1890-1899
Dominikanska Rep (sida 1/2)
1910-1919 Nästa

Visar nu: Dominikanska Rep - Postfrimärken (1900 - 1909) - 72 frimärken.

1900 Columbus Mausoleum

WM: Inga Perforering: 11½

[Columbus Mausoleum, Typ T] [Columbus Mausoleum, Typ U]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
87 T ¼C - 0,55 1,66 - USD  Info
88 U ½C - 0,55 1,66 - USD  Info
87‑88 - 1,10 3,32 - USD 
1900 Columbus Mausoleum - Not Issued

WM: Inga Perforering: 11½

Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
89 V 5C - - - - USD  Info
90 W 10C - - - - USD  Info
89‑90 - - - - USD 
1900 Map of Hispaniola

WM: Inga Perforering: 14

[Map of Hispaniola, Typ X] [Map of Hispaniola, Typ X1] [Map of Hispaniola, Typ X2] [Map of Hispaniola, Typ X3] [Map of Hispaniola, Typ X4] [Map of Hispaniola, Typ X5] [Map of Hispaniola, Typ X6] [Map of Hispaniola, Typ X7] [Map of Hispaniola, Typ X8] [Map of Hispaniola, Typ X9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
91 X ¼C - 0,83 0,28 - USD  Info
92 X1 ½C - 0,83 0,28 - USD  Info
93 X2 1C - 0,83 0,28 - USD  Info
94 X3 2C - 0,83 0,28 - USD  Info
95 X4 5C - 0,83 0,28 - USD  Info
96 X5 10C - 0,83 0,28 - USD  Info
97 X6 20C - 2,77 2,21 - USD  Info
97a* X7 20C - - - - USD  Info
98 X8 50C - 2,21 2,21 - USD  Info
99 X9 1P - 2,77 2,21 - USD  Info
91‑99 - 12,73 8,31 - USD 
1901 Coat of Arms

WM: Inga Perforering: 14

[Coat of Arms, Typ Y] [Coat of Arms, Typ Y1] [Coat of Arms, Typ Y2] [Coat of Arms, Typ Y3] [Coat of Arms, Typ Y4] [Coat of Arms, Typ Y5] [Coat of Arms, Typ Y7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
100 Y ½C - 0,55 0,28 - USD  Info
101 Y1 1C - 0,55 0,28 - USD  Info
102 Y2 2C - 0,83 0,28 - USD  Info
103 Y3 5C - 0,83 0,28 - USD  Info
104 Y4 10C - 1,11 0,28 - USD  Info
105 Y5 20C - 2,21 0,83 - USD  Info
106 Y6 50C - 8,85 5,53 - USD  Info
107 Y7 1P - 16,60 11,06 - USD  Info
100‑107 - 31,53 18,82 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ Z] [The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ AA] [The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ AB] [The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ AC] [The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ AD] [The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ AE] [The 400th Anniversary of the Founding of Santo Domingo City, Typ AF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
108 Z 1C - 0,28 0,28 - USD  Info
109 AA 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
110 AB 5C - 0,28 0,28 - USD  Info
111 AC 10C - 0,28 0,28 - USD  Info
112 AD 12C - 0,28 0,28 - USD  Info
113 AE 20C - 0,55 0,55 - USD  Info
114 AF 50C - 0,83 0,83 - USD  Info
108‑114 - 2,78 2,78 - USD 
[Coat of Arms Stamps of 1901 Surcharged, Typ AG] [Coat of Arms Stamps of 1901 Surcharged, Typ AG3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
115 AG 2/50C - 8,85 6,64 - USD  Info
116 AG1 2/1C/P - 13,28 8,85 - USD  Info
117 AG2 5/50C - 3,32 2,21 - USD  Info
118 AG3 5/1C/P - 4,43 3,32 - USD  Info
119 AG4 10/50C - 8,85 6,64 - USD  Info
120 AG5 10/1C/P - 8,85 6,64 - USD  Info
115‑120 - 47,58 34,30 - USD 
[Official Mail Stamps Overprinted [Official Mail Stamps Overprinted [Official Mail Stamps Overprinted [Official Mail Stamps Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
121 AH 1/20C - 4,43 2,77 - USD  Info
122 AH1 2C - 16,60 4,43 - USD  Info
123 AH2 5C - 5,53 2,77 - USD  Info
123a* AH3 5C - 3 319 3 319 - USD  Info
124 AH4 10C - 11,06 11,06 - USD  Info
121‑124 - 37,62 21,03 - USD 
[Postage Due Stamps Overprinted [Postage Due Stamps Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
125 AI 1/2C - 3,32 0,83 - USD  Info
125a* AI1 1/2C - 110 110 - USD  Info
126 AI2 1/4C - 33,20 6,64 - USD  Info
126A* AI3 1/4C - 0,83 0,55 - USD  Info
127 AI4 2C - 0,83 0,55 - USD  Info
125‑127 - 37,35 8,02 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Coat of Arms Stamp of 1885 Surcharged [Coat of Arms Stamp of 1885 Surcharged [Coat of Arms Stamp of 1885 Surcharged
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
128 AJ 2/20C - 8,85 6,64 - USD  Info
129 AJ1 5/20C - 4,43 2,21 - USD  Info
130 AJ2 10/20C - 8,85 6,64 - USD  Info
128‑130 - 22,13 15,49 - USD 
1905 Coat of Arms

11. maj WM: Inga Perforering: 14

[Coat of Arms, Typ Y9] [Coat of Arms, Typ Y10] [Coat of Arms, Typ Y12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
131 Y8 ½C - 1,11 0,83 - USD  Info
132 Y9 1C - 1,11 0,55 - USD  Info
133 Y10 2C - 1,66 0,55 - USD  Info
134 Y11 5C - 2,21 0,83 - USD  Info
135 Y12 10C - 3,32 1,66 - USD  Info
136 Y13 20C - 11,06 8,85 - USD  Info
137 Y14 50C - 44,26 27,66 - USD  Info
138 Y15 1P - 193 193 - USD  Info
131‑138 - 258 234 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör