Visar nu: Honduras - Postfrimärken (1960 - 1969) - 167 frimärken.

[Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ FZ] [Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ GA] [Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ GB] [Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ GC] [Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ GD] [Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ GE] [Airmail - Settlement of Boundary Dispute with Nicaragua, Typ GF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
613 FZ 1C 0,29 - 0,29 - USD  Info
614 GA 2C 0,29 - 0,29 - USD  Info
615 GB 5C 0,29 - 0,29 - USD  Info
616 GC 10C 0,29 - 0,29 - USD  Info
617 GD 20C 0,59 - 0,59 - USD  Info
618 GE 50C 0,88 - 0,59 - USD  Info
619 GF 1L 1,76 - 1,17 - USD  Info
613‑619 4,39 - 3,51 - USD 
[Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ FP2] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ FQ2] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ FR2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
620 FP2 0.06/15L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
621 FQ2 0.08/25L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
622 FR2 0.10/50L/C 0,59 - 0,29 - USD  Info
620‑622 1,17 - 0,87 - USD 
[Airmail - Freedom from Hunger - Previous Issues Overprinted "FAO LUCHA CONTRA EL HAMBRE", Typ FO10] [Airmail - Freedom from Hunger - Previous Issues Overprinted "FAO LUCHA CONTRA EL HAMBRE", Typ FO11] [Airmail - Freedom from Hunger - Previous Issues Overprinted "FAO LUCHA CONTRA EL HAMBRE", Typ FO12] [Airmail - Freedom from Hunger - Previous Issues Overprinted "FAO LUCHA CONTRA EL HAMBRE", Typ FO13] [Airmail - Freedom from Hunger - Previous Issues Overprinted "FAO LUCHA CONTRA EL HAMBRE", Typ FO14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
623 FO10 1C 0,29 - 0,29 - USD  Info
624 FO11 2C 0,29 - 0,29 - USD  Info
625 FO12 5C 0,29 - 0,29 - USD  Info
626 FO13 30C 1,17 - 1,17 - USD  Info
627 FO14 2L 7,04 - 7,04 - USD  Info
623‑627 9,08 - 9,08 - USD 
[Airmail - John F Kennedy - Issue Overprinted "IN MEMORIAM JOHN F KENNEDY NOVIEMBRE 1963", Typ FP3] [Airmail - John F Kennedy - Issue Overprinted "IN MEMORIAM JOHN F KENNEDY NOVIEMBRE 1963", Typ FR3] [Airmail - John F Kennedy - Issue Overprinted "IN MEMORIAM JOHN F KENNEDY NOVIEMBRE 1963", Typ FU2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
628 FP3 1C - - - - USD  Info
629 FR3 3C - - - - USD  Info
630 FT2 10C - - - - USD  Info
631 FQ3 25C - - - - USD  Info
632 FS2 1L - - - - USD  Info
633 FU2 5L - - - - USD  Info
628‑633 70,39 - 70,39 - USD 
628‑633 - - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Airmail - Pre-Olympic Games - Previous Issues Overprinted with Olympic Rings and 1964, Typ EH1] [Airmail - Pre-Olympic Games - Previous Issues Overprinted with Olympic Rings and 1964, Typ EI1] [Airmail - Pre-Olympic Games - Previous Issues Overprinted with Olympic Rings and 1964, Typ EJ1] [Airmail - Pre-Olympic Games - Previous Issues Overprinted with Olympic Rings and 1964, Typ EL2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
634 EH1 1C 0,29 - 0,29 - USD  Info
635 EI1 2C 0,29 - 0,29 - USD  Info
636 EJ1 3C 0,59 - 0,59 - USD  Info
637 EL2 15C 0,88 - 0,88 - USD  Info
634‑637 2,05 - 2,05 - USD 
1964 Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan

30. november WM: Inga Perforering: 14½

[Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GG] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GH] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GI] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GJ] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GG1] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GH1] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GI1] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GJ1] [Airmail - Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ GG2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
638 GG 1C 0,29 - 0,29 - USD  Info
639 GH 2C 0,29 - 0,29 - USD  Info
640 GI 5C 0,29 - 0,29 - USD  Info
641 GJ 8C 0,29 - 0,29 - USD  Info
642 GG1 10C 0,59 - 0,59 - USD  Info
643 GH1 12C 0,88 - 0,59 - USD  Info
644 GI1 1L 2,35 - 1,17 - USD  Info
645 GJ1 2L 5,87 - 4,69 - USD  Info
646 GG2 3L 7,04 - 7,04 - USD  Info
640, 610, 612 and 615 46,92 - 46,92 - USD 
638‑646 17,89 - 15,24 - USD 
[Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ FS3] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ DV2] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ CO1] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ CP1] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ DQ12] [Airmail - Previous Issues Surcharged, Typ DQ13]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
647 FS3 0.04/5L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
648 DV2 0.10/15L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
649 CO1 0.12/16L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
650 CP1 0.12/21L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
651 DQ12 0.12/22L/C 0,29 - 0,29 - USD  Info
652 DQ13 0.30/1L/C 0,59 - 0,29 - USD  Info
647‑652 2,04 - 1,74 - USD 
[Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FP4] [Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FR4] [Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FS4] [Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FP5] [Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FQ4] [Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FT3] [Airmail - Presidential Investiture of General Lopez - Previous Issues Overprinted "Toma de Posesion General Oswaldo Lopez A. Junio 6, 1965", Typ FU3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
653 FP4 1C 0,29 - 0,29 - USD  Info
654 FR4 3C 0,29 - 0,29 - USD  Info
655 FS4 5C 0,29 - 0,29 - USD  Info
656 FP5 15C 0,29 - 0,29 - USD  Info
657 FQ4 25C 0,59 - 0,29 - USD  Info
658 FT3 2L 3,52 - 2,93 - USD  Info
659 FU3 5L 11,73 - 9,38 - USD  Info
653‑659 17,00 - 13,76 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1965 Airmail - Order of Malta Campaign Against Leprosy

27. juli WM: Inga Perforering: 12 x 11½

[Airmail - Order of Malta Campaign Against Leprosy, Typ GK] [Airmail - Order of Malta Campaign Against Leprosy, Typ GL] [Airmail - Order of Malta Campaign Against Leprosy, Typ GM] [Airmail - Order of Malta Campaign Against Leprosy, Typ GN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
660 GK 1C 0,29 - 0,29 - USD  Info
661 GL 5C 0,29 - 0,29 - USD  Info
662 GM 12C 0,59 - 0,59 - USD  Info
663 GN 1L 2,35 - 2,35 - USD  Info
660‑663 3,52 - 3,52 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör