Danmark (sida 1/41)
Nästa

Visar nu: Danmark - Postfrimärken (1851 - 2020) - 2048 frimärken.

1851 Royal Emblem - With Rootprint

1. april WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - With Rootprint, Typ A]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 4R.B.S. 2 375 712 71,26 207 USD  Info
1852 Royal Emblem - Rootprint Very Weak or Not Showing

1. mars WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Rootprint Very Weak or Not Showing, Typ A1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1a A1 4R.B.S. 1 425 593 35,63 95,02 USD  Info
1853 Royal Emblem - Clear Orange Rootprint

1. januari WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslev Gravyr: M.W.Ferslev Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Clear Orange Rootprint, Typ A2] [Royal Emblem - Clear Orange Rootprint, Typ A3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1b A2 4R.B.S. 1 781 712 35,63 95,02 USD  Info
1c A3 4R.B.S. 2 375 950 47,51 118 USD  Info
1854 Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible

1. januari WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A4] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A5] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A6] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A7] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A8] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1d A4 4R.B.S. 1 781 712 35,63 118 USD  Info
1e A5 4R.B.S. 1 781 950 47,51 148 USD  Info
1f A6 4R.B.S. 2 375 950 47,51 148 USD  Info
1g A7 4R.B.S. 3 563 1 425 71,26 207 USD  Info
1h A8 4R.B.S. 5 938 2 969 207 593 USD  Info
1i A9 4R.B.S. 11 877 4 156 296 712 USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Denmark - USD
1851 Royal Emblem - With Rootprint

1. maj WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - With Rootprint, Typ B]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2 B 2R.B.S. 14 252 7 126 1 781 8 313 USD  Info
1852 Royal Emblem

1. augusti WM: 1 storlek på arket: 100 Design: H. H. Thiele Gravyr: H. H. Thiele Perforering: Imperforated

[Royal Emblem, Typ B1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2A B1 2R.B.S. 7 126 3 563 1 187 2 375 USD  Info
1854 -1857 Royal Emblem - Dotted Background

WM: 1 storlek på arket: 100 Design: J.Buntzen Gravyr: J.Buntzen Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Dotted Background, Typ C] [Royal Emblem - Dotted Background, Typ C1] [Royal Emblem - Dotted Background, Typ C2] [Royal Emblem - Dotted Background, Typ C3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
3 C 2S. 148 71,26 59,38 207 USD  Info
4 C1 4S. 712 356 11,88 29,69 USD  Info
5 C2 8S. 593 296 95,02 356 USD  Info
6 C3 16S. 1 425 475 207 950 USD  Info
3‑6 2 880 1 199 374 1 544 USD 
1858 Royal Emblem - Wavy Lines in Background

maj WM: 1 storlek på arket: 100 Design: J.Buntzen Gravyr: J.Buntzen Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Wavy Lines in Background, Typ D] [Royal Emblem - Wavy Lines in Background, Typ D1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 D 4S. 178 71,26 23,75 17,82 USD  Info
8 D1 8S. 2 375 712 118 475 USD  Info
7‑8 2 553 783 142 492 USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Denmark - USD
1862 Royal Emblem - Wavy Lines in Background - Different Watermark

WM: 2 storlek på arket: 100 Design: J.Buntzen Gravyr: J.Buntzen Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Wavy Lines in Background - Different Watermark, Typ D2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7A D2 4S. 178 71,26 23,75 23,75 USD  Info
1863 Royal Emblem - Wavy Lines in Corners

6. mars WM: 2 storlek på arket: 100 Perforering: Rouletted 11

[Royal Emblem - Wavy Lines in Corners, Typ D3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 D3 4S. 207 95,02 14,25 29,69 USD  Info
1863 Royal Emblem - Dotted Corners

3. juni WM: 2 storlek på arket: 100 Design: J. Buntzen Gravyr: J. Buntzen Perforering: Rouletted 11

[Royal Emblem - Dotted Corners, Typ C4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 C4 16S. 9 501 1 425 593 5 344 USD  Info
1864 -1870 Royal Emblem - New Drawing

WM: 2 storlek på arket: 100 Design: O.H.B.Olrik Gravyr: P.C.Batz Perforering: Rouletted perforation 13 x 12½

[Royal Emblem - New Drawing, Typ E] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E1] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E2] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E3] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E4] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E5] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E6] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E7] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E8] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 E 2S. 207 71,26 35,63 207 USD  Info
11a* E1 2S. 593 296 296 475 USD  Info
12 E2 3S. 237 71,26 71,26 296 USD  Info
12a* E3 3S. 950 356 593 1 187 USD  Info
13 E4 4S. 71,26 47,51 9,50 17,82 USD  Info
13a* E5 4S. 475 207 35,63 59,38 USD  Info
14 E6 8S. 712 296 148 356 USD  Info
14A* E7 8S. 1 187 475 475 950 USD  Info
15 E8 16S. 1 187 475 118 356 USD  Info
15a* E9 16S. 1 425 593 1 187 4 750 USD  Info
11‑15 2 416 962 383 1 235 USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Denmark - USD
1870 -1871 Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling)

WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Phillip C.Batz Gravyr: Phillip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F1] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F2] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F3] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F4] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F5] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F6] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F7] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F8] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F9] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 F 2Sk. 148 59,38 29,69 71,26 USD  Info
16a* F1 2Sk. 207 118 71,26 178 USD  Info
16b* F2 2Sk. 712 356 207 356 USD  Info
16c* F3 2Sk. 5 344 1 781 3 563 8 313 USD  Info
17 F4 3Sk. 207 95,02 95,02 296 USD  Info
17a* F5 3S. 593 296 207 356 USD  Info
18 F6 4Sk. 148 47,51 11,88 23,75 USD  Info
18a* F7 4Sk. 356 148 118 148 USD  Info
19 F8 8Sk. 593 207 95,02 237 USD  Info
20 F9 16Sk. 712 237 178 712 USD  Info
21 F10 48Sk. 950 475 237 2 969 USD  Info
16‑21 2 761 1 122 647 4 311 USD 
1875 Royal Emblem - Value in "ØRE"

1. januari WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Philip C.Batz Gravyr: Philip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 G 3Øre 35,63 17,82 14,25 35,63 USD  Info
22a G1 3Øre 237 95,02 47,51 118 USD  Info
22b G2 3Øre 148 59,38 47,51 207 USD  Info
1875 Royal Emblem - Value in "ØRE"

1. januari WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Philip C.Batz Gravyr: Philip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 G3 4Øre 95,02 29,69 0,59 3,56 USD  Info
23a* G4 4Øre 356 95,02 11,88 35,63 USD  Info
24 G5 5Øre 59,38 29,69 71,26 950 USD  Info
23‑24 154 59,38 71,85 953 USD 
1875 Royal Emblem - Value in "ØRE"

1. januari WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Philip C.Batz Gravyr: Philip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 G6 8Øre 71,26 23,75 0,59 4,75 USD  Info
25a G7 8Øre 207 71,26 9,50 29,69 USD  Info
25b G8 8Øre 207 71,26 9,50 29,69 USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör