1925
Tyska riket
1927

Visar nu: Tyska riket - Postfrimärken (1872 - 1945) - 26 frimärken.

[Airmail, Typ CD] [Airmail, Typ CD1] [Airmail, Typ CD2] [Airmail, Typ CD3] [Airmail, Typ CD4] [Airmail, Typ CD5] [Airmail, Typ CD6] [Airmail, Typ CD7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
376 CD 5Pfg. 4,74 0,89 0,89 - USD  Info
377 CD1 10Pfg. 11,86 0,89 0,89 - USD  Info
378 CD2 15Pfg. 23,71 2,37 1,78 - USD  Info
379 CD3 20Pfg. 23,71 2,37 1,78 - USD  Info
380 CD4 50Pfg. 296 29,64 9,48 - USD  Info
381 CD5 1Mk. 94,85 29,64 11,86 - USD  Info
382 CD6 2Mk. 148 29,64 35,57 - USD  Info
383 CD7 3Mk. 474 94,85 118 - USD  Info
376‑383 1 077 190 180 - USD 
1926 Famous Germans

1. november WM: 2 Perforering: 14

[Famous Germans, Typ CE] [Famous Germans, Typ CF] [Famous Germans, Typ CG] [Famous Germans, Typ CH] [Famous Germans, Typ CI] [Famous Germans, Typ CG1] [Famous Germans, Typ CE1] [Famous Germans, Typ CJ] [Famous Germans, Typ CK] [Famous Germans, Typ CL] [Famous Germans, Typ CM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
384 CE 3Pfg. 4,74 0,59 0,30 - USD  Info
385 CF 5Pfg. 11,86 1,19 0,30 - USD  Info
386 CG 8Pfg. 11,86 1,19 0,30 - USD  Info
387 CH 10Pfg. 11,86 1,19 0,30 - USD  Info
388 CI 15Pfg. 23,71 3,56 0,30 - USD  Info
389 CG1 20Pfg. 207 17,78 1,19 - USD  Info
390 CE1 25Pfg. 47,42 4,74 0,89 - USD  Info
391 CJ 30Pfg. 71,14 11,86 0,59 - USD  Info
392 CK 40Pfg. 177 23,71 0,59 - USD  Info
393 CL 50Pfg. 177 23,71 11,86 - USD  Info
394 CM 80Pfg. 474 47,42 9,48 - USD  Info
384‑394 1 219 136 26,10 - USD 
1926 Charity Stamps

1. december WM: 2 Perforering: 14

[Charity Stamps, Typ CN] [Charity Stamps, Typ CO] [Charity Stamps, Typ CP] [Charity Stamps, Typ CQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
395 CN1 5+5 Pfg. 1 422 711 592 - USD  Info
395A* CN 5+5 Pfg. 3,56 1,19 2,37 - USD  Info
396 CO 10+10 Pfg. 1 422 711 711 - USD  Info
396A* CO1 10+10 Pfg. 5,93 2,37 4,74 - USD  Info
397 CP 25+25 Pfg. 47,42 17,78 29,64 - USD  Info
398 CQ 50+50 Pfg. 207 71,14 118 - USD  Info
398A* CQ1 50+50 Pfg. 474 94,85 711 - USD  Info
395‑398 3 100 1 511 1 452 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör