1930-1939
Cape Juby (sida 1/2)
Nästa

Visar nu: Cape Juby - Postfrimärken (1940 - 1948) - 57 frimärken.

[Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S1] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S2] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S3] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S4] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S5] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S6] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S7] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S8] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S9] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S10] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S11] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S12] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S13] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S14] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ S15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
114 S 1C - 0,26 0,26 - USD  Info
115 S1 2C - 0,26 0,26 - USD  Info
116 S2 5C - 0,26 0,26 - USD  Info
117 S3 10C - 0,26 0,26 - USD  Info
118 S4 15C - 0,26 0,26 - USD  Info
119 S5 20C - 0,26 0,26 - USD  Info
120 S6 25C - 0,26 0,26 - USD  Info
121 S7 30C - 0,26 0,26 - USD  Info
122 S8 40C - 0,53 0,53 - USD  Info
123 S9 45C - 0,53 0,53 - USD  Info
124 S10 50C - 0,53 0,53 - USD  Info
125 S11 70C - 1,58 1,58 - USD  Info
126 S12 1Pta - 3,16 3,16 - USD  Info
127 S13 2.50Pta - 10,54 10,54 - USD  Info
128 S14 5Pta - 10,54 10,54 - USD  Info
129 S15 10Pta - 26,34 26,34 - USD  Info
114‑129 - 55,83 55,83 - USD 
1940 Special Delivery Stamp

WM: Inga Perforering: 11½ x 11

[Special Delivery Stamp, Typ T]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
130 T 25C - 0,26 0,26 - USD  Info
[Airmail - Spanish Morroco Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ U] [Airmail - Spanish Morroco Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ U1] [Airmail - Spanish Morroco Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ U2] [Airmail - Spanish Morroco Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ U3] [Airmail - Spanish Morroco Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ U4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
131 U 5C - 0,26 0,26 - USD  Info
132 U1 10C - 0,26 0,26 - USD  Info
133 U2 15C - 0,26 0,26 - USD  Info
134 U3 90C - 0,26 0,26 - USD  Info
135 U4 5Pta - 1,05 1,05 - USD  Info
131‑135 - 2,09 2,09 - USD 
[Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V1] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V2] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V3] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V4] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V5] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V6] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V7] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V8] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V9] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V10] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V11] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V12] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ V13]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
136 V 1C - 0,26 0,26 - USD  Info
137 V1 2C - 0,26 0,26 - USD  Info
138 V2 5C - 0,26 0,26 - USD  Info
139 V3 10C - 0,26 0,26 - USD  Info
140 V4 15C - 0,26 0,26 - USD  Info
141 V5 20C - 0,26 0,26 - USD  Info
142 V6 25C - 0,26 0,26 - USD  Info
143 V7 30C - 0,26 0,26 - USD  Info
144 V8 40C - 0,26 0,26 - USD  Info
145 V9 50C - 0,26 0,26 - USD  Info
146 V10 75C - 0,79 0,79 - USD  Info
147 V11 1Pta - 0,79 0,79 - USD  Info
148 V12 2.50Pta - 2,11 2,11 - USD  Info
149 V13 10Pta - 15,81 15,81 - USD  Info
136‑149 - 22,10 22,10 - USD 
[Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W1] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W2] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W3] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W4] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W5] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W6] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W7] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W8] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ W9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
150 W 1C 0,26 - 0,26 - USD  Info
151 W1 2C 0,26 - 0,26 - USD  Info
152 W2 10C 0,26 - 0,26 - USD  Info
153 W3 15C 0,26 - 0,26 - USD  Info
154 W4 25C 0,26 - 0,26 - USD  Info
155 W5 40C 0,26 - 0,26 - USD  Info
156 W6 45C 0,26 - 0,26 - USD  Info
157 W7 1Pta 1,05 - 0,79 - USD  Info
158 W8 2.50Pta 4,21 - 3,16 - USD  Info
159 W9 10Pta 12,64 - 8,43 - USD  Info
150‑159 19,72 - 14,20 - USD 
1948 Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY"

1. januari WM: Inga Perforering: 10, 10 x 10½

[Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X1] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X2] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X3] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X4] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X5] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X6] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X7] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X8] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X9] [Spanish Morocco Postage Stamps Overprinted "CABO JUBY", Typ X10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
160 X 2C - 0,26 0,26 - USD  Info
161 X1 5C - 0,26 0,26 - USD  Info
162 X2 15C - 0,26 0,26 - USD  Info
163 X3 25C - 0,26 0,26 - USD  Info
164 X4 35C - 0,26 0,26 - USD  Info
165 X5 50C - 0,26 0,26 - USD  Info
166 X6 70C - 0,26 0,26 - USD  Info
167 X7 90C - 0,26 0,26 - USD  Info
168 X8 1Pta - 0,26 0,26 - USD  Info
169 X9 2.50Pta - 1,05 0,79 - USD  Info
170 X10 10Pta - 3,16 2,63 - USD  Info
160‑170 - 6,55 5,76 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör