Visar nu: Guinea - Postfrimärken (1959 - 2013) - 42 frimärken.

1988 Space Exploration

16. april WM: Inga Perforering: 13¼

[Space Exploration, Typ AFV] [Space Exploration, Typ AFW] [Space Exploration, Typ AFX] [Space Exploration, Typ AFY] [Space Exploration, Typ AFZ] [Space Exploration, Typ AGA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1208 AFV 50F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1209 AFW 150F 1,11 - 0,28 - USD  Info
1210 AFX 200F 1,67 - 0,28 - USD  Info
1211 AFY 300F 2,22 - 0,56 - USD  Info
1212 AFZ 400F 3,34 - 0,83 - USD  Info
1213 AGA 450F 4,45 - 1,11 - USD  Info
1208‑1213 13,07 - 3,34 - USD 
1988 Airmail - Space Exploration

16. april WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Space Exploration, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1214 AGB 500F - - - - USD  Info
1214 5,56 - 2,22 - USD 
1988 Scouts, Birds and Butterflies

5. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Scouts, Birds and Butterflies, Typ AGC] [Scouts, Birds and Butterflies, Typ AGD] [Scouts, Birds and Butterflies, Typ AGE] [Scouts, Birds and Butterflies, Typ AGF] [Scouts, Birds and Butterflies, Typ AGG] [Scouts, Birds and Butterflies, Typ AGH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1215 AGC 50F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1216 AGD 100F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1217 AGE 150F 1,67 - 0,56 - USD  Info
1218 AGF 300F 2,78 - 0,83 - USD  Info
1219 AGG 400F 4,45 - 1,11 - USD  Info
1220 AGH 450F 5,56 - 1,67 - USD  Info
1215‑1220 15,85 - 4,73 - USD 
1988 Airmail - Scouts, Birds and Butterflies

5. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Scouts, Birds and Butterflies, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1221 AGI 750F - - - - USD  Info
1221 8,90 - 2,78 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1988 Personalities

5. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Personalities, Typ AGJ] [Personalities, Typ AGK] [Personalities, Typ AGL] [Personalities, Typ AGM] [Personalities, Typ AGN] [Personalities, Typ AGO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1222 AGJ 200F 1,67 - 0,56 - USD  Info
1223 AGK 250F 2,22 - 0,56 - USD  Info
1224 AGL 300F 2,78 - 0,83 - USD  Info
1225 AGM 400F 4,45 - 0,83 - USD  Info
1226 AGN 450F 4,45 - 1,11 - USD  Info
1227 AGO 500F 5,56 - 1,11 - USD  Info
1222‑1227 21,13 - 5,00 - USD 
1988 Airmail - Personalities

5. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Personalities, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1228 AGP 750F - - - - USD  Info
1228 6,67 - 2,22 - USD 
1988 Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners

2. oktober WM: Inga Perforering: 13¼

[Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ AGQ] [Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ AGR] [Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ AGS] [Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ AGT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1229 AGQ 50F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1230 AGR 150F 1,11 - 0,28 - USD  Info
1231 AGS 250F 2,22 - 0,56 - USD  Info
1232 AGT 400F 3,34 - 0,83 - USD  Info
1229‑1232 7,23 - 1,95 - USD 
[Airmail - Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ AGU] [Airmail - Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ AGV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1233 AGU 100F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1234 AGV 450F 4,45 - 1,11 - USD  Info
1233‑1234 5,28 - 1,67 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Airmail - Calgary Winter Olympic Games Gold Medal Winners, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1235 AGW 750F - - - - USD  Info
1235 6,67 - 2,22 - USD 
1988 World Health Day

2. oktober WM: Inga Perforering: 13¼

[World Health Day, Typ AGX] [World Health Day, Typ AGY] [World Health Day, Typ AGZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1236 AGX 50F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1237 AGY 150F 1,11 - 0,56 - USD  Info
1238 AGZ 500F 4,45 - 1,11 - USD  Info
1236‑1238 6,12 - 1,95 - USD 
[International Olympic Committee - Baron Pierre de Coubertin, Typ AHA] [International Olympic Committee - Baron Pierre de Coubertin, Typ AHA1] [International Olympic Committee - Baron Pierre de Coubertin, Typ AHA2] [International Olympic Committee - Baron Pierre de Coubertin, Typ AHA3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1239 AHA 50F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1240 AHA1 100F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1241 AHA2 150F 1,11 - 0,28 - USD  Info
1242 AHA3 500F 4,45 - 1,11 - USD  Info
1239‑1242 6,67 - 1,95 - USD 
[The 25th Anniversary of Pan-African Postal Union, Typ AHB] [The 25th Anniversary of Pan-African Postal Union, Typ AHB1] [The 25th Anniversary of Pan-African Postal Union, Typ AHB2] [The 25th Anniversary of Pan-African Postal Union, Typ AHB3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1243 AHB 50F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1244 AHB1 75F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1245 AHB2 100F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1246 AHB3 150F 1,11 - 0,56 - USD  Info
1243‑1246 3,33 - 1,40 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Inauguration of MT 20 International Transmission Centre, Typ AHC] [Inauguration of MT 20 International Transmission Centre, Typ AHC2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1247 AHC 50F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1248 AHC1 100F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1249 AHC2 150F 1,11 - 0,56 - USD  Info
1247‑1249 2,50 - 1,12 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör