Brittiska Centralafrika (sida 1/2)
1900-1907 Nästa

Visar nu: Brittiska Centralafrika - Postfrimärken (1891 - 1899) - 56 frimärken.

[South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 1P - 4,87 6,09 - USD  Info
2 A1 2P - 4,87 6,09 - USD  Info
3 A2 4P - 4,87 7,30 - USD  Info
4 A3 6P - 9,74 12,17 - USD  Info
4a* A4 6P - 60,86 36,52 - USD  Info
5 A5 8P - 18,26 48,69 - USD  Info
6 A6 1Sh - 18,26 18,26 - USD  Info
7 A7 2Sh - 36,52 73,03 - USD  Info
8 A8 2´6Sh´P - 97,38 121 - USD  Info
9 A9 3Sh - 73,03 97,38 - USD  Info
10 A10 4Sh - 97,38 121 - USD  Info
11 A11 5Sh - 97,38 121 - USD  Info
12 A12 10Sh - 213 243 - USD  Info
1‑12 - 675 877 - USD 
[South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted [South Africa Company Stamps Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
13 B - 730 730 - USD  Info
14 B1 - 1 217 - - USD  Info
15 B2 5P - 1 825 - - USD  Info
16 B3 10£ - 4 868 - - USD  Info
13‑16 - 8 642 730 - USD 
1892 No.11 Surcharged

augusti WM: Inga Perforering: 14

[No.11 Surcharged, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17 C 4/5P - 121 152 - USD  Info
1893 No.10 Surcharged

oktober WM: Inga Perforering: 14

[No.10 Surcharged, Typ D]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 D 3/4P - 486 486 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1895 No.2 Surcharged

WM: Inga Perforering: 14

[No.2 Surcharged, Typ E]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
19 E 1/2P - 9,74 36,52 - USD  Info
1895 Coat of Arms - Not Watermarked

WM: Inga Perforering: 14

[Coat of Arms - Not Watermarked, Typ F] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ F1] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ F2] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ F3] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ F4] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ G] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ G1] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ G2] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ G3] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ G4] [Coat of Arms - Not Watermarked, Typ G5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
20 F 1P - 14,61 9,74 - USD  Info
21 F1 2P - 24,34 18,26 - USD  Info
22 F2 4P - 36,52 36,52 - USD  Info
23 F3 6P - 60,86 12,17 - USD  Info
24 F4 1Sh - 73,03 36,52 - USD  Info
25 G 2´6Sh´P - 182 243 - USD  Info
26 G1 3Sh - 121 60,86 - USD  Info
27 G2 5Sh - 152 182 - USD  Info
28 G3 - 973 608 - USD  Info
29 G4 10£ - 5 477 4 868 - USD  Info
30 G5 25£ - 10 954 - - USD  Info
20‑30 - 18 071 6 077 - USD 
[Coat of Arms - Watermarked, Typ F5] [Coat of Arms - Watermarked, Typ F6] [Coat of Arms - Watermarked, Typ F7] [Coat of Arms - Watermarked, Typ F8] [Coat of Arms - Watermarked, Typ F9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 F5 1P - 4,87 7,30 - USD  Info
32 F6 2P - 18,26 7,30 - USD  Info
33 F7 4P - 24,34 24,34 - USD  Info
34 F8 6P - 24,34 14,61 - USD  Info
35 F9 1Sh - 24,34 18,26 - USD  Info
31‑35 - 96,15 71,81 - USD 
[Coat of Arms - Watermarked, Typ G6] [Coat of Arms - Watermarked, Typ G7] [Coat of Arms - Watermarked, Typ G8] [Coat of Arms - Watermarked, Typ G9] [Coat of Arms - Watermarked, Typ G10] [Coat of Arms - Watermarked, Typ G11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
36 G6 2´6Sh´P - 121 152 - USD  Info
37 G7 3Sh - 97,38 73,03 - USD  Info
38 G8 5Sh - 121 182 - USD  Info
39 G9 - 973 4 868 - USD  Info
40 G10 10£ - 6 086 4 868 - USD  Info
41 G11 25£ - 12 172 - - USD  Info
36‑41 - 19 572 10 145 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Coat of Arms - New Design, Typ H] [Coat of Arms - New Design, Typ H1] [Coat of Arms - New Design, Typ H2] [Coat of Arms - New Design, Typ H3] [Coat of Arms - New Design, Typ H4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
42 H 1P - 1,22 0,91 - USD  Info
43 H1 2P - 1,83 0,91 - USD  Info
44 H2 4P - 9,74 2,43 - USD  Info
45 H3 6P - 48,69 7,30 - USD  Info
46 H4 1Sh - 9,74 12,17 - USD  Info
42‑46 - 71,22 23,72 - USD 
[Coat of Arms - New Design, Typ I] [Coat of Arms - New Design, Typ I1] [Coat of Arms - New Design, Typ I2] [Coat of Arms - New Design, Typ I3] [Coat of Arms - New Design, Typ I4] [Coat of Arms - New Design, Typ I5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
47 I 2´6Sh´P - 60,86 60,86 - USD  Info
48 I1 3Sh - 243 304 - USD  Info
49 I2 4Sh - 73,03 97,38 - USD  Info
50 I3 10Sh - 121 121 - USD  Info
51 I4 - 304 213 - USD  Info
52 I5 10£ - 4 868 1 825 - USD  Info
47‑52 - 5 672 2 623 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör