1920-1929
Tyska riket (sida 1/7)
1940-1945 Nästa

Visar nu: Tyska riket - Postfrimärken (1930 - 1939) - 307 frimärken.

[Friedrich Ebert - New Colors, Typ CT7] [Friedrich Ebert - New Colors, Typ CT8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
431 CT7 10Pfg. 14,12 1,18 0,59 - USD  Info
432 CT8 20Pfg. 70,58 11,76 0,59 - USD  Info
431‑432 84,70 12,94 1,18 - USD 
[Paul von Hindenburg  - New Color, Typ CU6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
433 CU6 80Pfg. 94,10 14,12 2,35 - USD  Info
[Zeppelin - The South American Route, Typ DG] [Zeppelin - The South American Route, Typ DG1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
434 DG 2Mk. 1 411 294 470 - USD  Info
435 DG1 4Mk. 1 764 352 470 - USD  Info
434‑435 3 176 646 941 - USD 
[Landscape Stamp of 1924 with Currency in Reichsmark, Typ DH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
436 DH 2RM. 147 47,05 23,53 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[No. 407 & 414 Overprinted [No. 407 & 414 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
437 DI 8Pfg. 7,06 1,18 0,59 - USD  Info
438 DI1 15Pfg. 14,12 1,76 0,59 - USD  Info
437‑438 21,18 2,94 1,18 - USD 
[Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
439 DJ 8+(4) Pfg. 70,58 35,29 94,10 - USD  Info
440 DK 15+(5) Pfg. 70,58 35,29 94,10 - USD  Info
441 DL 25+(10) Pfg. 70,58 35,29 94,10 - USD  Info
442 DM 50+(40) Pfg. 70,58 35,29 94,10 - USD  Info
439‑442 1 764 470 1 764 - USD 
439‑442 282 141 376 - USD 
[As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DJ1] [As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DK1] [As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DL1] [As Previous Edition but Different Watermark - Charity Stamps, Typ DM1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
443 DJ1 8+(4) Pfg. 0,88 0,29 0,88 - USD  Info
444 DK1 15+(15) Pfg. 1,18 0,29 1,18 - USD  Info
445 DL1 25+(25) Pfg. 47,05 14,12 29,41 - USD  Info
445a* DL2 25+(25) Pfg. 352 94,10 176 - USD  Info
446 DM1 50+(50) Pfg. 94,10 35,29 94,10 - USD  Info
443‑446 143 49,99 125 - USD 
1931 Paul von Hindenburg

15. februari WM: 2 Perforering: 14

[Paul von Hindenburg, Typ CU7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
447 CU7 4Pfg. 4,71 0,88 0,59 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1931 Zeppelin - New Value

31. maj WM: 2 Perforering: 14

[Zeppelin - New Value, Typ CV2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
448 CV2 1Mk. 94,10 35,29 47,05 - USD  Info
[Graf Zeppelin's North Pole Flying - Overprinted [Graf Zeppelin's North Pole Flying - Overprinted [Graf Zeppelin's North Pole Flying - Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
449 DN 1Mk. 705 147 147 - USD  Info
450 DN1 2Mk. 1 411 235 294 - USD  Info
451 DN2 4Mk. 2 352 588 941 - USD  Info
449‑451 4 469 970 1 382 - USD 
1931 Charity Stamps - Buildings

1. november WM: 2 Perforering: 14

[Charity Stamps - Buildings, Typ DO] [Charity Stamps - Buildings, Typ DP] [Charity Stamps - Buildings, Typ DQ] [Charity Stamps - Buildings, Typ DR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
452 DO 8+4 Pfg. 1,76 0,59 0,88 - USD  Info
453 DP 15+5 Pfg. 2,94 0,59 1,18 - USD  Info
454 DQ 25+10 Pfg. 58,82 14,12 29,41 - USD  Info
455 DR 50+40 Pfg. 147 47,05 94,10 - USD  Info
452‑455 210 62,35 125 - USD 
[Buildings Stamps of 1931 Surcharged, Typ DS] [Buildings Stamps of 1931 Surcharged, Typ DS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
456 DS 6/8+4 Pfg. 29,41 7,06 17,64 - USD  Info
457 DS1 12/15+3 Pfg. 35,29 11,76 11,76 - USD  Info
456‑457 64,70 18,82 29,40 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Friedrich Ebert - New Value, Typ CT9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
458 CT9 6Pfg. 11,76 2,35 0,29 - USD  Info
[Paul von Hindenburg - New Value, Typ CU8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
459 CU8 12Pfg. 17,64 4,71 0,59 - USD  Info
[Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT1] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT2] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT3] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT4] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT5] [Paul von Hindenburg - New Drawing, Typ DT6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
460 DT 4Pfg. 2,94 0,59 0,29 - USD  Info
461 DT1 5Pfg. 2,94 0,59 0,29 - USD  Info
462 DT2 12Pfg. 29,41 7,06 0,29 - USD  Info
463 DT3 15Pfg. 17,64 4,71 14,12 - USD  Info
464 DT4 25Pfg. 14,12 1,76 0,59 - USD  Info
465 DT5 40Pfg. 94,10 17,64 1,76 - USD  Info
466 DT6 50Pfg. 23,53 14,12 17,64 - USD  Info
460‑466 184 46,47 34,98 - USD 
1932 Charity Stamps

1. november WM: 2 Perforering: 14

[Charity Stamps, Typ DU] [Charity Stamps, Typ DV] [Charity Stamps, Typ DW] [Charity Stamps, Typ DX] [Charity Stamps, Typ DY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
467 DU 4+2 Pfg. 1,18 0,59 0,88 - USD  Info
468 DV 6+4 Pfg. 1,18 0,59 0,88 - USD  Info
469 DW 12+3 Pfg. 2,35 0,59 1,76 - USD  Info
470 DX 25+10 Pfg. 35,29 14,12 29,41 - USD  Info
471 DY 40+40 Pfg. 147 47,05 94,10 - USD  Info
467‑471 187 62,94 127 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT7] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT8] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT9] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT10] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT11] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT12] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT13] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT14] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT15] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT16] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT17] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT18] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT19] [Paul von Hindenburg - New Values, Typ DT20]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
472 DT7 3Pfg. 70,58 17,64 0,88 - USD  Info
473 DT8 4Pfg. 29,41 4,71 0,88 - USD  Info
474 DT9 6Pfg. 11,76 2,35 0,59 - USD  Info
475 DT10 8Pfg. 23,53 9,41 0,88 - USD  Info
476 DT11 10Pfg. 35,29 4,71 0,88 - USD  Info
477 DT12 12Pfg. 14,12 2,35 0,88 - USD  Info
478 DT13 15Pfg. 35,29 7,06 35,29 - USD  Info
479 DT14 20Pfg. 58,82 9,41 1,18 - USD  Info
480 DT15 30Pfg. 23,53 14,12 0,88 - USD  Info
481 DT16 40Pfg. 294 47,05 3,53 - USD  Info
482 DT17 50Pfg. 94,10 23,53 3,53 - USD  Info
483 DT18 60Pfg. 294 35,29 1,76 - USD  Info
484 DT19 80Pfg. 23,53 14,12 1,76 - USD  Info
485 DT20 100Pfg. 205 35,29 17,64 - USD  Info
472‑485 1 213 227 70,56 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör