Visar nu: Haiti - Postfrimärken (1900 - 1909) - 69 frimärken.

[Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I8] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J7] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I9] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J8] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I10] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J9] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I11] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J10] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I12] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J11] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J12] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ J13] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I13] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I14] [Issues of 1898 and 1899 Overprinted "MAI Gt Pre 1902", Typ I15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
59 I8 1C - 0,57 0,28 - USD  Info
60 J7 1C - 0,28 0,28 - USD  Info
61 I9 2C - 0,85 0,85 - USD  Info
62 J8 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
63 I10 3C - 0,28 0,28 - USD  Info
64 J9 4C - 0,57 0,57 - USD  Info
65 I11 5C - 0,85 0,85 - USD  Info
66 J10 5C - 0,28 0,28 - USD  Info
67 I12 7C - 0,85 0,85 - USD  Info
68 J11 8C - 0,85 0,85 - USD  Info
69 J12 10C - 0,85 0,85 - USD  Info
70 J13 15C - 3,40 2,26 - USD  Info
71 I13 20C - 3,40 2,83 - USD  Info
72 I14 50C - 9,06 4,53 - USD  Info
73 I15 1G - 11,32 9,06 - USD  Info
59‑73 - 33,69 24,90 - USD 
[The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ K] [The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ L] [The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ L1] [The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ M] [The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ M1] [The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ N] [The 100th Anniversary of Independence - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ N1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
74 K 1C - 0,28 0,28 - USD  Info
75 L 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
76 L1 5C - 0,28 0,28 - USD  Info
77 M 7C - 0,28 0,28 - USD  Info
78 M1 10C - 0,28 0,28 - USD  Info
79 N 20C - 0,28 0,28 - USD  Info
80 N1 50C - 0,28 0,28 - USD  Info
74‑80 - 1,96 1,96 - USD 
[President Nord Alexis - External Mail - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ O] [President Nord Alexis - External Mail - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ O1] [President Nord Alexis - External Mail - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ O2] [President Nord Alexis - External Mail - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ O3] [President Nord Alexis - External Mail - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ O4] [President Nord Alexis - External Mail - Overprinted "1804 POSTE PAYE 1904", Typ O5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
81 O 1C - 0,28 0,28 - USD  Info
82 O1 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
83 O2 5C - 0,28 0,28 - USD  Info
84 O3 10C - 0,28 0,28 - USD  Info
85 O4 20C - 0,28 0,28 - USD  Info
86 O5 50C - 0,28 0,28 - USD  Info
81‑86 - 1,68 1,68 - USD 
1906 Issues of 1904 Surcharged

20. februari WM: Inga Perforering: 13½ x 14

[Issues of 1904 Surcharged, Typ O6] [Issues of 1904 Surcharged, Typ O7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
87 O6 1/20C - 0,28 0,28 - USD  Info
88 O7 2/50C - 0,28 0,28 - USD  Info
87‑88 - 0,56 0,56 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ I16] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J14] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ I17] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J15] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ I18] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J16] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ I19] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J17] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ I20] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J18] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J19] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ J20] [Overprinted "SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE EN PIASTRES FORTES", Typ I21]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
89 I16 1C - 0,85 0,57 - USD  Info
90 J14 1C - 0,57 0,57 - USD  Info
91 I17 2C - 1,70 1,70 - USD  Info
92 J15 2C - 0,85 0,85 - USD  Info
93 I18 3C - 0,85 0,85 - USD  Info
94 J16 4C - 4,53 3,40 - USD  Info
95 I19 5C - 5,66 4,53 - USD  Info
96 J17 5C - 0,85 0,57 - USD  Info
97 I20 7C - 3,40 3,40 - USD  Info
98 J18 8C - 0,85 0,85 - USD  Info
99 J19 10C - 1,13 0,85 - USD  Info
100 J20 15C - 1,70 0,85 - USD  Info
101 I21 20C - 4,53 3,40 - USD  Info
102 I22 50C - 4,53 2,83 - USD  Info
103 I23 1G - 11,32 5,66 - USD  Info
89‑103 - 43,32 30,88 - USD 
1906 Value in Centimes de Piastre

28. juli WM: Inga Perforering: 12

[Value in Centimes de Piastre, Typ P] [Value in Centimes de Piastre, Typ Q] [Value in Centimes de Piastre, Typ R] [Value in Centimes de Piastre, Typ S] [Value in Centimes de Piastre, Typ Q1] [Value in Centimes de Piastre, Typ T] [Value in Centimes de Piastre, Typ U] [Value in Centimes de Piastre, Typ V] [Value in Centimes de Piastre, Typ W] [Value in Centimes de Piastre, Typ Q2] [Value in Centimes de Piastre, Typ P1] [Value in Centimes de Piastre, Typ X]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
104 P 1C - 0,28 0,28 - USD  Info
105 Q 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
106 R 3C - 0,57 0,28 - USD  Info
107 R1 3C - 5,66 2,83 - USD  Info
108 S 4C - 0,57 0,28 - USD  Info
109 Q1 5C - 1,70 0,28 - USD  Info
110 T 7C - 1,13 0,57 - USD  Info
111 U 8C - 1,13 0,57 - USD  Info
112 V 10C - 0,85 0,28 - USD  Info
113 W 15C - 1,70 0,85 - USD  Info
114 Q2 20C - 1,70 0,85 - USD  Info
115 P1 50C - 2,83 1,70 - USD  Info
116 X 1G - 5,66 3,40 - USD  Info
104‑116 - 24,06 12,45 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör