1930-1939
Guadeloupe (sida 1/2)
Nästa

Visar nu: Guadeloupe - Postfrimärken (1940 - 1947) - 71 frimärken.

1941 Defence

WM: Inga Perforering: 13½

[Defence, Typ AK] [Defence, Typ AL] [Defence, Typ AM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
163 AK 1+1 Fr - 1,08 - - USD  Info
164 AL 1.50+3 Fr - 1,08 - - USD  Info
165 AM 2.50+1 Fr - 1,08 - - USD  Info
163‑165 - 3,24 - - USD 
1941 Marshal Petain(1856-1951)

WM: Inga Perforering: 12½ x 12

[Marshal Petain(1856-1951), Typ AN] [Marshal Petain(1856-1951), Typ AN1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
166 AN 1Fr - 0,81 - - USD  Info
167 AN1 2.50Fr - 0,81 - - USD  Info
166‑167 - 1,62 - - USD 
1942 Airmail

22. juni WM: Inga Perforering: 13

[Airmail, Typ AO] [Airmail, Typ AO1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
168 AO 1.50+3.50 Fr - 0,81 - - USD  Info
169 AO1 2+6 Fr - 0,81 - - USD  Info
168‑169 - 1,62 - - USD 
1942 Airmail

22. juni WM: Inga Perforering: 12½ x 13½

[Airmail, Typ AP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
170 AP 1.20+1.80 Fr - 1,08 - - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ1] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ2] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ3] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ4] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ5] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ6] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ7] [No. 90, 103, 105, 110, 113, 145, 146 & 156 Surcharged, Typ AQ8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
171 AQ 40/1.25C/Fr - 0,54 0,54 - USD  Info
172 AQ1 40/2.25C/Fr - 1,08 1,08 - USD  Info
173 AQ2 40/35C - 0,54 0,54 - USD  Info
174 AQ3 50/25C - 0,27 0,27 - USD  Info
175 AQ4 50/65C - 0,81 0,81 - USD  Info
176 AQ5 1/65Fr/C - 0,81 0,81 - USD  Info
177 AQ6 1/90Fr/C - 1,63 1,63 - USD  Info
178 AQ7 1/90Fr/C - 0,81 0,81 - USD  Info
179 AQ8 4/1.05Fr - 1,08 1,08 - USD  Info
171‑179 - 7,57 7,57 - USD 
1944 As No. 100 without "R.F"

WM: Inga Perforering: 14 x 13½

[As No. 100 without
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
180 AR 10C - 0,81 - - USD  Info
1944 No. 166-167 Overprinted & Surcharged

WM: Inga Perforering: 12½ x 13½

[No. 166-167 Overprinted & Surcharged, Typ AS] [No. 166-167 Overprinted & Surcharged, Typ AS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
181 AS 50+1.50 C/Fr 0,81 - - - USD  Info
182 AS1 1+2.50 Fr 0,81 - - - USD  Info
181‑182 1,62 - - - USD 
1944 Red Cross

WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Red Cross, Typ AT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
183 AT 5+20 Fr - 1,08 1,08 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1945 Felix Eboue(1884-1944)

WM: Inga Perforering: 13

[Felix Eboue(1884-1944), Typ AU] [Felix Eboue(1884-1944), Typ AU1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
184 AU 2Fr 0,54 - 0,54 - USD  Info
185 AU1 25Fr 1,08 - 1,08 - USD  Info
184‑185 1,62 - 1,62 - USD 
1945 Airmail

WM: Inga Perforering: 14 x 14½

[Airmail, Typ AV] [Airmail, Typ AV1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
186 AV 50Fr 1,08 - 1,08 - USD  Info
187 AV1 100Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
186‑187 2,71 - 2,71 - USD 
1945 Dolphins

WM: Inga Perforering: 11½

[Dolphins, Typ AW] [Dolphins, Typ AW1] [Dolphins, Typ AW2] [Dolphins, Typ AW3] [Dolphins, Typ AW4] [Dolphins, Typ AW5] [Dolphins, Typ AW6] [Dolphins, Typ AW7] [Dolphins, Typ AW8] [Dolphins, Typ AW9] [Dolphins, Typ AW10] [Dolphins, Typ AW11] [Dolphins, Typ AW12] [Dolphins, Typ AW13] [Dolphins, Typ AW14] [Dolphins, Typ AW15] [Dolphins, Typ AW16] [Dolphins, Typ AW17] [Dolphins, Typ AW18]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
188 AW 10C 0,27 - 0,27 - USD  Info
189 AW1 30C 0,27 - 0,27 - USD  Info
190 AW2 40C 0,54 - 0,54 - USD  Info
191 AW3 50C 0,27 - 0,27 - USD  Info
192 AW4 60C 0,27 - 0,27 - USD  Info
193 AW5 70C 0,54 - 0,54 - USD  Info
194 AW6 80C 0,54 - 0,54 - USD  Info
195 AW7 1Fr 0,27 - 0,27 - USD  Info
196 AW8 1.20Fr 0,27 - 0,27 - USD  Info
197 AW9 1.50Fr 0,81 - 0,27 - USD  Info
198 AW10 2Fr 0,81 - 0,27 - USD  Info
199 AW11 2.40Fr 1,08 - 1,08 - USD  Info
200 AW12 3Fr 0,27 - 0,27 - USD  Info
201 AW13 4Fr 0,27 - 0,27 - USD  Info
202 AW14 4.50Fr 0,54 - 0,27 - USD  Info
203 AW15 5Fr 0,54 - 0,54 - USD  Info
204 AW16 10Fr 0,54 - 0,54 - USD  Info
205 AW17 15Fr 1,08 - 1,08 - USD  Info
206 AW18 20Fr 2,71 - 1,08 - USD  Info
188‑206 11,89 - 8,91 - USD 
1946 Airmail

8. maj WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail, Typ AX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
207 AX 8Fr 0,81 - 0,81 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1946 Airmail

6. juni WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail, Typ AY] [Airmail, Typ AZ] [Airmail, Typ BA] [Airmail, Typ BB] [Airmail, Typ BC] [Airmail, Typ BD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
208 AY 5Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
209 AZ 10Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
210 BA 15Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
211 BB 20Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
212 BC 25Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
213 BD 50Fr 1,63 - 1,63 - USD  Info
208‑213 9,78 - 9,78 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör