Visar nu: Kanada - Postfrimärken (1930 - 1939) - 83 frimärken.

1930 -1931 King George V

WM: Inga Perforering: 11

[King George V, Typ BH] [King George V, Typ BH1] [King George V, Typ BH2] [King George V, Typ BH3] [King George V, Typ BH4] [King George V, Typ BH5] [King George V, Typ BH6] [King George V, Typ BH7] [King George V, Typ BH8] [King George V, Typ BH9] [King George V, Typ BH10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
133 BH 1C - 1,76 1,17 - USD  Info
134 BH1 1C - 1,76 0,29 - USD  Info
135 BH2 2C - 2,34 0,29 - USD  Info
136 BH3 2C - 0,88 1,76 - USD  Info
137 BH4 2C - 1,76 5,86 - USD  Info
138 BH5 3C - 1,76 0,29 - USD  Info
139 BH6 4C - 9,38 5,86 - USD  Info
140 BH7 5C - 5,86 5,86 - USD  Info
141 BH8 5C - 7,03 0,29 - USD  Info
142 BH9 8C - 14,07 23,44 - USD  Info
143 BH10 8C - 9,38 9,38 - USD  Info
133‑143 - 55,98 54,49 - USD 
1930 Special Delivery Stamp, Inscription : TWENTY CENTS

2. september WM: Inga Perforering: 11

[Special Delivery Stamp, Inscription : TWENTY CENTS, Typ BO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
144 BO 20C - 70,33 11,72 - USD  Info
1930 Definitive Issues

15. september WM: Inga Perforering: 11

[Definitive Issues, Typ BI] [Definitive Issues, Typ BJ] [Definitive Issues, Typ BK] [Definitive Issues, Typ BL] [Definitive Issues, Typ BM] [Definitive Issues, Typ BN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
145 BI 10C - 23,44 1,17 - USD  Info
146 BJ 10C - 9,38 0,29 - USD  Info
147 BK 12C - 17,58 9,38 - USD  Info
148 BL 20C - 35,16 1,17 - USD  Info
149 BM 50C - 146 29,30 - USD  Info
150 BN 1$ - 175 35,16 - USD  Info
145‑150 - 407 76,47 - USD 
1930 Airmail

4. december WM: Inga Perforering: 11

[Airmail, Typ BP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
151 BP 5C - 35,16 29,30 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1932 Airmail - No. 121 Surcharged

20. februari WM: Inga Perforering: 12

[Airmail - No. 121 Surcharged, Typ BW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
152 BW 6/5C - 5,86 3,52 - USD  Info
1932 No. 133 Overprinted

21. juni WM: Inga Perforering: 11

[No. 133 Overprinted, Typ BQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
153 BQ 3/2C - 1,17 0,88 - USD  Info
153A BQ1 3/2C - 3,52 3,52 - USD  Info
[No. 151 Surcharged & Overprinted "OTTAWA CONFERENCE - 1932", Typ BX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
154 BX 6/5C - 17,58 17,58 - USD  Info
1932 Ottawa Conference

12. juli WM: Inga Perforering: 11

[Ottawa Conference, Typ BR] [Ottawa Conference, Typ BS] [Ottawa Conference, Typ BT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
155 BR 3C - 0,88 1,17 - USD  Info
156 BS 5C - 14,07 9,38 - USD  Info
157 BT 13C - 14,07 9,38 - USD  Info
155‑157 - 29,02 19,93 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1932 -1933 King George V

1. december WM: Inga Perforering: 11

[King George V, Typ BU] [King George V, Typ BU1] [King George V, Typ BU2] [King George V, Typ BU3] [King George V, Typ BU4] [King George V, Typ BU5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
158 BU 1C - 0,88 0,29 - USD  Info
159 BU1 2C - 1,17 0,29 - USD  Info
160 BU2 3C - 1,76 0,29 - USD  Info
161 BU3 4C - 46,88 14,07 - USD  Info
162 BU4 5C - 11,72 0,29 - USD  Info
163 BU5 8C - 35,16 7,03 - USD  Info
158‑163 - 97,57 22,26 - USD 
1932 Quebec Citadel

1. december WM: Inga Perforering: 11

[Quebec Citadel, Typ BK1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
164 BK1 13C - 46,88 2,93 - USD  Info
[Special Delivery, as No. 147 but Inscription "CENTS", Typ BY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
165 BY 20C - 70,33 23,44 - USD  Info
[Universal Postal Union Executive Committee Meeting, Typ BZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
166 BZ 5C - 9,38 4,69 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[No 148. Overprinted "WORLD'S GRAIN EXHIBITION & CONFERENCE/REGINA 1933", Typ CA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
167 CA 20C - 29,30 11,72 - USD  Info
[The 100th Anniversary of the First Atlantic Crossing of a Canadian Steamer, Typ CB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
168 CB 5C - 14,07 4,69 - USD  Info
[The 400th Anniversary of Jacques Cartier's Landing in Canada, Typ CC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
169 CC 3C - 3,52 2,34 - USD  Info
[The 150th Anniversary of the Migration of American Loyalists to Canada, Typ CD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
170 CD 10C - 14,07 7,03 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 150th Anniversary of The Province of New Brunswick, Typ CE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
171 CE 2C - 1,76 3,52 - USD  Info
1935 Silver Jubilee of King George V

4. maj WM: Inga Perforering: 12

[Silver Jubilee of King George V, Typ CF] [Silver Jubilee of King George V, Typ CG] [Silver Jubilee of King George V, Typ CH] [Silver Jubilee of King George V, Typ CI] [Silver Jubilee of King George V, Typ CJ] [Silver Jubilee of King George V, Typ CK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
172 CF 1C - 0,88 0,88 - USD  Info
173 CG 2C - 0,88 0,88 - USD  Info
174 CH 3C - 2,93 0,88 - USD  Info
175 CI 5C - 9,38 11,72 - USD  Info
176 CJ 10C - 4,69 7,03 - USD  Info
177 CK 13C - 11,72 11,72 - USD  Info
172‑177 - 30,48 33,11 - USD 
1935 King George V

1. juni WM: Inga Perforering: 12

[King George V, Typ CL] [King George V, Typ CL1] [King George V, Typ CL2] [King George V, Typ CL3] [King George V, Typ CL4] [King George V, Typ CL5] [King George V, Typ CL6] [King George V, Typ CL7] [King George V, Typ CL8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
178 CL 1C - 2,34 0,29 - USD  Info
178A* CL1 1C - 17,58 9,38 - USD  Info
179 CL2 2C - 2,34 0,29 - USD  Info
179A* CL3 2C - 14,07 7,03 - USD  Info
180 CL4 3C - 2,34 0,29 - USD  Info
180A* CL5 3C - 14,07 2,93 - USD  Info
181 CL6 4C - 4,69 2,93 - USD  Info
182 CL7 5C - 4,69 0,29 - USD  Info
183 CL8 8C - 5,86 5,86 - USD  Info
178‑183 - 22,26 9,95 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör