1956
Tyska demokratiska republiken / Östtyskland
1958

Visar nu: Tyska demokratiska republiken / Östtyskland - Postfrimärken (1949 - 1990) - 65 frimärken.

1957 Leipzig Spring Fair

1. mars WM: 3 Perforering: 13 x 12½

[Leipzig Spring Fair, Typ HX] [Leipzig Spring Fair, Typ HY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
305 HX 20Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
306 HY 25Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
305‑306 1,08 - 0,54 - USD 
1957 Nature Protection

12. april WM: 3 Perforering: 13 x 12½

[Nature Protection, Typ HZ] [Nature Protection, Typ IA] [Nature Protection, Typ IB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
307 HZ 5Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
308 IA 10Pfg 3,24 - 2,70 - USD  Info
309 IB 20Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
307‑309 4,32 - 3,24 - USD 
[The 175th Anniversary of the Birth of Friedrich Fröbel, Typ IC] [The 175th Anniversary of the Birth of Friedrich Fröbel, Typ ID]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
310 IC 10Pfg 1,62 - 1,08 - USD  Info
311 ID 20Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
310‑311 1,89 - 1,35 - USD 
1957 International Day of Liberation

25. april WM: 3 Perforering: 13 x 13½

[International Day of Liberation, Typ IE] [International Day of Liberation, Typ IF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
312 IE 5+5 Pfg 0,27 - 0,54 - USD  Info
313 IF 20+10 Pfg 0,27 - 0,54 - USD  Info
312‑313 0,54 - 1,08 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The Peace Event Prague-Berlin-Warsaw, Typ IG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
314 IG 5Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
1957 Coal Mining

3. maj WM: 3 Perforering: 12½ x 13

[Coal Mining, Typ IH] [Coal Mining, Typ II] [Coal Mining, Typ IJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
315 IH 10Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
316 II 20Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
317 IJ 25Pfg 3,24 - 1,08 - USD  Info
315‑317 3,78 - 1,62 - USD 
[International Day of Red Cross, Typ IK] [International Day of Red Cross, Typ IL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
318 IK 10Pfg 0,27 - 0,54 - USD  Info
319 IL 25Pfg 0,27 - 0,54 - USD  Info
318‑319 0,54 - 1,08 - USD 
1957 Famous Scientists

7. juni WM: 3 Perforering: 13 x 12½

[Famous Scientists, Typ IM] [Famous Scientists, Typ IN] [Famous Scientists, Typ IO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
320 IM 5Pfg 1,62 - 1,08 - USD  Info
321 IN 10Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
322 IO 20Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
320‑322 2,16 - 1,62 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1957 Definitives - Five-Year Plan - New Watermark

januari WM: 3 storlek på arket: 100 Design: E.Gruner Gravyr: K.Wolf Perforering: 13 x 12½

[Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ CR3] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ CV9] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ CX8] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ CZ9] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ DA3] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ DB4] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ DE5] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ DF4] [Definitives - Five-Year Plan - New Watermark, Typ DH7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
323 CR3 5Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
324 CV9 10Pfg 4,31 - 0,27 - USD  Info
325 CX8 15Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
326 CZ9 20Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
327 DA3 25Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
328 DB4 30Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
329 DE5 40Pfg 1,08 - 0,27 - USD  Info
330 DF4 50Pfg 2,16 - 0,27 - USD  Info
331 DH7 70Pfg 2,16 - 0,27 - USD  Info
323‑331 12,41 - 2,43 - USD 
1957 -1959 Definitives - Five-Year Plan - New Perforation

WM: 3 storlek på arket: 100 Design: E.Gruner Gravyr: K.Wolf Perforering: 14

[Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ CR4] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ CV10] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ CX9] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ CZ10] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ DB5] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ DE6] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ DF5] [Definitives - Five-Year Plan  - New Perforation, Typ DH8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
323A CR4 5Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
324A CV10 10Pfg 0,27 - 0,54 - USD  Info
325A CX9 15Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
326A CZ10 20Pfg 0,81 - 0,27 - USD  Info
328A DB5 30Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
329A DE6 40Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
330A DF5 50Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
331A DH8 70Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
[Famous Paintings from Dresden Gallery, Typ IP] [Famous Paintings from Dresden Gallery, Typ IQ] [Famous Paintings from Dresden Gallery, Typ IR] [Famous Paintings from Dresden Gallery, Typ IS] [Famous Paintings from Dresden Gallery, Typ IT] [Famous Paintings from Dresden Gallery, Typ IU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
332 IP 5Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
333 IQ 10Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
334 IR 15Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
335 IS 20Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
336 IT 25Pfg 0,81 - 0,27 - USD  Info
337 IU 40Pfg 6,47 - 3,24 - USD  Info
332‑337 9,44 - 4,59 - USD 
[The 100th Anniversary of the Birth of Clara Zetkins, Typ IV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
338 IV 10Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 1st Anniversary of the Death of Bert Brecht, Typ IW] [The 1st Anniversary of the Death of Bert Brecht, Typ IW1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
339 IW 10Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
340 IW1 25Pfg 0,81 - 0,27 - USD  Info
339‑340 1,35 - 0,54 - USD 
1957 Trade Union Congress

23. augusti WM: 3 Perforering: 13½ x 13

[Trade Union Congress, Typ IX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
341 IX 20Pfg 0,81 - 0,54 - USD  Info
1957 Leipzig Autumn Fair

30. augusti WM: 3 Perforering: 13½ x 13

[Leipzig Autumn Fair, Typ IY] [Leipzig Autumn Fair, Typ IY1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
342 IY 20Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
343 IY1 25Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
342‑343 1,08 - 0,54 - USD 
1957 Saving Week

10. oktober WM: Inga Perforering: 13½ x 13

[Saving Week, Typ IZ] [Saving Week, Typ IZ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
344 IZ 10Pfg 1,08 - 0,81 - USD  Info
345 IZ1 20Pfg 0,54 - 0,54 - USD  Info
344‑345 1,62 - 1,35 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1957 The Day of Stamps

25. oktober WM: 3 Perforering: 13½ x 13

[The Day of Stamps, Typ JA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
346 JA 5Pfg 0,81 - 0,54 - USD  Info
[The 40th Anniversary of the October Revolution, Typ JB] [The 40th Anniversary of the October Revolution, Typ JB1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
347 JB 10Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
348 JB1 25Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
347‑348 1,08 - 0,54 - USD 
1957 The Year of Geophysic

7. november WM: 3 Perforering: 12½ x 13

[The Year of Geophysic, Typ JC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
349 JC 10Pfg 0,54 - 0,54 - USD  Info
[The 1st Anniversary of the Death of Ramin and Abendroth, Typ JD] [The 1st Anniversary of the Death of Ramin and Abendroth, Typ JE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
350 JD 10Pfg 1,08 - 1,08 - USD  Info
351 JE 20Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
350‑351 1,62 - 1,35 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1957 Resistance Heroes

3. december WM: 3 Perforering: 13½ x 13

[Resistance Heroes, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
352 JF 20+10 Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
353 JG 25+15 Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
354 JH 40+20 Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
352‑354 64,70 - 86,27 - USD 
352‑354 0,81 - 0,81 - USD 
1957 Airmail

13. december WM: 3 Perforering: 12½ x 13½

[Airmail, Typ JI] [Airmail, Typ JI1] [Airmail, Typ JI2] [Airmail, Typ JI3] [Airmail, Typ JJ] [Airmail, Typ JJ1] [Airmail, Typ JJ2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
355 JI 5Pfg 0,54 - 0,27 - USD  Info
356 JI1 20Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
357 JI2 35Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
358 JI3 50Pfg 0,27 - 0,27 - USD  Info
359 JJ 1DM 1,62 - 0,27 - USD  Info
360 JJ1 3DM 3,24 - 0,54 - USD  Info
361 JJ2 5DM 6,47 - 0,54 - USD  Info
355‑361 12,68 - 2,43 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör