Visar nu: Etiopien - Postfrimärken (1930 - 1939) - 70 frimärken.

1930 Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie

3. april WM: Inga Perforering: 13½ x 14

[Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC1] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC2] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC3] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC4] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC5] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC6] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC7] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC8] [Proclamation of King Tafari as King Haile Selassie, Typ BC9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
192 BC ⅛M - 0,28 0,28 - USD  Info
193 BC1 ¼M - 0,55 0,55 - USD  Info
194 BC2 ½M - 0,28 0,28 - USD  Info
195 BC3 1M - 0,55 0,55 - USD  Info
196 BC4 2M - 0,55 0,55 - USD  Info
197 BC5 4M - 0,83 0,83 - USD  Info
198 BC6 8M - 1,66 1,66 - USD  Info
199 BC7 1Th - 4,44 4,44 - USD  Info
200 BC8 2Th - 5,55 5,55 - USD  Info
201 BC9 3Th - 8,88 8,88 - USD  Info
192‑201 - 23,57 23,57 - USD 
1930 Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie

2. november WM: Inga Perforering: 13½ x 14

[Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE2] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE3] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE4] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE5] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE6] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE7] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE8] [Proclamation of King Tafari as Emporer Haile Selassie, Typ BE9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
202 BE ⅛M - 1,11 1,11 - USD  Info
203 BE1 ¼M - 1,11 1,11 - USD  Info
204 BE2 ½M - 1,11 1,11 - USD  Info
205 BE3 1M - 1,11 1,11 - USD  Info
206 BE4 2M - 1,11 1,11 - USD  Info
207 BE5 4M - 1,11 1,11 - USD  Info
208 BE6 8M - 1,11 1,11 - USD  Info
209 BE7 1Th - 2,22 2,22 - USD  Info
210 BE8 2Th - 3,33 3,33 - USD  Info
211 BE9 3Th - 5,55 5,55 - USD  Info
202‑211 - 18,87 18,87 - USD 
1930 Coronation of Emporer Haile Selassie

2. november WM: Inga Perforering: 12½

[Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF] [Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF1] [Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF2] [Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF3] [Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF4] [Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF5] [Coronation of Emporer Haile Selassie, Typ BF6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
212 BF 1G - 0,83 0,83 - USD  Info
213 BF1 2G - 0,83 0,83 - USD  Info
214 BF2 4G - 0,83 0,83 - USD  Info
215 BF3 8G - 1,11 1,11 - USD  Info
216 BF4 1Th - 1,66 1,66 - USD  Info
217 BF5 3Th - 2,77 2,77 - USD  Info
218 BF6 5Th - 2,77 2,77 - USD  Info
212‑218 - 10,80 10,80 - USD 
1931 Issue of 1928 Surcharged

25. mars WM: Inga Perforering: 13½ x 14

[Issue of 1928 Surcharged, Typ BG1] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG2] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG3] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG5] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG6] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG7] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG8] [Issue of 1928 Surcharged, Typ BG9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
219 BG ⅛/1M - 0,55 1,11 - USD  Info
220 BG1 ⅛/2M - 0,55 1,11 - USD  Info
221 BG2 ⅛/4M - 0,55 1,11 - USD  Info
222 BG3 ¼/1M - 0,55 1,11 - USD  Info
223 BG4 ¼/2M - 1,66 2,22 - USD  Info
224 BG5 ¼/4M - 1,66 2,22 - USD  Info
225 BG6 ½/1M - 1,66 2,22 - USD  Info
226 BG7 ½/2M - 1,66 2,22 - USD  Info
227 BG8 ½/4M - 16,64 16,64 - USD  Info
228 BG9 ½/3M/Th - 16,64 16,64 - USD  Info
229 BG10 1/2M - 2,22 2,77 - USD  Info
219‑229 - 44,34 49,37 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1931 Airmail

17. juni WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail, Typ BH] [Airmail, Typ BH1] [Airmail, Typ BH2] [Airmail, Typ BH3] [Airmail, Typ BH4] [Airmail, Typ BH5] [Airmail, Typ BH6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
230 BH 1G - 0,28 0,55 - USD  Info
231 BH1 2G - 0,28 0,55 - USD  Info
232 BH2 4G - 0,28 0,83 - USD  Info
233 BH3 8G - 0,83 1,66 - USD  Info
234 BH4 1Th - 1,66 2,22 - USD  Info
235 BH5 2Th - 2,77 8,88 - USD  Info
236 BH6 3Th - 4,44 11,09 - USD  Info
230‑236 - 10,54 25,78 - USD 
1931 Royal Family

juli WM: Inga Perforering: 12 x 12½

[Royal Family, Typ BI] [Royal Family, Typ BJ] [Royal Family, Typ BI1] [Royal Family, Typ BK] [Royal Family, Typ BL] [Royal Family, Typ BM] [Royal Family, Typ BL1] [Royal Family, Typ BM1] [Royal Family, Typ BN] [Royal Family, Typ BO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
237 BI ⅛G - 0,55 0,83 - USD  Info
238 BJ ¼G - 0,55 0,83 - USD  Info
239 BI1 ½G - 0,55 0,83 - USD  Info
240 BK 1G - 0,55 0,83 - USD  Info
241 BL 2G - 0,55 0,83 - USD  Info
242 BM 4G - 0,83 1,66 - USD  Info
243 BL1 8G - 2,77 3,33 - USD  Info
244 BM1 1Th - 33,28 13,31 - USD  Info
245 BN 3Th - 11,09 11,09 - USD  Info
246 BO 5Th - 16,64 16,64 - USD  Info
237‑246 - 67,36 50,18 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör