1987
Guinea-Bissau
1989

Visar nu: Guinea-Bissau - Postfrimärken (1974 - 2018) - 69 frimärken.

1988 Winter Olympic Games - Calgary, Canada

15. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ SY] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ SZ] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ TA] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ TB] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ TC] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ TD] [Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ TE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
589 SY 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
590 SZ 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
591 TA 50.00P 0,59 - 0,29 - USD  Info
592 TB 200.00P 1,76 - 0,59 - USD  Info
593 TC 300.00P 2,35 - 0,88 - USD  Info
594 TD 500.00P 3,52 - 1,17 - USD  Info
595 TE 800.00P 7,04 - 1,76 - USD  Info
589‑595 15,84 - 5,27 - USD 
1988 Winter Olympic Games - Calgary, Canada

15. januari WM: Inga Perforering: 13

[Winter Olympic Games - Calgary, Canada, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
596 TF 900.00P - - - - USD  Info
596 9,39 - 4,70 - USD 
1988 Olympic Games - Seoul, Korea

26. februari WM: Inga Perforering: 12¼ x 12½

[Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TG] [Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TH] [Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TI] [Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TJ] [Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TK] [Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TL] [Olympic Games - Seoul, Korea, Typ TM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
597 TG 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
598 TH 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
599 TI 50.00P 0,59 - 0,29 - USD  Info
600 TJ 200.00P 1,76 - 0,59 - USD  Info
601 TK 300.00P 2,35 - 0,88 - USD  Info
602 TL 500.00P 3,52 - 1,17 - USD  Info
603 TM 800.00P 7,04 - 1,76 - USD  Info
597‑603 15,84 - 5,27 - USD 
1988 Olympic Games - Seoul, Korea

26. februari WM: Inga Perforering: 12½

[Olympic Games - Seoul, Korea, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
604 TN 900.00P - - - - USD  Info
604 5,87 - 2,35 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
605 TO 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
606 TP 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
607 TQ 50.00P 0,59 - 0,29 - USD  Info
608 TR 200.00P 1,76 - 0,59 - USD  Info
609 TS 300.00P 2,35 - 0,88 - USD  Info
610 TT 500.00P 3,52 - 1,17 - USD  Info
611 TU 800.00P 7,04 - 1,76 - USD  Info
605‑611 15,84 - 5,27 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
612 TV 900.00P - - - - USD  Info
612 11,74 - 7,04 - USD 
[The 2nd Anniversary of the Death of President Samora Machel of Mozambique, 1933-1986, Typ TW] [The 2nd Anniversary of the Death of President Samora Machel of Mozambique, 1933-1986, Typ TX] [The 2nd Anniversary of the Death of President Samora Machel of Mozambique, 1933-1986, Typ TY] [The 2nd Anniversary of the Death of President Samora Machel of Mozambique, 1933-1986, Typ TZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
613 TW 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
614 TX 50.00P 0,59 - 0,29 - USD  Info
615 TY 200.00P 1,17 - 0,88 - USD  Info
616 TZ 300.00P 2,35 - 1,17 - USD  Info
613‑616 4,40 - 2,63 - USD 
[The 125th Anniversary of International Red Cross, Typ UA] [The 125th Anniversary of International Red Cross, Typ UB] [The 125th Anniversary of International Red Cross, Typ UC] [The 125th Anniversary of International Red Cross, Typ UD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
617 UA 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
618 UB 50.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
619 UC 200.00P 1,17 - 0,59 - USD  Info
620 UD 800.00P 5,87 - 1,76 - USD  Info
617‑620 7,62 - 2,93 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Dogs

29. september WM: Inga Perforering: 12¾ x 12½

[Dogs, Typ UE] [Dogs, Typ UF] [Dogs, Typ UG] [Dogs, Typ UH] [Dogs, Typ UI] [Dogs, Typ UJ] [Dogs, Typ UK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
621 UE 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
622 UF 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
623 UG 50.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
624 UH 200.00P 1,17 - 0,29 - USD  Info
625 UI 300.00P 1,76 - 0,59 - USD  Info
626 UJ 500.00P 2,94 - 0,88 - USD  Info
627 UK 800.00P 4,70 - 1,17 - USD  Info
621‑627 11,44 - 3,80 - USD 
1988 Dogs

29. september WM: Inga Perforering: 12½

[Dogs, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
628 UL 900.00P - - - - USD  Info
628 7,04 - 2,94 - USD 
1988 Sailing Ships

WM: Inga Perforering: 12¾ x 12½

[Sailing Ships, Typ UM] [Sailing Ships, Typ UN] [Sailing Ships, Typ UO] [Sailing Ships, Typ UP] [Sailing Ships, Typ UQ] [Sailing Ships, Typ UR] [Sailing Ships, Typ US]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
629 UM 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
630 UN 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
631 UO 50.00P 0,59 - 0,29 - USD  Info
632 UP 200.00P 1,17 - 0,59 - USD  Info
633 UQ 300.00P 2,35 - 0,88 - USD  Info
634 UR 500.00P 3,52 - 1,17 - USD  Info
635 US 800.00P 5,87 - 2,35 - USD  Info
629‑635 14,08 - 5,86 - USD 
[International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
636 UT 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
637 UU 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
638 UV 50.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
639 UW 200.00P 1,76 - 0,59 - USD  Info
640 UX 300.00P 2,94 - 0,88 - USD  Info
641 UY 500.00P 3,52 - 1,17 - USD  Info
642 UZ 800.00P 7,04 - 2,35 - USD  Info
636‑642 16,13 - 5,86 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
643 VA 900.00P - - - - USD  Info
643 11,74 - 5,87 - USD 
1988 Animals

WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Animals, Typ VB] [Animals, Typ VC] [Animals, Typ VD] [Animals, Typ VE] [Animals, Typ VF] [Animals, Typ VG] [Animals, Typ XVH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
644 VB 5.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
645 VC 10.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
646 VD 50.00P 0,29 - 0,29 - USD  Info
647 VE 200.00P 1,17 - 0,59 - USD  Info
648 VF 300.00P 1,76 - 0,59 - USD  Info
649 VG 500.00P 3,52 - 1,17 - USD  Info
650 XVH 800.00P 5,87 - 2,35 - USD  Info
644‑650 13,19 - 5,57 - USD 
1988 Fungi

WM: Inga Perforering: 12¾ x 12½

[Fungi, Typ VH] [Fungi, Typ VI] [Fungi, Typ VJ] [Fungi, Typ VK] [Fungi, Typ VL] [Fungi, Typ VM] [Fungi, Typ VN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
651 VH 370.00P 2,94 - 1,17 - USD  Info
652 VI 470.00P 3,52 - 1,76 - USD  Info
653 VJ 600.00P 4,70 - 2,35 - USD  Info
654 VK 780.00P 7,04 - 2,35 - USD  Info
655 VL 800.00P 7,04 - 2,94 - USD  Info
656 VM 900.00P 7,04 - 3,52 - USD  Info
657 VN 945.00P 7,04 - 3,52 - USD  Info
651‑657 39,32 - 17,61 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör