1951
Tyska demokratiska republiken / Östtyskland
1953

Visar nu: Tyska demokratiska republiken / Östtyskland - Postfrimärken (1949 - 1990) - 44 frimärken.

[The Championship of Winter Sports, Typ AT] [The Championship of Winter Sports, Typ AU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
57 AT 12Pfg 8,63 - 4,31 - USD  Info
58 AU 24Pfg 8,63 - 5,39 - USD  Info
57‑58 17,26 - 9,70 - USD 
[The 125th Anniversary of the Death of Beethoven, Typ AV] [The 125th Anniversary of the Death of Beethoven, Typ AW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
59 AV 12Pfg 2,70 - 0,54 - USD  Info
60 AW 24Pfg 4,31 - 1,08 - USD  Info
59‑60 7,01 - 1,62 - USD 
[German-Czechoslovakia Friendship Edition, Typ AX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
61 AX 24Pfg 4,31 - 2,70 - USD  Info
1952 Re-building

1. maj WM: 1 Perforering: 13 x 13½

[Re-building, Typ AY] [Re-building, Typ AZ] [Re-building, Typ BA] [Re-building, Typ BB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
62 AY 12+3 Pfg 0,81 - 0,54 - USD  Info
63 AZ 24+6 Pfg 1,62 - 0,81 - USD  Info
64 BA 30+10 Pfg 2,16 - 1,08 - USD  Info
65 BB 50+10 Pfg 3,24 - 1,08 - USD  Info
62‑65 7,83 - 3,51 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Warszama-Berlin-Prague Peace Event, Typ BC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
66 BC 12Pfg 4,31 - 2,16 - USD  Info
1952 Händel Festival Play

5. juli WM: 2 Perforering: 13½

[Händel Festival Play, Typ BD] [Händel Festival Play, Typ BE] [Händel Festival Play, Typ BF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
67 BD 6Pfg 2,16 - 1,62 - USD  Info
68 BE 8Pfg 2,70 - 2,70 - USD  Info
69 BF 50Pfg 5,39 - 4,31 - USD  Info
67‑69 10,25 - 8,63 - USD 
1952 Famous Men

11. augusti WM: 2 Perforering: 13

[Famous Men, Typ BG] [Famous Men, Typ BH] [Famous Men, Typ BI] [Famous Men, Typ BJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
70 BG 12Pfg 4,31 - 5,39 - USD  Info
71 BH 20Pfg 4,31 - 5,39 - USD  Info
72 BI 24Pfg 4,31 - 5,39 - USD  Info
73 BJ 35Pfg 6,47 - 10,78 - USD  Info
70‑73 19,40 - 26,95 - USD 
1952 The Leipzig Fair

7. september WM: 2 Perforering: 13

[The Leipzig Fair, Typ BK] [The Leipzig Fair, Typ BK1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
74 BK 24Pfg 1,08 - 1,08 - USD  Info
75 BK1 35Pfg 4,31 - 2,16 - USD  Info
74‑75 5,39 - 3,24 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 100th Anniversary of the Death of Friedrich Ludwig Jahn, Typ BL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
76 BL 12Pfg 3,24 - 1,08 - USD  Info
[The 450th Anniversary of Halle University, Typ BM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
77 BM 24Pfg 3,24 - 1,08 - USD  Info
1952 The Day of Stamps

26. oktober WM: 2 Perforering: 13

[The Day of Stamps, Typ BN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
78 BN 24Pfg 3,24 - 1,08 - USD  Info
1952 Peace Congress in Vienna

8. december WM: 2 Perforering: 13

[Peace Congress in Vienna, Typ BO] [Peace Congress in Vienna, Typ BO1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
79 BO 24Pfg 1,62 - 3,24 - USD  Info
80 BO1 35Pfg 2,16 - 5,39 - USD  Info
79‑80 3,78 - 8,63 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[President Wilhelm Pieck - New Watermark, Typ I2] [President Wilhelm Pieck - New Watermark, Typ I3] [President Wilhelm Pieck - New Watermark, Typ I4] [President Wilhelm Pieck - New Watermark, Typ J3] [President Wilhelm Pieck - New Watermark, Typ J4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
81 I2 5Pfg 10,78 - 4,31 - USD  Info
82 I3 12Pfg 32,35 - 2,16 - USD  Info
83 I4 24Pfg 26,96 - 2,16 - USD  Info
84 J3 1DM 32,35 - 26,96 - USD  Info
85 J4 2DM 32,35 - 10,78 - USD  Info
81‑85 134 - 46,37 - USD 
[Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BQ] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BR] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BS] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BT] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BU] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BV] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BQ1] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BV1] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BW] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BR1] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BS1] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BU1] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BX] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BX1] [Joint Russian Zones Stamps with New Watermark, Typ BT1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
86 BQ 2Pfg 6,47 - 10,78 - USD  Info
87 BR 6Pfg 6,47 - 6,47 - USD  Info
88 BS 8Pfg 6,47 - 6,47 - USD  Info
89 BT 10Pfg 6,47 - 10,78 - USD  Info
90 BU 15Pfg 21,57 - 43,14 - USD  Info
91 BV 16Pfg 10,78 - 12,94 - USD  Info
92 BQ1 20Pfg 6,47 - 6,47 - USD  Info
93 BV1 25Pfg 215 - 431 - USD  Info
94 BW 30Pfg 21,57 - 21,57 - USD  Info
95 BR1 40Pfg 6,47 - 12,94 - USD  Info
96 BS1 50Pfg 32,35 - 64,70 - USD  Info
97 BU1 60Pfg 10,78 - 12,94 - USD  Info
98 BX 80Pfg 6,47 - 10,78 - USD  Info
99 BX1 80Pfg 21,57 - 43,14 - USD  Info
100 BT1 84Pfg 86,27 - 215 - USD  Info
86‑100 465 - 910 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör