1987
Komorerna
1989

Visar nu: Komorerna - Postfrimärken (1950 - 2019) - 71 frimärken.

1988 Winter Olympic Games - Calgary, Canada

18. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ ADF] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ ADG] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ ADH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
788 ADF 75Fr 0,56 - 0,28 - USD  Info
789 ADG 125Fr 0,84 - 0,28 - USD  Info
790 ADH 350Fr 2,78 - 0,84 - USD  Info
788‑790 4,18 - 1,40 - USD 
1988 Airmail - Winter Olympic Games - Calgary, Canada

18. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ ADI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
791 ADI 400Fr 4,45 - 1,11 - USD  Info
1988 Airmail - Winter Olympic Games - Calgary, Canada

18. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
792 ADJ 750Fr - - - - USD  Info
792 8,91 - 1,67 - USD 
1988 Olympic Games - Seoul, South Korea

18. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Olympic Games - Seoul, South Korea, Typ ADK] [Olympic Games - Seoul, South Korea, Typ ADL] [Olympic Games - Seoul, South Korea, Typ ADM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
793 ADK 100Fr 0,84 - 0,28 - USD  Info
794 ADL 150Fr 1,11 - 0,28 - USD  Info
795 ADM 500Fr 4,45 - 1,11 - USD  Info
793‑795 6,40 - 1,67 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Airmail - Olympic Games - Seoul, South Korea

18. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Seoul, South Korea, Typ ADN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
796 ADN 600Fr 5,57 - 1,67 - USD  Info
1988 Airmail - Olympic Games - Seoul, South Korea

18. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Seoul, South Korea, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
797 ADO 750Fr - - - - USD  Info
797 6,68 - 1,67 - USD 
1988 Child Health Campaigns

WM: Inga Perforering: 13½

[Child Health Campaigns, Typ ADP] [Child Health Campaigns, Typ ADQ] [Child Health Campaigns, Typ ADR] [Child Health Campaigns, Typ ADS] [Child Health Campaigns, Typ ADT] [Child Health Campaigns, Typ ADU] [Child Health Campaigns, Typ ADV] [Child Health Campaigns, Typ ADW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
798 ADP 75Fr 0,56 - 0,28 - USD  Info
799 ADQ 125Fr 1,11 - 0,56 - USD  Info
800 ADR 210Fr 1,67 - 0,84 - USD  Info
801 ADS 210Fr 1,67 - 0,84 - USD  Info
802 ADT 425Fr 4,45 - 1,67 - USD  Info
803 ADU 425Fr 4,45 - 1,67 - USD  Info
804 ADV 500Fr 5,57 - 2,23 - USD  Info
805 ADW 500Fr 5,57 - 2,23 - USD  Info
798‑805 25,05 - 10,32 - USD 
1988 Olympic Games - Barcelona, Spain (1992)

18. april WM: Inga Perforering: 13¼

[Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ ADX] [Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ ADY] [Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ ADZ] [Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ AEA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
806 ADX 75Fr 0,56 - 0,28 - USD  Info
807 ADY 100Fr 0,84 - 0,28 - USD  Info
808 ADZ 125Fr 1,11 - 0,28 - USD  Info
809 AEA 150Fr 1,11 - 0,56 - USD  Info
806‑809 3,62 - 1,40 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ AEB] [Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ AEC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
810 AEB 375Fr 3,34 - 1,11 - USD  Info
811 AEC 600Fr 5,57 - 1,11 - USD  Info
810‑811 8,91 - 2,22 - USD 
[Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain (1992), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
812 AED 750Fr - - - - USD  Info
812 8,91 - 1,67 - USD 
[The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ AEE] [The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ AEF] [The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ AEG] [The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ AEH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
813 AEE 75Fr 0,56 - 0,28 - USD  Info
814 AEF 125Fr 0,84 - 0,28 - USD  Info
815 AEG 150Fr 1,11 - 0,56 - USD  Info
816 AEH 250Fr 2,23 - 0,84 - USD  Info
813‑816 4,74 - 1,96 - USD 
[Airmail - The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ AEI] [Airmail - The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ AEJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
817 AEI 375Fr 3,34 - 1,11 - USD  Info
818 AEJ 450Fr 4,45 - 1,11 - USD  Info
817‑818 7,79 - 2,22 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - The 500th Anniversary (1992) of Discovery of America by Columbus, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
819 AEK 750Fr - - - - USD  Info
819 8,91 - 1,67 - USD 
[Issues of 1988 Surcharged, Typ AEL] [Issues of 1988 Surcharged, Typ AEM] [Issues of 1988 Surcharged, Typ AEN] [Issues of 1988 Surcharged, Typ AEO] [Issues of 1988 Surcharged, Typ AEP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
820 AEL 75/210Fr 0,56 - 0,56 - USD  Info
821 AEM 125/425Fr 0,84 - 0,56 - USD  Info
822 AEN 200/425Fr 1,67 - 0,84 - USD  Info
823 AEO 300/500Fr 2,78 - 1,11 - USD  Info
824 AEP 400/500Fr 3,34 - 1,67 - USD  Info
820‑824 9,19 - 4,74 - USD 
[Airmail - Olympic Games Medal Winners for Tennis, Typ AEQ] [Airmail - Olympic Games Medal Winners for Tennis, Typ AER] [Airmail - Olympic Games Medal Winners for Tennis, Typ AES] [Airmail - Olympic Games Medal Winners for Tennis, Typ AET]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
825 AEQ 150Fr 0,84 - 0,56 - USD  Info
826 AER 250Fr 1,67 - 1,11 - USD  Info
827 AES 500Fr 4,45 - 2,78 - USD  Info
828 AET 600Fr 5,57 - 3,34 - USD  Info
825‑828 12,53 - 7,79 - USD 
1988 Airmail - Aviation Pioneers

24. november WM: Inga Perforering: 13

[Airmail - Aviation Pioneers, Typ AEU] [Airmail - Aviation Pioneers, Typ AEV] [Airmail - Aviation Pioneers, Typ AEW] [Airmail - Aviation Pioneers, Typ AEX] [Airmail - Aviation Pioneers, Typ AEY] [Airmail - Aviation Pioneers, Typ AEZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
829 AEU 100Fr 0,84 - 0,28 - USD  Info
830 AEV 150Fr 1,11 - 0,56 - USD  Info
831 AEW 200Fr 1,67 - 0,84 - USD  Info
832 AEX 300Fr 2,23 - 1,11 - USD  Info
833 AEY 500Fr 4,45 - 2,23 - USD  Info
834 AEZ 800Fr 6,68 - 2,78 - USD  Info
829‑834 16,98 - 7,80 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Appearance of Halley's Comet

28. november WM: Inga Perforering: 13¼

[Appearance of Halley's Comet, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
835 AFA 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
836 AFB 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
837 AFC 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
838 AFD 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
839 AFE 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
840 AFF 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
841 AFG 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
842 AFH 200+10 Fr 1,67 - 0,56 - USD  Info
835‑842 13,36 - - - USD 
835‑842 13,36 - 4,48 - USD 
1988 Airmail - Appearance of Halley's Comet

28. november WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Appearance of Halley's Comet, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
843 AFI 750Fr - - - - USD  Info
843 8,91 - 1,11 - USD 
1988 Personalities

6. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Personalities, Typ AFJ] [Personalities, Typ AFK] [Personalities, Typ AFL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
844 AFJ 150Fr 1,11 - 0,28 - USD  Info
845 AFK 300Fr 2,23 - 0,84 - USD  Info
846 AFL 400Fr 3,34 - 0,84 - USD  Info
844‑846 6,68 - 1,96 - USD 
1988 Airmail - Personalities

6. december WM: Inga Perforering: 13½

[Airmail - Personalities, Typ AFM] [Airmail - Personalities, Typ AFN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
847 AFM 500Fr 4,45 - 0,84 - USD  Info
848 AFN 600Fr 5,57 - 1,11 - USD  Info
847‑848 10,02 - 1,95 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Airmail - Personalities

6. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Personalities, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
849 AFO 750Fr - - - - USD  Info
849 8,91 - 1,67 - USD 
1988 Airmail - Rotary International

6. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Rotary International, Typ AFP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
850 AFP 1500Fr 13,36 - - - USD  Info
1988 Airmail - Rotary International

6. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Rotary International, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
851 AFQ 1500Fr - - - - USD  Info
851 13,36 - - - USD 
1988 Cars, Trains and Yachts

27. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Cars, Trains and Yachts, Typ AFR] [Cars, Trains and Yachts, Typ AFS] [Cars, Trains and Yachts, Typ AFT] [Cars, Trains and Yachts, Typ AFU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
852 AFR 75Fr 0,56 - 0,56 - USD  Info
853 AFS 125Fr 2,23 - 0,28 - USD  Info
854 AFT 500Fr 4,45 - 1,11 - USD  Info
855 AFU 600Fr 5,57 - 1,11 - USD  Info
852‑855 12,81 - 3,06 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Airmail - Cars, Trains and Yachts

27. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Cars, Trains and Yachts, Typ AFV] [Airmail - Cars, Trains and Yachts, Typ AFW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
856 AFV 750Fr 5,57 - 1,11 - USD  Info
857 AFW 1000Fr 8,91 - 1,67 - USD  Info
856‑857 14,48 - 2,78 - USD 
1988 Airmail - Cars, Trains and Yachts

27. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Cars, Trains and Yachts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
858 AFX 1000Fr - - - - USD  Info
858 8,91 - 1,67 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör