1985
Dominica
1987

Visar nu: Dominica - Postfrimärken (1874 - 2015) - 54 frimärken.

1986 Football World Cup - Mexico 1986

26. mars WM: Inga Perforering: 14

[Football World Cup - Mexico 1986, Typ AEI] [Football World Cup - Mexico 1986, Typ AEJ] [Football World Cup - Mexico 1986, Typ AEK] [Football World Cup - Mexico 1986, Typ AEL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
954 AEI 45C 1,19 - 0,59 - USD  Info
955 AEJ 60C 1,78 - 1,19 - USD  Info
956 AEK 1$ 2,38 - 1,78 - USD  Info
957 AEL 3$ 4,75 - 4,75 - USD  Info
954‑957 10,10 - 8,31 - USD 
1986 Football World Cup - Mexico 1986

26. mars WM: Inga Perforering: 14

[Football World Cup - Mexico 1986, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
958 AEM 5$ - - - - USD  Info
958 9,50 - 9,50 - USD 
1986 The 100th Anniversary of Statue of Liberty

27. mars WM: Inga Perforering: 14

[The 100th Anniversary of Statue of Liberty, Typ AEN] [The 100th Anniversary of Statue of Liberty, Typ AEO] [The 100th Anniversary of Statue of Liberty, Typ AEP] [The 100th Anniversary of Statue of Liberty, Typ AEQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
959 AEN 15C 1,78 - 0,89 - USD  Info
960 AEO 25C 1,78 - 1,19 - USD  Info
961 AEP 45C 1,78 - 1,19 - USD  Info
962 AEQ 4$ 4,75 - 4,75 - USD  Info
959‑962 10,09 - 8,02 - USD 
1986 The 100th Anniversary of Statue of Liberty

27. mars WM: Inga Perforering: 14

[The 100th Anniversary of Statue of Liberty, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
963 AER 5$ - - - - USD  Info
963 7,13 - 5,94 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1986 Appearance of Halley's Comet

17. april WM: Inga Perforering: 14

[Appearance of Halley's Comet, Typ AES] [Appearance of Halley's Comet, Typ AET] [Appearance of Halley's Comet, Typ AEU] [Appearance of Halley's Comet, Typ AEV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
964 AES 5C 0,30 - 0,30 - USD  Info
965 AET 10C 0,59 - 0,30 - USD  Info
966 AEU 45C 0,89 - 0,30 - USD  Info
967 AEV 4$ 3,56 - 3,56 - USD  Info
964‑967 5,34 - 4,46 - USD 
1986 Appearance of Halley's Comet

17. april WM: Inga Perforering: 14

[Appearance of Halley's Comet, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
968 AEW 5$ - - - - USD  Info
968 4,75 - 3,56 - USD 
[The 60th Anniversary of the Birth of Queen Elizabeth II, Typ AEX] [The 60th Anniversary of the Birth of Queen Elizabeth II, Typ AEY] [The 60th Anniversary of the Birth of Queen Elizabeth II, Typ AEZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
969 AEX 2C 0,30 - 0,30 - USD  Info
970 AEY 1$ 0,89 - 0,89 - USD  Info
971 AEZ 4$ 2,97 - 2,97 - USD  Info
969‑971 4,16 - 4,16 - USD 
[The 60th Anniversary of the Birth of Queen Elizabeth II, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
972 AFA 5$ - - - - USD  Info
972 3,56 - 3,56 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Disney - International Stamp Exhibition [Disney - International Stamp Exhibition [Disney - International Stamp Exhibition [Disney - International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
973 AFB 25C 0,59 - 0,30 - USD  Info
974 AFC 45C 0,59 - 0,59 - USD  Info
975 AFD 60C 0,89 - 0,89 - USD  Info
976 AFE 4$ 4,75 - 4,75 - USD  Info
973‑976 6,82 - 6,53 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
977 AFF 5$ - - - - USD  Info
977 5,94 - 5,94 - USD 
[The 500th Anniversary (1985) of Succession of House of Tudor to English Throne, Typ AFG] [The 500th Anniversary (1985) of Succession of House of Tudor to English Throne, Typ AFH] [The 500th Anniversary (1985) of Succession of House of Tudor to English Throne, Typ AFI] [The 500th Anniversary (1985) of Succession of House of Tudor to English Throne, Typ AFJ] [The 500th Anniversary (1985) of Succession of House of Tudor to English Throne, Typ AFK] [The 500th Anniversary (1985) of Succession of House of Tudor to English Throne, Typ AFL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
978 AFG 10C 0,30 - 0,30 - USD  Info
979 AFH 40C 0,59 - 0,59 - USD  Info
980 AFI 50C 0,59 - 0,59 - USD  Info
981 AFJ 1$ 0,89 - 0,89 - USD  Info
982 AFK 2$ 1,78 - 1,78 - USD  Info
983 AFL 4$ 3,56 - 3,56 - USD  Info
978‑983 35,63 - - - USD 
978‑983 7,71 - 7,71 - USD 
[Birds - The 200th Anniversary (1985) of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFM] [Birds - The 200th Anniversary (1985) of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFN] [Birds - The 200th Anniversary (1985) of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFO] [Birds - The 200th Anniversary (1985) of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
984 AFM 25C 1,19 - 0,59 - USD  Info
985 AFN 60C 1,78 - 1,19 - USD  Info
986 AFO 90C 2,38 - 2,38 - USD  Info
987 AFP 4$ 5,94 - 5,94 - USD  Info
984‑987 59,38 - - - USD 
984‑987 11,29 - 10,10 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Birds - The 200th Anniversary (1985) of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
988 AFQ 5$ - - - - USD  Info
988 11,88 - 11,88 - USD 
[Royal Wedding of Prince Andrew and Miss Sarah Ferguson, Typ AFR] [Royal Wedding of Prince Andrew and Miss Sarah Ferguson, Typ AFS] [Royal Wedding of Prince Andrew and Miss Sarah Ferguson, Typ AFT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
989 AFR 45C 0,30 - 0,30 - USD  Info
990 AFS 60C 0,59 - 0,59 - USD  Info
991 AFT 4$ 2,97 - 2,97 - USD  Info
989‑991 3,86 - 3,86 - USD 
[Royal Wedding of Prince Andrew and Miss Sarah Ferguson, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
992 AFU 5$ - - - - USD  Info
992 3,56 - 3,56 - USD 
[Football World Cup Winners, Mexico - Issues of 1986 Overprinted [Football World Cup Winners, Mexico - Issues of 1986 Overprinted [Football World Cup Winners, Mexico - Issues of 1986 Overprinted [Football World Cup Winners, Mexico - Issues of 1986 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
993 AFV 45C 1,19 - 0,30 - USD  Info
994 AFW 60C 1,78 - 1,19 - USD  Info
995 AFX 1$ 2,38 - 2,38 - USD  Info
996 AFY 3$ 5,94 - 4,75 - USD  Info
993‑996 11,29 - 8,62 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Football World Cup Winners, Mexico - Issues of 1986 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
997 AFZ 5$ - - - - USD  Info
997 11,88 - 9,50 - USD 
1986 Christmas - Paintings by Durer

2. december WM: Inga Perforering: 14

[Christmas - Paintings by Durer, Typ AGA] [Christmas - Paintings by Durer, Typ AGB] [Christmas - Paintings by Durer, Typ AGC] [Christmas - Paintings by Durer, Typ AGD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
998 AGA 45C 1,19 - 0,89 - USD  Info
999 AGB 60C 1,78 - 1,19 - USD  Info
1000 AGC 1$ 2,38 - 1,78 - USD  Info
1001 AGD 3$ 7,13 - 5,94 - USD  Info
998‑1001 12,48 - 9,80 - USD 
1986 Christmas - Paintings by Durer

2. december WM: Inga Perforering: 14

[Christmas - Paintings by Durer, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1002 AGE 5$ - - - - USD  Info
1002 9,50 - 7,13 - USD 
[Appearance of Halley's Comet - Issues of 1986 Overprinted, Typ AGF] [Appearance of Halley's Comet - Issues of 1986 Overprinted, Typ AGF1] [Appearance of Halley's Comet - Issues of 1986 Overprinted, Typ AGF2] [Appearance of Halley's Comet - Issues of 1986 Overprinted, Typ AGF3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1003 AGF 5C 0,30 - 0,30 - USD  Info
1004 AGF1 10C 0,30 - 0,30 - USD  Info
1005 AGF2 45C 0,59 - 0,30 - USD  Info
1006 AGF3 4$ 2,97 - 2,97 - USD  Info
1003‑1006 4,16 - 3,87 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Appearance of Halley's Comet - Issues of 1986 Overprinted, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1007 AGG 5$ - - - - USD  Info
1007 3,56 - 3,56 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör