1950-1959
Hadhramaut, Kathiri stat (sida 1/4)
Nästa

Visar nu: Hadhramaut, Kathiri stat - Postfrimärken (1960 - 1968) - 178 frimärken.

1963 Craftsmen

20. oktober WM: 2 Perforering: 11½-14

[Craftsmen, Typ AC] [Craftsmen, Typ AD] [Craftsmen, Typ AE] [Craftsmen, Typ AF] [Craftsmen, Typ AG] [Craftsmen, Typ AH] [Craftsmen, Typ AI] [Craftsmen, Typ AJ] [Craftsmen, Typ AK] [Craftsmen, Typ AL] [Craftsmen, Typ AM] [Craftsmen, Typ AN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
42 AC 5C 0,30 - 1,18 - USD  Info
43 AD 10C 0,30 - 1,18 - USD  Info
44 AE 15C 0,30 - 1,18 - USD  Info
45 AF 25C 0,30 - 0,89 - USD  Info
46 AG 35C 0,30 - 1,78 - USD  Info
47 AH 50C 0,30 - 0,89 - USD  Info
48 AI 70C 0,30 - 0,89 - USD  Info
49 AJ 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
50 AK 1´25Sh´C 0,59 - 4,74 - USD  Info
51 AL 2Sh 4,74 - 2,37 - USD  Info
52 AM 5Sh 17,76 - 35,53 - USD  Info
53 AN 10Sh 23,68 - 35,53 - USD  Info
42‑53 49,17 - 86,46 - USD 
[Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted [Craftsmen Stamps of 1963 Surcharged and Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
54 AC1 5/5F/C 0,30 - 0,89 - USD  Info
55 AD1 5/10F/C 0,30 - 0,89 - USD  Info
56 AE1 10/15F/C 0,30 - 0,30 - USD  Info
57 AF1 15/25F/C 0,30 - 0,89 - USD  Info
58 AG1 20/35F/C 0,30 - 1,78 - USD  Info
59 AH1 25/50F/C 0,30 - 0,89 - USD  Info
60 AI1 35/70F/C 0,30 - 0,89 - USD  Info
61 AJ1 50/1F/Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
62 AK1 65/1´25F/Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
63 AL1 100/2F/Sh 1,18 - 0,89 - USD  Info
64 AM1 250/5F/Sh 1,78 - 1,78 - USD  Info
65 AN1 500/10F/Sh 1,78 - 4,74 - USD  Info
54‑65 7,44 - 14,54 - USD 
[Craftsmen Stamps of 1966 Overprinted [Craftsmen Stamps of 1966 Overprinted [Craftsmen Stamps of 1966 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
66 AD2 5/10F/C 7,11 - 11,84 - USD  Info
67 AE2 10/15F/C 9,47 - 14,21 - USD  Info
68 AF2 15/25F/C 11,84 - 14,21 - USD  Info
66‑68 28,42 - 40,26 - USD 
[Craftsmen Stamps of 1966 Overprinted [Craftsmen Stamps of 1966 Overprinted [Craftsmen Stamps of 1966 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
69 AG2 20/35F/C 2,96 - 9,47 - USD  Info
70 AH2 25/50F/C 3,55 - 11,84 - USD  Info
71 AI2 35/70F/C 4,74 - 11,84 - USD  Info
69‑71 11,25 - 33,15 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1966 Football World Cup - London, England

11. augusti WM: Inga Perforering: 13½

[Football World Cup - London, England, Typ AO] [Football World Cup - London, England, Typ AP] [Football World Cup - London, England, Typ AQ] [Football World Cup - London, England, Typ AR] [Football World Cup - London, England, Typ AO1] [Football World Cup - London, England, Typ AP1] [Football World Cup - London, England, Typ AQ1] [Football World Cup - London, England, Typ AO2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
72 AO 5F 1,78 - 0,30 - USD  Info
73 AP 10F 1,78 - 0,30 - USD  Info
74 AQ 15F 2,37 - 0,59 - USD  Info
75 AR 20F 2,37 - 0,59 - USD  Info
76 AO1 25F 2,96 - 0,59 - USD  Info
77 AP1 35F 2,96 - 0,59 - USD  Info
78 AQ1 50F 3,55 - 0,59 - USD  Info
79 AO2 65F 3,55 - 0,59 - USD  Info
78‑79 21,32 - 11,84 - USD 
72‑79 21,32 - 4,14 - USD 
1966 Football World Cup - London, England

oktober WM: Inga Perforering: 13½

[Football World Cup - London, England, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
80 AS 75F 1,78 - 0,89 - USD  Info
80 17,76 - 9,47 - USD 
1966 International Cooperation Year

oktober WM: Inga Perforering: 13½

[International Cooperation Year, Typ AT] [International Cooperation Year, Typ AU] [International Cooperation Year, Typ AV] [International Cooperation Year, Typ AT1] [International Cooperation Year, Typ AW] [International Cooperation Year, Typ AT2] [International Cooperation Year, Typ AX] [International Cooperation Year, Typ AT3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
81 AT 5F 1,78 - 0,59 - USD  Info
82 AU 10F 2,37 - 0,59 - USD  Info
83 AV 15F 2,96 - 0,59 - USD  Info
84 AT1 20F 3,55 - 0,59 - USD  Info
85 AW 25F 3,55 - 0,89 - USD  Info
86 AT2 35F 4,74 - 0,89 - USD  Info
87 AX 50F 4,74 - 0,89 - USD  Info
88 AT3 65F 5,92 - 1,18 - USD  Info
81‑88 29,61 - 6,21 - USD 
1966 International Cooperation Year

oktober WM: Inga storlek på arket: 2 Perforering: 13½

[International Cooperation Year, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
89 AY 25F - - - - USD  Info
89 17,76 - 9,47 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
90 AZ 5F 0,89 - 0,30 - USD  Info
91 BA 10F 0,89 - 0,30 - USD  Info
92 BB 15F 0,89 - 0,89 - USD  Info
93 BC 20F 0,89 - 0,89 - USD  Info
94 BD 25F 1,18 - 0,89 - USD  Info
95 BE 50F 1,18 - 0,89 - USD  Info
96 BF 65F 1,18 - 0,89 - USD  Info
90‑96 7,10 - 5,05 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör