Tyska riket (sida 1/21)
Nästa

Visar nu: Tyska riket - Postfrimärken (1872 - 1945) - 1008 frimärken.

1872 Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield

1. januari WM: Inga storlek på arket: 150 Perforering: 13¾ x 14¼

[Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A1] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A3] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A4] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A5] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A6] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A7] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A8] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A9] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A10] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A ¼Gr. 1 768 235 117 - USD  Info
2 A1 ⅓Gr. 5 304 589 35,36 - USD  Info
2a* A2 ⅓Gr. 14 144 1 178 94,30 - USD  Info
3 A3 ½Gr. 8 250 1 414 58,94 - USD  Info
4 A4 1Gr. 1 768 294 7,07 - USD  Info
5 A5 2Gr. 14 144 1 768 17,68 - USD  Info
6 A6 5Gr. 9 429 707 117 - USD  Info
7 A7 1Kr. 7 072 707 94,30 - USD  Info
8 A8 2Kr. 7 072 707 353 - USD  Info
9 A9 3Kr. 14 144 1 768 17,68 - USD  Info
10 A10 7Kr. 17 680 2 946 117 - USD  Info
11 A11 18Kr. 4 714 707 589 - USD  Info
1‑11 91 349 11 845 1 527 - USD 
1872 Definitives

1. januari WM: Inga storlek på arket: 150 Perforering: 14¼ x 13¾

[Definitives, Typ B] [Definitives, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 B 10Gr. 206 70,72 176 - USD  Info
13 C 30Gr. 589 147 707 - USD  Info
12‑13 795 218 884 - USD 
1872 Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield

1. april WM: Inga storlek på arket: 150 Perforering: 14¼ x 13¾

[Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A12] [Definitives - Imperial Eagle with Small Breastshield, Typ A13]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
14 A12 ½Gr. 14 144 1 414 70,72 - USD  Info
15 A13 2Kr. 206 58,94 235 - USD  Info
14‑15 14 350 1 473 306 - USD 
1872 Definitives - Eagle with Large Breastshield

1. juni WM: Inga storlek på arket: 150 Perforering: 13¾ x 14¼

[Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D1] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D3] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D4] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D5] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D6] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D8] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D9] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D10] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D11] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D12] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D13] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D14] [Definitives - Eagle with Large Breastshield, Typ D16]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 D ¼Gr. 294 70,72 147 - USD  Info
17 D1 ⅓Gr. 206 47,15 17,68 - USD  Info
17a* D2 ⅓Gr. 707 176 147 - USD  Info
18 D3 ½Gr. 206 70,72 5,89 - USD  Info
19 D4 1Gr. 235 70,72 2,36 - USD  Info
20 D5 2Gr. 94,30 29,47 5,89 - USD  Info
21 D6 2½Gr. 17 680 2 946 94,30 - USD  Info
21a* D7 2½Gr. 29 467 7 072 589 - USD  Info
22 D8 5Gr. 206 35,36 35,36 - USD  Info
23 D9 1Kr. 206 47,15 35,36 - USD  Info
23a* D10 1Kr. 1 768 589 471 - USD  Info
24 D11 2Kr. 294 176 2 946 - USD  Info
25 D12 3Kr. 117 29,47 5,89 - USD  Info
26 D13 7Kr. 235 35,36 94,30 - USD  Info
27 D14 9Kr. 2 357 353 294 - USD  Info
27a* D15 9Kr. 14 144 1 768 707 - USD  Info
28 D16 18Kr. 147 47,15 2 946 - USD  Info
16‑28 22 283 3 960 6 632 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1874 Definitives - Stamps of 1872 Overprinted

1. februari WM: Inga storlek på arket: 150 Perforering: 13½ x 14¼

[Definitives - Stamps of 1872 Overprinted, Typ E] [Definitives - Stamps of 1872 Overprinted, Typ E1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 E 2½/2½Gr. 117 47,15 58,94 - USD  Info
30 E1 9/9Kr. 235 94,30 471 - USD  Info
29‑30 353 141 530 - USD 
1875 Definitives - Value in "PFENNIGE"

1. januari WM: Inga storlek på arket: 100 Perforering: 13½ x 14¼

[Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in [Definitives - Value in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 F 3Pfge. 589 94,30 7,07 - USD  Info
31a* F1 3Pfge. 1 178 147 17,68 - USD  Info
32 F2 5Pfge. 1 414 147 4,71 - USD  Info
33 G 10Pfge. 353 47,15 1,18 - USD  Info
33a* G1 10Pfge. 942 117 4,71 - USD  Info
34 G2 20Pfge. 2 357 471 1,77 - USD  Info
35 G3 25Pfge. 4 714 707 23,57 - USD  Info
35a* G4 25Pfge. 17 680 2 946 147 - USD  Info
36 G5 50Pfge. 8 250 1 768 17,68 - USD  Info
36a* G6 50Pfge. 9 429 1 768 353 - USD  Info
31‑36 17 680 3 235 55,98 - USD 
1875 -1900 Definitives - Ekstra Value for Inner Service

WM: Inga storlek på arket: 100 Perforering: 13½ x 14¼

[Definitives - Ekstra Value for Inner Service, Typ B1] [Definitives - Ekstra Value for Inner Service, Typ B4] [Definitives - Ekstra Value for Inner Service, Typ B5] [Definitives - Ekstra Value for Inner Service, Typ B6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
37 B1 2Mk. 1 768 471 70,72 - USD  Info
37a B2 2Mk. 3 536 942 47,15 - USD  Info
37b B3 2Mk. 4 125 1 768 23,57 - USD  Info
37c B4 2Mk. 4 125 1 768 117 - USD  Info
37d B5 2Mk. 353 94,30 5,89 - USD  Info
37e B6 2Mk. 589 147 70,72 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör