Visar nu: Honduras - Postfrimärken (1920 - 1929) - 78 frimärken.

[Assumption of Power by General Rafael Lopez Gutierrez - Inscribed "PAZ-UNION-LIBERTAD", Typ V] [Assumption of Power by General Rafael Lopez Gutierrez - Inscribed "PAZ-UNION-LIBERTAD", Typ W] [Assumption of Power by General Rafael Lopez Gutierrez - Inscribed "PAZ-UNION-LIBERTAD", Typ W1] [Assumption of Power by General Rafael Lopez Gutierrez - Inscribed "PAZ-UNION-LIBERTAD", Typ W2] [Assumption of Power by General Rafael Lopez Gutierrez - Inscribed "PAZ-UNION-LIBERTAD", Typ W3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
179 V 2C - 2,35 2,35 - USD  Info
180 W 2C - 11,73 11,73 - USD  Info
181 W1 2C - 11,73 11,73 - USD  Info
182 W2 2C - 11,73 11,73 - USD  Info
183 W3 2C - 11,73 11,73 - USD  Info
179‑183 - 49,27 49,27 - USD 
[Francisco Morazan Monument - Stamp of 1919 with New Color, Typ U9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
184 U9 15C - 0,59 0,29 - USD  Info
[Francisco Morazan Monument - Stamp of 1919 Surcharged "VALE SEIS CTS", Typ U10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
185 U10 6/2Cent/C - 0,29 0,29 - USD  Info
[Francisco Morazan Monument - Stamps of 1919 Overprinted "HABILITADO VALE DIEZ CTS" & Surcharged Value, Typ U11] [Francisco Morazan Monument - Stamps of 1919 Overprinted "HABILITADO VALE DIEZ CTS" & Surcharged Value, Typ U12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
186 U11 10/1C - 1,17 1,17 - USD  Info
187 U12 50/2C - 1,76 - 1,76 USD  Info
188 U13 1/5P/C - 2,93 2,93 - USD  Info
186‑188 - 5,86 4,10 1,76 USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X] [Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X1] [Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X2] [Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X3] [Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X4] [Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X5] [Bust of Dionisio de Herrera - Inscription "1923", Typ X6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
189 X 1C - 0,29 0,29 - USD  Info
190 X1 2C - 0,29 0,29 - USD  Info
191 X2 6C - 0,29 0,29 - USD  Info
192 X3 10C - 0,29 0,29 - USD  Info
193 X4 20C - 0,88 0,29 - USD  Info
194 X5 50C - 1,76 0,88 - USD  Info
195 X6 1P - 3,52 2,93 - USD  Info
189‑195 - 7,32 5,26 - USD 
[Inauguration of President Miguel Paz Baraona - Inscribed "U.P.U. 1 de Febrero 1925, Conmemorativo", Typ Y] [Inauguration of President Miguel Paz Baraona - Inscribed "U.P.U. 1 de Febrero 1925, Conmemorativo", Typ Y1] [Inauguration of President Miguel Paz Baraona - Inscribed "U.P.U. 1 de Febrero 1925, Conmemorativo", Typ Y2] [Inauguration of President Miguel Paz Baraona - Inscribed "U.P.U. 1 de Febrero 1925, Conmemorativo", Typ Y3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
196 Y 1C - 1,76 1,76 - USD  Info
197 Y1 1C - 14,07 14,07 - USD  Info
198 Y2 1C - 4,69 4,69 - USD  Info
199 Y3 1C - 35,18 35,18 - USD  Info
196‑199 - 55,70 55,70 - USD 
[Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted "AEREO CORREO", Typ S4] [Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted "AEREO CORREO", Typ R4] [Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted "AEREO CORREO", Typ R5] [Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted "AEREO CORREO", Typ S5] [Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted "AEREO CORREO", Typ S6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
200 S4 5C - 93,81 93,81 - USD  Info
201 R4 10C - 205 205 - USD  Info
202 R5 20C - 205 205 - USD  Info
203 S5 50C - 469 293 - USD  Info
204 S6 1P - 586 586 - USD  Info
200‑204 - 1 559 1 383 - USD 
[Airmail - Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted & Surcharged "AERO CORREO 25", Typ R6] [Airmail - Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted & Surcharged "AERO CORREO 25", Typ S7] [Airmail - Ulua Bridge & Bonilla National Theatre - Stamps of 1915 Overprinted & Surcharged "AERO CORREO 25", Typ R7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
205 R6 25/1C - 146 146 - USD  Info
206 S7 25/5C - 234 234 - USD  Info
207 R20 25/10C - 70 356 - - USD  Info
208 R7 25/20C - 205 205 - USD  Info
205‑208 - 70 942 586 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Francisco Morazan Monument - Stamp of 1919 Overprinted "Acuerdo Mayo 3 de 1926 HABILITADO", Typ U14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
209 U14 6C - 1,17 0,88 - USD  Info
[Ulua Bridge - Stamp of 1915 Overprinted "1926", Typ S8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
210 S8 6C - 1,76 1,76 - USD  Info
[Francisco Morazan Monument - Stamp of 1919 Surcharged  "Vale 6 Cts 1926", Typ U15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
211 U15 6/10Cent/C - 0,59 0,29 - USD  Info
[Bonilla National Theatre & Francisco Morazan Monument - Stamps of 1915 & 1919 Overprinted "HABILITADO 1926", Typ R8] [Bonilla National Theatre & Francisco Morazan Monument - Stamps of 1915 & 1919 Overprinted "HABILITADO 1926", Typ U16]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
212 R8 2C - 0,29 0,29 - USD  Info
213 U16 2C - 0,29 0,29 - USD  Info
212‑213 - 0,58 0,58 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Francisco Morazan Monument - Stamp of 1919 Overprinted "Vale 6 Cts 1926", Typ U17]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
214 U17 6C - 0,59 0,59 - USD  Info
[Previous Issues Overprinted "Vale 6 Cts 1927" and Surcharged, Typ U18] [Previous Issues Overprinted "Vale 6 Cts 1927" and Surcharged, Typ U19] [Previous Issues Overprinted "Vale 6 Cts 1927" and Surcharged, Typ R9] [Previous Issues Overprinted "Vale 6 Cts 1927" and Surcharged, Typ U20]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
215 U18 6/15Cent/C - 29,32 29,32 - USD  Info
216 U19 6/15Cent/C - 0,88 0,88 - USD  Info
217 R9 6/20Cent/C - 0,88 0,88 - USD  Info
218 U20 6/20Cent/C - 0,59 0,59 - USD  Info
215‑218 - 31,67 31,67 - USD 
[Local Motives, Typ Z] [Local Motives, Typ AA] [Local Motives, Typ AB] [Local Motives, Typ AC] [Local Motives, Typ AD] [Local Motives, Typ AE] [Local Motives, Typ AF] [Local Motives, Typ AG] [Local Motives, Typ AH] [Local Motives, Typ AI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
219 Z 1C - 0,29 0,29 - USD  Info
220 AA 2C - 0,29 0,29 - USD  Info
221 AB 5C - 0,29 0,29 - USD  Info
222 AC 6C - 0,88 0,59 - USD  Info
223 AD 10C - 0,88 0,29 - USD  Info
224 AE 15C - 0,88 0,59 - USD  Info
225 AF 20C - 1,17 0,59 - USD  Info
226 AG 30C - 1,17 0,88 - USD  Info
227 AH 50C - 2,35 1,17 - USD  Info
228 AI 1P - 4,69 2,35 - USD  Info
219‑228 - 12,89 7,33 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör