1920-1929
Tyska riket (sida 1/7)
1940-1945 Nästa

Visar nu: Tyska riket - Postfrimärken (1930 - 1939) - 307 frimärken.

[Friedrich Ebert - New Colors, Typ CT7] [Friedrich Ebert - New Colors, Typ CT8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
431 CT7 10Pfg. 13,27 1,11 0,55 - USD  Info
432 CT8 20Pfg. 66,35 11,06 0,55 - USD  Info
431‑432 79,62 12,17 1,10 - USD 
[Paul von Hindenburg  - New Color, Typ CU6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
433 CU6 80Pfg. 88,47 13,27 2,21 - USD  Info
[Zeppelin - The South American Route, Typ DG] [Zeppelin - The South American Route, Typ DG1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
434 DG 2Mk. 1 327 276 442 - USD  Info
435 DG1 4Mk. 1 658 331 442 - USD  Info
434‑435 2 985 608 884 - USD 
[Landscape Stamp of 1924 with Currency in Reichsmark, Typ DH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
436 DH 2RM. 138 44,24 22,12 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
[No. 407 & 414 Overprinted [No. 407 & 414 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
437 DI 8Pfg. 6,64 1,11 0,55 - USD  Info
438 DI1 15Pfg. 13,27 1,66 0,55 - USD  Info
437‑438 19,91 2,77 1,10 - USD 
[Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
439 DJ 8+(4) Pfg. 66,35 33,18 88,47 - USD  Info
440 DK 15+(5) Pfg. 66,35 33,18 88,47 - USD  Info
441 DL 25+(10) Pfg. 66,35 33,18 88,47 - USD  Info
442 DM 50+(40) Pfg. 66,35 33,18 88,47 - USD  Info
439‑442 1 658 442 1 658 - USD 
439‑442 265 132 353 - USD 
[As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DJ1] [As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DK1] [As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DL1] [As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DM1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
443 DJ1 8+(4) Pfg. 0,83 0,28 0,83 - USD  Info
444 DK1 15+(15) Pfg. 1,11 0,28 1,11 - USD  Info
445 DL1 25+(25) Pfg. 44,24 13,27 27,65 - USD  Info
445a* DL2 25+(25) Pfg. 331 88,47 165 - USD  Info
446 DM1 50+(50) Pfg. 88,47 33,18 88,47 - USD  Info
443‑446 134 47,01 118 - USD 
1931 Paul von Hindenburg

15. februari WM: 2 Perforering: 14

[Paul von Hindenburg, Typ CU7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
447 CU7 4Pfg. 4,42 0,83 0,55 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1931 Zeppelin - New Value

31. maj WM: 2 Perforering: 14

[Zeppelin - New Value, Typ CV2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
448 CV2 1Mk. 88,47 33,18 44,24 - USD  Info
[Graf Zeppelin's North Pole Flying - Overprinted [Graf Zeppelin's North Pole Flying - Overprinted [Graf Zeppelin's North Pole Flying - Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
449 DN 1Mk. 663 138 138 - USD  Info
450 DN1 2Mk. 1 327 221 276 - USD  Info
451 DN2 4Mk. 2 211 552 884 - USD  Info
449‑451 4 202 912 1 299 - USD 
1931 Charity Stamps - Buildings

1. november WM: 2 Perforering: 14

[Charity Stamps - Buildings, Typ DO] [Charity Stamps - Buildings, Typ DP] [Charity Stamps - Buildings, Typ DQ] [Charity Stamps - Buildings, Typ DR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
452 DO 8+4 Pfg. 1,66 0,55 0,83 - USD  Info
453 DP 15+5 Pfg. 2,76 0,55 1,11 - USD  Info
454 DQ 25+10 Pfg. 55,30 13,27 27,65 - USD  Info
455 DR 50+40 Pfg. 138 44,24 88,47 - USD  Info
452‑455 197 58,61 118 - USD 
[Buildings Stamps of 1931 Surcharged, Typ DS] [Buildings Stamps of 1931 Surcharged, Typ DS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
456 DS 6/8+4 Pfg. 27,65 6,64 16,59 - USD  Info
457 DS1 12/15+3 Pfg. 33,18 11,06 11,06 - USD  Info
456‑457 60,83 17,70 27,65 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Friedrich Ebert - New Value, Typ CT9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
458 CT9 6Pfg. 11,06 2,21 0,28 - USD  Info
[Paul von Hindenburg - New Value, Typ CU8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
459 CU8 12Pfg. 16,59 4,42 0,55 - USD  Info
[Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT1] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT2] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT3] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT4] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT5] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
460 DT 4Pfg. 2,76 0,55 0,28 - USD  Info
461 DT1 5Pfg. 2,76 0,55 0,28 - USD  Info
462 DT2 12Pfg. 27,65 6,64 0,28 - USD  Info
463 DT3 15Pfg. 16,59 4,42 13,27 - USD  Info
464 DT4 25Pfg. 13,27 1,66 0,55 - USD  Info
465 DT5 40Pfg. 88,47 16,59 1,66 - USD  Info
466 DT6 50Pfg. 22,12 13,27 16,59 - USD  Info
460‑466 173 43,68 32,91 - USD 
1932 Charity Stamps

1. november WM: 2 Perforering: 14

[Charity Stamps, Typ DU] [Charity Stamps, Typ DV] [Charity Stamps, Typ DW] [Charity Stamps, Typ DX] [Charity Stamps, Typ DY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
467 DU 4+2 Pfg. 1,11 0,55 0,83 - USD  Info
468 DV 6+4 Pfg. 1,11 0,55 0,83 - USD  Info
469 DW 12+3 Pfg. 2,21 0,55 1,66 - USD  Info
470 DX 25+10 Pfg. 33,18 13,27 27,65 - USD  Info
471 DY 40+40 Pfg. 138 44,24 88,47 - USD  Info
467‑471 175 59,16 119 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT7] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT8] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT9] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT10] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT11] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT12] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT13] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT14] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT15] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT16] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT17] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT18] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT19] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT20]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
472 DT7 3Pfg. 66,35 16,59 0,83 - USD  Info
473 DT8 4Pfg. 27,65 4,42 0,83 - USD  Info
474 DT9 6Pfg. 11,06 2,21 0,55 - USD  Info
475 DT10 8Pfg. 22,12 8,85 0,83 - USD  Info
476 DT11 10Pfg. 33,18 4,42 0,83 - USD  Info
477 DT12 12Pfg. 13,27 2,21 0,83 - USD  Info
478 DT13 15Pfg. 33,18 6,64 33,18 - USD  Info
479 DT14 20Pfg. 55,30 8,85 1,11 - USD  Info
480 DT15 30Pfg. 22,12 13,27 0,83 - USD  Info
481 DT16 40Pfg. 276 44,24 3,32 - USD  Info
482 DT17 50Pfg. 88,47 22,12 3,32 - USD  Info
483 DT18 60Pfg. 276 33,18 1,66 - USD  Info
484 DT19 80Pfg. 22,12 13,27 1,66 - USD  Info
485 DT20 100Pfg. 193 33,18 16,59 - USD  Info
472‑485 1 141 213 66,37 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör