 49 frimärken.

1968 The 9th Congress of the UPAE, Postal Union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore

24. juni WM: Inga Design: Gil Imana. Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½

[The 9th Congress of the UPAE, Postal Union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MN] [The 9th Congress of the UPAE, Postal Union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MO] [The 9th Congress of the UPAE, Postal Union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MP] [The 9th Congress of the UPAE, Postal Union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
746 MN 30C 0,29 - 0,29 - USD  Info
747 MO 60C 0,29 - 0,29 - USD  Info
748 MP 1P 0,59 - 0,29 - USD  Info
749 MR 2P 0,88 - 0,29 - USD  Info
746‑749 5,87 - 5,87 - USD 
746‑749 2,05 - 1,16 - USD 
1968 Airmail - The 9th Congress of the UPAE, Postal union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore

24. juni WM: Inga Design: Gil Imana. Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½

[Airmail - The 9th Congress of the UPAE, Postal union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MS] [Airmail - The 9th Congress of the UPAE, Postal union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MT] [Airmail - The 9th Congress of the UPAE, Postal union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MU] [Airmail - The 9th Congress of the UPAE, Postal union of the Americas and Spain, Bolivian Folklore, Typ MV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
750 MS 1.20P 0,29 - 0,29 - USD  Info
751 MT 1.40P 0,59 - 0,29 - USD  Info
752 MU 2P 0,88 - 0,29 - USD  Info
753 MV 3P 1,17 - 0,29 - USD  Info
750‑753 17,62 - 17,62 - USD 
750‑753 2,93 - 1,16 - USD 
1968 The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817

29. oktober WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MY] [The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MY1] [The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MY2] [The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MY3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
754 MY 0.20P 0,29 - 0,29 - USD  Info
755 MY1 0.30P 0,29 - 0,29 - USD  Info
756 MY2 0.40P 0,29 - 0,29 - USD  Info
757 MY3 0.60P 0,29 - 0,29 - USD  Info
754‑757 1,16 - 1,16 - USD 
1968 Airmail - The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817

29. oktober WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[Airmail - The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MZ] [Airmail - The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MZ1] [Airmail - The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MZ2] [Airmail - The 150th Anniversary of the Battle of the Tablada, 1817, Typ MZ3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
758 MZ 1P 0,59 - 0,29 - USD  Info
759 MZ1 1.20P 0,59 - 0,29 - USD  Info
760 MZ2 2P 0,88 - 0,59 - USD  Info
761 MZ3 4P 1,17 - 0,88 - USD  Info
758‑761 3,23 - 2,05 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1968 The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel

6. november WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NA] [The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NA1] [The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NA2] [The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NA3] [The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NA4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
762 NA 0.20P 0,88 - 0,29 - USD  Info
763 NA1 0.30P 0,88 - 0,29 - USD  Info
764 NA2 0.40P 0,88 - 0,29 - USD  Info
765 NA3 0.50P 0,88 - 0,29 - USD  Info
766 NA4 1P 0,88 - 0,29 - USD  Info
762‑766 4,40 - 1,45 - USD 
1968 Airmail - The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel

6. november WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[Airmail - The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NB] [Airmail - The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NB1] [Airmail - The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NB2] [Airmail - The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NB3] [Airmail - The 400th Anniversary of the Cochabamba, President G. Villarroel, Typ NB4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
767 NB 1.40P 0,88 - 0,29 - USD  Info
768 NB1 3P 1,17 - 0,29 - USD  Info
769 NB2 4P 1,76 - 0,59 - USD  Info
770 NB3 5P 2,35 - 0,88 - USD  Info
771 NB4 10P 4,70 - 1,17 - USD  Info
767‑771 10,86 - 3,22 - USD 
1968 The 20th Anniversary of the UNESCO, 1966

14. november WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[The 20th Anniversary of the UNESCO, 1966, Typ NC] [The 20th Anniversary of the UNESCO, 1966, Typ NC1] [The 20th Anniversary of the UNESCO, 1966, Typ ND] [The 20th Anniversary of the UNESCO, 1966, Typ ND1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
772 NC 0.20P 0,29 - 0,29 - USD  Info
773 NC1 0.60P 0,88 - 0,59 - USD  Info
774 ND 1.20P 0,88 - 0,59 - USD  Info
775 ND1 2.80P 1,17 - 0,88 - USD  Info
772‑775 3,22 - 2,35 - USD 
1968 Airmail - The 5th Anniversary of the Death of John F. Kennedy, U.S. President

22. november WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½ x 13¾

[Airmail - The 5th Anniversary of the Death of John F. Kennedy, U.S. President, Typ NE] [Airmail - The 5th Anniversary of the Death of John F. Kennedy, U.S. President, Typ NE1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
776 NE 0.10P 0,29 - 0,29 - USD  Info
777 NE1 4P 1,76 - 1,76 - USD  Info
777 2,35 - 2,35 - USD 
776‑777 2,05 - 2,05 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1968 The 5th Anniversary of the Death of John F. Kennedy, U.S President

22. november WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½ x 13¾

[The 5th Anniversary of the Death of John F. Kennedy, U.S President, Typ NE2] [The 5th Anniversary of the Death of John F. Kennedy, U.S President, Typ NE3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
778 NE2 1P 0,29 - 0,29 - USD  Info
779 NE3 10P 4,70 - 4,70 - USD  Info
778 7,05 - 7,05 - USD 
778‑779 4,99 - 4,99 - USD 
1968 The 100th Anniversary of the ITU, 1965

3. december WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½ x 13¾

[The 100th Anniversary of the ITU, 1965, Typ NI] [The 100th Anniversary of the ITU, 1965, Typ NI1] [The 100th Anniversary of the ITU, 1965, Typ NI2] [The 100th Anniversary of the ITU, 1965, Typ NI3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
780 NI 0.10P 0,29 - 0,29 - USD  Info
781 NI1 0.60P 0,59 - 0,59 - USD  Info
782 NI2 1.20P 0,88 - 0,29 - USD  Info
783 NI3 1.40P 0,88 - 0,29 - USD  Info
780‑783 2,64 - 1,46 - USD 
1968 South American Tennis Championships, La Paz

10. december WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[South American Tennis Championships, La Paz, Typ NL] [South American Tennis Championships, La Paz, Typ NL1] [South American Tennis Championships, La Paz, Typ NL2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
784 NL 0.10P 0,29 - 0,29 - USD  Info
785 NL1 0.20P 0,29 - 0,29 - USD  Info
786 NL2 0.30P 0,29 - 0,29 - USD  Info
784‑786 2,35 - 2,35 - USD 
784‑786 0,87 - 0,87 - USD 
1968 Airmail - South American Tennis Championships, La Paz

10. december WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13¾ x 13½

[Airmail - South American Tennis Championships, La Paz, Typ NL3] [Airmail - South American Tennis Championships, La Paz, Typ NL4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
787 NL3 1.40P 1,17 - 0,29 - USD  Info
788 NL4 2.80P 2,35 - 0,88 - USD  Info
787 14,09 - 14,09 - USD 
787‑788 3,52 - 1,17 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1968 The 100th Anniversary of Bolivian Stamps

23. december WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½ x 13¾

[The 100th Anniversary of Bolivian Stamps, Typ NP] [The 100th Anniversary of Bolivian Stamps, Typ NP1] [The 100th Anniversary of Bolivian Stamps, Typ NP2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
789 NP 0.10P 0,88 - 0,29 - USD  Info
790 NP1 0.30P 0,88 - 0,59 - USD  Info
791 NP2 2P 0,88 - 0,59 - USD  Info
789‑791 5,87 - 5,87 - USD 
789‑791 2,64 - 1,47 - USD 
1968 Airmail - The 100th Anniversary of Bolivian Stamps

23. december WM: Inga Gravyr: La Papelera S.A., La Paz. Perforering: 13½ x 13¾

[Airmail - The 100th Anniversary of Bolivian Stamps, Typ NR] [Airmail - The 100th Anniversary of Bolivian Stamps, Typ NR1] [Airmail - The 100th Anniversary of Bolivian Stamps, Typ NR2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
792 NR 1.40P 1,17 - 0,88 - USD  Info
793 NR1 2.80P 2,35 - 1,17 - USD  Info
794 NR2 3P 2,35 - 1,17 - USD  Info
792‑794 5,87 - 5,87 - USD 
792‑794 5,87 - 3,22 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör