2000-2009
Dominikanska Rep (sida 1/13)
2020-2020 Nästa

Visar nu: Dominikanska Rep - Postfrimärken (2010 - 2019) - 633 frimärken.

2010 Coat of Arms

10. februari WM: Inga Perforering: 13½

[Coat of Arms, Typ BKF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2212 BKF 50P 4,83 - 4,83 - USD  Info
2010 The 15th Ibero-American Notary Day

3. juni WM: Inga Perforering: 13½

[The 15th Ibero-American Notary Day, Typ BKG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2213 BKG 26$ 2,42 - 2,42 - USD  Info
2010 Pretection of Polar Areas

7. juli WM: Inga Perforering: 13½

[Pretection of Polar Areas, Typ BKH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2214 BKH 20P 1,81 - 1,81 - USD  Info
2010 Fauna - Conservation of Biodiversity

28. juli WM: Inga Perforering: 13½

[Fauna - Conservation of Biodiversity, Typ BKI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2215 BKI 25P 2,42 - 2,42 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 25th Anniversary of the Museum for Philately and Numismatics, Typ BKJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2216 BKJ 33P 3,02 - 3,02 - USD  Info
2010 Juan Pablo Duarte, 1813-1876

30. augusti WM: Inga Design: Alejandro Rignieri Perforering: 13

[Juan Pablo Duarte, 1813-1876, Typ BKK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2217 BKK 25P 2,42 - 2,42 - USD  Info
2010 America UPAEP - National Symbols

12. oktober WM: Inga Perforering: 13 & 13½

[America UPAEP - National Symbols, Typ BKL] [America UPAEP - National Symbols, Typ BKM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2218 BKL 26P 2,42 - 2,42 - USD  Info
2219 BKM 33P 3,02 - 3,02 - USD  Info
2218‑2219 5,44 - 5,44 - USD 
2010 Stamp Day

19. oktober WM: Inga Perforering: 13

[Stamp Day, Typ BKN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2220 BKN 15P 1,21 - 1,21 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
2010 Tourism - Visit the Dominican Republic

4. november WM: Inga Perforering: 13

[Tourism - Visit the Dominican Republic, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2221 BKO 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2222 BKP 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2223 BKQ 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2224 BKR 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2225 BKS 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2226 BKT 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2227 BKU 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2228 BKV 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2229 BKW 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2230 BKX 10P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2221‑2230 12,08 - 12,08 - USD 
2221‑2230 9,10 - 9,10 - USD 
2010 The 100th Anniversary of Logia Veritas No.11

22. november WM: Inga Perforering: 13½

[The 100th Anniversary of Logia Veritas No.11, Typ BKY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2231 BKY 60P 3,62 - 3,62 - USD  Info
2010 World AIDS Day

1. december WM: Inga Perforering: 13

[World AIDS Day, Typ BKZ] [World AIDS Day, Typ BLA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2232 BKZ 15P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2233 BLA 46P 3,02 - 3,02 - USD  Info
2232‑2233 3,93 - 3,93 - USD 
[The 500th Anniversary of Dominicans in the Dominican Republic, Typ BLB] [The 500th Anniversary of Dominicans in the Dominican Republic, Typ BLC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2234 BLB 15P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2235 BLC 26P 1,81 - 1,81 - USD  Info
2234‑2235 2,72 - 2,72 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2010 The 75th Anniversary of the National Archives

14. december WM: Inga Perforering: 13½

[The 75th Anniversary of the National Archives, Typ BLD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2236 BLD 20P 1,21 - 1,21 - USD  Info
2010 Santo Domingo - American Capital City of Culture

16. december WM: Inga Perforering: Imperforated

[Santo Domingo - American Capital City of Culture, Typ BLE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2237 BLE 26P 1,81 - 1,81 - USD  Info
2011 National Day

21. februari WM: Inga Perforering: 13

[National Day, Typ BLF] [National Day, Typ BLG] [National Day, Typ BLH] [National Day, Typ BLI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2238 BLF 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2239 BLG 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2240 BLH 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2241 BLI 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2238‑2241 2,40 - 2,40 - USD 
2011 National Day

21. februari WM: Inga Perforering: 13

[National Day, Typ BLJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2242 BLJ 20P 1,21 - 1,21 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
2011 Foundation for the Future

7. mars WM: Inga Perforering: 13½

[Foundation for the Future, Typ BLK] [Foundation for the Future, Typ BLL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2243 BLK 15P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2244 BLL 20P 1,21 - 1,21 - USD  Info
2243‑2244 2,12 - 2,12 - USD 
2011 Protected Caves

15. mars WM: Inga Perforering: 13½

[Protected Caves, Typ BLM] [Protected Caves, Typ BLN] [Protected Caves, Typ BLO] [Protected Caves, Typ BLP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2245 BLM 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2246 BLN 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2247 BLO 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2248 BLP 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2245‑2248 2,40 - 2,40 - USD 
2011 the 100th Anniversary of UPAEP

22. mars WM: Inga Perforering: 13½

[the 100th Anniversary of UPAEP, Typ BLQ] [the 100th Anniversary of UPAEP, Typ BLR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2249 BLQ 20P 1,21 - 1,21 - USD  Info
2250 BLR 26P 1,81 - 1,81 - USD  Info
2249‑2250 3,02 - 3,02 - USD 
[Flowers - Endemic Species of Dominican Republic, Typ BLS] [Flowers - Endemic Species of Dominican Republic, Typ BLT] [Flowers - Endemic Species of Dominican Republic, Typ BLU] [Flowers - Endemic Species of Dominican Republic, Typ BLV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2251 BLS 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2252 BLT 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2253 BLU 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2254 BLV 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2251‑2254 2,40 - 2,40 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Day of the Democratic Soldiers - Rafael Tomás Fernández Domínguez, 1934-1965, Typ BLW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2255 BLW 15P 0,91 - 0,91 - USD  Info
[Day of Freedom - The 50th Anniversary of the Assassination of Rafael Trujillo, 1931-2003, Typ BLX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2256 BLX 33P 1,81 - 1,81 - USD  Info
[The 100th Anniversary of Aviation in the Dominican Republic, Typ BLY] [The 100th Anniversary of Aviation in the Dominican Republic, Typ BLZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2257 BLY 20P 1,21 - 1,21 - USD  Info
2258 BLZ 25P 1,81 - 1,81 - USD  Info
2257‑2258 3,02 - 3,02 - USD 
[The 200th Anniversary (2013) of the Birth of Juan Pablo Duarte, 1813-1876, Typ BMA] [The 200th Anniversary (2013) of the Birth of Juan Pablo Duarte, 1813-1876, Typ BMB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2259 BMA 15P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2260 BMB 20P 1,21 - 1,21 - USD  Info
2259‑2260 2,12 - 2,12 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2011 WWF - Frogs

7. september WM: Inga Perforering: 13

[WWF - Frogs, Typ BMC] [WWF - Frogs, Typ BMD] [WWF - Frogs, Typ BME] [WWF - Frogs, Typ BMF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2261 BMC 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2262 BMD 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2263 BME 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2264 BMF 10P 0,60 - 0,60 - USD  Info
2261‑2264 2,40 - 2,40 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör