Visar nu: Guinea - Postfrimärken (1959 - 2013) - 80 frimärken.

[The 15th Anniversary of the Death of Elvis Presley (1992), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1409 ADI1 300F 2,41 - - - USD  Info
1409 3,02 - - - USD 
[West Germany Champions of the 1990 Football World Cup - Italy, Typ AIO1] [West Germany Champions of the 1990 Football World Cup - Italy, Typ AIP1] [West Germany Champions of the 1990 Football World Cup - Italy, Typ AIQ1] [West Germany Champions of the 1990 Football World Cup - Italy, Typ AIR1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1410 AIO1 200F 1,81 - - - USD  Info
1411 AIP1 250F 1,81 - - - USD  Info
1412 AIQ1 300F 1,81 - - - USD  Info
1413 AIR1 450F 1,81 - - - USD  Info
1410‑1413 7,24 - - - USD 
[Airmail - West Germany Champions of the 1990 Football World Cup - Italy, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1414 AIS1 200F 7,24 - - - USD  Info
1414 7,24 - - - USD 
[Winter Olympic Games - Albertville, USA - Gold Medal Winners - Issues of 1990 [Winter Olympic Games - Albertville, USA - Gold Medal Winners - Issues of 1990 [Winter Olympic Games - Albertville, USA - Gold Medal Winners - Issues of 1990 [Winter Olympic Games - Albertville, USA - Gold Medal Winners - Issues of 1990
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1415 AIH1 150F 1,81 - - - USD  Info
1416 AII1 250F 3,02 - - - USD  Info
1417 AIJ2 400F 3,62 - - - USD  Info
1418 AIK1 500F 4,83 - - - USD  Info
1415‑1418 13,28 - - - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, USA - Gold Medal Winners - Issues of 1990 variously Overprinted, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1419 AIL1 750F 6,04 - - - USD  Info
1419 6,04 - - - USD 
1993 The 75th Anniversary of Lions International

24. februari WM: Inga Perforering: 13¼

[The 75th Anniversary of Lions International, Typ AKK1] [The 75th Anniversary of Lions International, Typ AKL1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1420 AKK1 450F 24,14 - - - USD  Info
1421 AKL1 500F 30,18 - - - USD  Info
1420‑1421 54,32 - - - USD 
[The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell, 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted [The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell, 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted [The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell, 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted [The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell, 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted [The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell, 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted [The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell, 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1422 AGC1 50F 0,91 - - - USD  Info
1423 AGD1 100F 1,21 - - - USD  Info
1424 AGE1 150F 2,41 - - - USD  Info
1425 AGF1 300F 4,83 - - - USD  Info
1426 AGG2 400F 6,04 - - - USD  Info
1427 AGH1 450F 7,24 - - - USD  Info
1422‑1427 22,64 - - - USD 
[Airmail - The 50th Anniversary of the Death (1991) of Robert Baden-Powell (Founder of Scouting Movement), 1857-1941 - Issues of 1989 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1428 AGI1 750F 24,14 - - - USD  Info
1428 24,14 - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 200th Anniversary of Year One of First Republic of France - Issues of 1989 Overprinted [The 200th Anniversary of Year One of First Republic of France - Issues of 1989 Overprinted [The 200th Anniversary of Year One of First Republic of France - Issues of 1989 Overprinted [The 200th Anniversary of Year One of First Republic of France - Issues of 1989 Overprinted [The 200th Anniversary of Year One of First Republic of France - Issues of 1989 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1429 AHX2 250F 3,02 - - - USD  Info
1430 AHY1 300F 3,62 - - - USD  Info
1431 AHZ1 400F 4,83 - - - USD  Info
1432 AIA1 450F 6,04 - - - USD  Info
1433 AIC1 1500F 18,11 - - - USD  Info
1429‑1433 35,62 - - - USD 
[Airmail - The 200th Anniversary of Year One of First Republic of France - Issues of 1989 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1434 AIB1 750F - - - - USD  Info
1434 9,66 - - - USD 
[Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ AML] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ AMM] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ AMN] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ AMO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1435 AML 150F 1,21 - - - USD  Info
1436 AMM 250F 2,41 - - - USD  Info
1437 AMN 400F 3,62 - - - USD  Info
1438 AMO 450F 4,83 - - - USD  Info
1435‑1438 12,07 - - - USD 
[Airmail - Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1439 AMP 1000F - - - - USD  Info
1439 9,66 - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Airmail - Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1440 AMQ 1500F 18,11 - - - USD  Info
1440 18,11 - - - USD 
[Airmail - Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1441 AMR 1500F - - - - USD  Info
1441 30,18 - - - USD 
1993 Olympic Games - Atlanta 1996, USA

16. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ AMS] [Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ AMT] [Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ AMU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1442 AMS 150F 1,81 - - - USD  Info
1443 AMT 250F 3,02 - - - USD  Info
1444 AMU 400F 4,83 - - - USD  Info
1442‑1444 9,66 - - - USD 
1993 Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA

16. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1445 AMV 500F 6,04 - - - USD  Info
1445 - - - - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1993 Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA

16. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1446 AMW 1000F - - - - USD  Info
1446 12,07 - - - USD 
1993 Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA

16. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1447 AMX 1500F 18,11 - - - USD  Info
1447 18,11 - - - USD 
1993 Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA

16. juli WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Atlanta 1996, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1448 AMY 1500F - - - - USD  Info
1448 30,18 - - - USD 
[The 25th Anniversary (1994) of First Manned Moon Landing, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1449 AMZ 150F 1,21 - - - USD  Info
1450 ANA 150F 1,21 - - - USD  Info
1451 ANB 150F 1,21 - - - USD  Info
1452 ANC 150F 1,21 - - - USD  Info
1453 AND 150F 1,21 - - - USD  Info
1454 ANE 150F 1,21 - - - USD  Info
1455 ANF 150F 1,21 - - - USD  Info
1456 ANG 150F 1,21 - - - USD  Info
1457 ANH 150F 1,21 - - - USD  Info
1458 ANI 150F 1,21 - - - USD  Info
1459 ANJ 150F 1,21 - - - USD  Info
1460 ANK 150F 1,21 - - - USD  Info
1461 ANL 150F 1,21 - - - USD  Info
1462 ANM 150F 1,21 - - - USD  Info
1463 ANN 150F 1,21 - - - USD  Info
1464 ANO 150F 1,21 - - - USD  Info
1449‑1464 24,14 - - - USD 
1449‑1464 19,36 - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1993 Football World Cup - U.S.A. (1994)

24. september WM: Inga Perforering: 13¼

[Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ANP] [Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ANQ] [Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ANR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1465 ANP 100F 1,21 - - - USD  Info
1466 ANQ 300F 3,62 - - - USD  Info
1467 ANR 400F 4,83 - - - USD  Info
1465‑1467 9,66 - - - USD 
1993 Airmail - Football World Cup - U.S.A. (1994)

24. september WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1468 ANS 500F 6,04 - - - USD  Info
1468 - - - - USD 
1993 Airmail - Football World Cup - U.S.A. (1994)

24. september WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1469 ANT 1000F - - - - USD  Info
1469 12,07 - - - USD 
1993 Football World Cup - U.S.A. (1994)

24. september WM: Inga Perforering: 13¼

[Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1470 ANU 1500F 18,11 - - - USD  Info
1470 18,11 - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1993 Airmail - Football World Cup - U.S.A. (1994)

24. september WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1471 ANV 1500F - - - - USD  Info
1471 14,49 - - - USD 
1993 Prehistoric Animals

27. oktober WM: Inga Perforering: 13¼

[Prehistoric Animals, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1472 ANW 50F 0,30 - - - USD  Info
1473 ANX 50F 0,30 - - - USD  Info
1474 ANY 50F 0,30 - - - USD  Info
1475 ANZ 50F 0,30 - - - USD  Info
1476 AOA 100F 0,91 - - - USD  Info
1477 AOB 100F 0,91 - - - USD  Info
1478 AOC 100F 0,91 - - - USD  Info
1479 AOD 100F 0,91 - - - USD  Info
1480 AOE 250F 2,41 - - - USD  Info
1481 AOF 250F 2,41 - - - USD  Info
1482 AOG 250F 2,41 - - - USD  Info
1483 AOH 250F 2,41 - - - USD  Info
1484 AOI 250F 2,41 - - - USD  Info
1485 AOJ 250F 2,41 - - - USD  Info
1486 AOK 250F 2,41 - - - USD  Info
1487 AOL 250F 2,41 - - - USD  Info
1472‑1487 30,18 - - - USD 
1472‑1487 24,12 - - - USD 
1993 Airmail - Prehistoric Animals

27. oktober WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Prehistoric Animals, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1488 AOM 1000F - - - - USD  Info
1488 12,07 - - - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör