Danmark (sida 1/41)
Nästa

Visar nu: Danmark - Postfrimärken (1851 - 2019) - 2028 frimärken.

1851 Royal Emblem - With Rootprint

1. april WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - With Rootprint, Typ A]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 4R.B.S. 2 211 663 66,35 193 USD  Info
1852 Royal Emblem - Rootprint Very Weak or Not Showing

1. mars WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Rootprint Very Weak or Not Showing, Typ A1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1a A1 4R.B.S. 1 327 552 33,18 88,47 USD  Info
1853 Royal Emblem - Clear Orange Rootprint

1. januari WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslev Gravyr: M.W.Ferslev Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Clear Orange Rootprint, Typ A2] [Royal Emblem - Clear Orange Rootprint, Typ A3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1b A2 4R.B.S. 1 658 663 33,18 88,47 USD  Info
1c A3 4R.B.S. 2 211 884 44,24 110 USD  Info
1854 Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible

1. januari WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A4] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A5] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A6] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A7] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A8] [Royal Emblem - Rootprint sometimes Visible, Typ A9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1d A4 4R.B.S. 1 658 663 33,18 110 USD  Info
1e A5 4R.B.S. 1 658 884 44,24 138 USD  Info
1f A6 4R.B.S. 2 211 884 44,24 138 USD  Info
1g A7 4R.B.S. 3 317 1 327 66,35 193 USD  Info
1h A8 4R.B.S. 5 529 2 764 193 552 USD  Info
1i A9 4R.B.S. 11 059 3 870 276 663 USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Denmark - USD
1851 Royal Emblem - With Rootprint

1. maj WM: 1 storlek på arket: 100 Design: M.W.Ferslew Gravyr: M.W.Ferslew Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - With Rootprint, Typ B]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2 B 2R.B.S. 13 270 6 635 1 658 7 741 USD  Info
1852 Royal Emblem

1. augusti WM: 1 storlek på arket: 100 Design: H. H. Thiele Gravyr: H. H. Thiele Perforering: Imperforated

[Royal Emblem, Typ B1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2A B1 2R.B.S. 6 635 3 317 1 105 2 211 USD  Info
1854 -1857 Royal Emblem - Dotted Background

WM: 1 storlek på arket: 100 Design: J.Buntzen Gravyr: J.Buntzen Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Dotted Background, Typ C] [Royal Emblem - Dotted Background, Typ C1] [Royal Emblem - Dotted Background, Typ C2] [Royal Emblem - Dotted Background, Typ C3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
3 C 2S. 138 66,35 55,30 193 USD  Info
4 C1 4S. 663 331 11,06 27,65 USD  Info
5 C2 8S. 552 276 88,47 331 USD  Info
6 C3 16S. 1 327 442 193 884 USD  Info
3‑6 2 681 1 116 348 1 437 USD 
1858 Royal Emblem - Wavy Lines in Background

maj WM: 1 storlek på arket: 100 Design: J.Buntzen Gravyr: J.Buntzen Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Wavy Lines in Background, Typ D] [Royal Emblem - Wavy Lines in Background, Typ D1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 D 4S. 165 66,35 22,12 16,59 USD  Info
8 D1 8S. 2 211 663 110 442 USD  Info
7‑8 2 377 729 132 458 USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Denmark - USD
1862 Royal Emblem - Wavy Lines in Background - Different Watermark

WM: 2 storlek på arket: 100 Design: J.Buntzen Gravyr: J.Buntzen Perforering: Imperforated

[Royal Emblem - Wavy Lines in Background - Different Watermark, Typ D2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7A D2 4S. 165 66,35 22,12 22,12 USD  Info
1863 Royal Emblem - Wavy Lines in Corners

6. mars WM: 2 storlek på arket: 100 Perforering: Rouletted 11

[Royal Emblem - Wavy Lines in Corners, Typ D3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 D3 4S. 193 88,47 13,27 27,65 USD  Info
1863 Royal Emblem - Dotted Corners

3. juni WM: 2 storlek på arket: 100 Design: J. Buntzen Gravyr: J. Buntzen Perforering: Rouletted 11

[Royal Emblem - Dotted Corners, Typ C4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 C4 16S. 8 847 1 327 552 4 976 USD  Info
1864 -1870 Royal Emblem - New Drawing

WM: 2 storlek på arket: 100 Design: O.H.B.Olrik Gravyr: P.C.Batz Perforering: Rouletted perforation 13 x 12½

[Royal Emblem - New Drawing, Typ E] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E1] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E2] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E3] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E4] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E5] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E6] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E7] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E8] [Royal Emblem - New Drawing, Typ E9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 E 2S. 193 66,35 33,18 193 USD  Info
11a* E1 2S. 552 276 276 442 USD  Info
12 E2 3S. 221 66,35 66,35 276 USD  Info
12a* E3 3S. 884 331 552 1 105 USD  Info
13 E4 4S. 66,35 44,24 8,85 16,59 USD  Info
13a* E5 4S. 442 193 33,18 55,30 USD  Info
14 E6 8S. 663 276 138 331 USD  Info
14A* E7 8S. 1 105 442 442 884 USD  Info
15 E8 16S. 1 105 442 110 331 USD  Info
15a* E9 16S. 1 327 552 1 105 4 423 USD  Info
11‑15 2 250 895 357 1 150 USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Denmark - USD
1870 -1871 Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling)

WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Phillip C.Batz Gravyr: Phillip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F1] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F2] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F3] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F4] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F5] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F6] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F7] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F8] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F9] [Royal Emblem - New Drawing - Value in Sk. (Skilling), Typ F10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 F 2Sk. 138 55,30 27,65 66,35 USD  Info
16a* F1 2Sk. 193 110 66,35 165 USD  Info
16b* F2 2Sk. 663 331 193 331 USD  Info
16c* F3 2Sk. 4 976 1 658 3 317 7 741 USD  Info
17 F4 3Sk. 193 88,47 88,47 276 USD  Info
17a* F5 3S. 552 276 193 331 USD  Info
18 F6 4Sk. 138 44,24 11,06 22,12 USD  Info
18a* F7 4Sk. 331 138 110 138 USD  Info
19 F8 8Sk. 552 193 88,47 221 USD  Info
20 F9 16Sk. 663 221 165 663 USD  Info
21 F10 48Sk. 884 442 221 2 764 USD  Info
16‑21 2 571 1 045 602 4 014 USD 
1875 Royal Emblem - Value in "ØRE"

1. januari WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Philip C.Batz Gravyr: Philip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 G 3Øre 33,18 16,59 13,27 33,18 USD  Info
22a G1 3Øre 221 88,47 44,24 110 USD  Info
22b G2 3Øre 138 55,30 44,24 193 USD  Info
1875 Royal Emblem - Value in "ØRE"

1. januari WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Philip C.Batz Gravyr: Philip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 G3 4Øre 88,47 27,65 0,55 3,32 USD  Info
23a* G4 4Øre 331 88,47 11,06 33,18 USD  Info
24 G5 5Øre 55,30 27,65 66,35 884 USD  Info
23‑24 143 55,30 66,90 888 USD 
1875 Royal Emblem - Value in "ØRE"

1. januari WM: 2 storlek på arket: 100 Design: Philip C.Batz Gravyr: Philip C.Batz Perforering: 14 x 13½

[Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in [Royal Emblem - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 G6 8Øre 66,35 22,12 0,55 4,42 USD  Info
25a G7 8Øre 193 66,35 8,85 27,65 USD  Info
25b G8 8Øre 193 66,35 8,85 27,65 USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör