Ungern (sida 1/127)
Nästa

Visar nu: Ungern - Postfrimärken (1871 - 2020) - 6333 frimärken.

1871 King Franz Joseph - Lithographed

1. maj WM: Inga Gravyr: Lithographie Perforering: 9¼ x 9½

[King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A1] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A2] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A3] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A5] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A6] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A7] [King Franz Joseph  - Lithographed, Typ A8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 2K - 355 177 - USD  Info
1a* A1 2K - 1 423 474 - USD  Info
2 A2 3K - 1 423 1 186 - USD  Info
3 A3 5K - 593 29,66 - USD  Info
3a* A4 5K - 1 423 118 - USD  Info
4 A5 10K - 1 423 237 - USD  Info
4a* A6 10K - 4 151 355 - USD  Info
5 A7 15K - 1 779 355 - USD  Info
6 A8 25K - 1 779 474 - USD  Info
1‑6 - 7 354 2 461 - USD 
1871 Post Horn

1. maj WM: Inga Perforering: Imperforated

[Post Horn, Typ B]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 B 1K - 94,90 35,59 - USD  Info
1871 King Franz Joseph - Engraved

WM: Inga Perforering: 9¼ x 9½

[King Franz Joseph - Engraved, Typ A9] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A10] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A11] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A12] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A13] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A14] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A15] [King Franz Joseph - Engraved, Typ A16]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
8 A9 2K - 71,17 14,23 - USD  Info
9 A10 3K - 207 59,31 - USD  Info
10 A11 5K - 94,90 1,78 - USD  Info
10a* A12 5K - - - - USD  Info
11 A13 10K - 474 35,59 - USD  Info
12 A14 15K - 474 47,45 - USD  Info
13 A15 25K - 296 94,90 - USD  Info
13a* A16 25K - 355 118 - USD  Info
8‑13 - 1 619 253 - USD 
1872 Post Horn Pointing Right

WM: Inga Perforering: Imperforated

[Post Horn Pointing Right, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
14 C 1K - 17,79 3,56 - USD  Info
14a C1 1K - 35,59 11,86 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Hungary - Catalogue Center - USD
[Kingdom of Hungary; Definitive Issue - Coloured Values, Not Watermarked. See also No.21-25, Typ D] [Kingdom of Hungary; Definitive Issue - Coloured Values, Not Watermarked. See also No.21-25, Typ D1] [Kingdom of Hungary; Definitive Issue - Coloured Values, Not Watermarked. See also No.21-25, Typ D2] [Kingdom of Hungary; Definitive Issue - Coloured Values, Not Watermarked. See also No.21-25, Typ D3] [Kingdom of Hungary; Definitive Issue - Coloured Values, Not Watermarked. See also No.21-25, Typ D4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 D 2(K) - 35,59 1,19 - USD  Info
16 D1 3(K) - 35,59 2,37 - USD  Info
17 D2 5(K) - 17,79 0,59 - USD  Info
18 D3 10(K) - 59,31 1,19 - USD  Info
19 D4 20(K) - 593 14,23 - USD  Info
15‑19 - 741 19,57 - USD 
[Newspaper Stamp - Not Watermarked, See also No.26, Typ E] [Newspaper Stamp - Not Watermarked, See also No.26, Typ E1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
20 E 1(K) - 7,12 0,30 - USD  Info
20a E1 1(K) - 14,23 0,89 - USD  Info
[As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D5] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D6] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D7] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D8] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D9] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 D5 2(K) - 2,37 0,59 - USD  Info
21a* D6 2(K) - 11,86 0,59 - USD  Info
22 D7 3(K) - 3,56 0,59 - USD  Info
23 D8 5(K) - 9,49 0,59 - USD  Info
24 D9 10(K) - 7,12 0,59 - USD  Info
25 D10 20(K) - 11,86 1,19 - USD  Info
21‑25 - 34,40 3,55 - USD 
1881 As Previous - Different Perforation

1. januari WM: Inga Perforering: 13, 12½ x 13 & 11½ x 13

[As Previous - Different Perforation, Typ D13] [As Previous - Different Perforation, Typ D14] [As Previous - Different Perforation, Typ D15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21A D11 2(K) - 118 11,86 - USD  Info
21Aa D12 2(K) - 148 9,49 - USD  Info
22A D13 3(K) - 94,90 5,93 - USD  Info
23A D14 5(K) - 35,59 2,37 - USD  Info
24A D15 10(K) - 59,31 3,56 - USD  Info
25A D16 20(K) - 593 23,72 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Hungary - Catalogue Center - USD
1881 Newspaper Stamp b- See also No.20

5. april WM: 1 Perforering: Imperforated

[Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E2] [Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E3] [Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 E2 1(K) - 1,19 0,30 - USD  Info
26a E3 1(K) - 2,37 0,89 - USD  Info
26b E4 1(K) - 23,72 7,12 - USD  Info
[Definitive Issue - Black Values, Typ D17] [Definitive Issue - Black Values, Typ D20] [Definitive Issue - Black Values, Typ D22] [Definitive Issue - Black Values, Typ D23] [Definitive Issue - Black Values, Typ D24] [Definitive Issue - Black Values, Typ D26] [Definitive Issue - Black Values, Typ D27] [Definitive Issue - Black Values, Typ D28] [Definitive Issue - Black Values, Typ D29] [Definitive Issue - Black Values, Typ D30]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27 D17 1(K) - 0,89 0,59 - USD  Info
28 D18 2(K) - 1,19 0,59 - USD  Info
29 D19 3(K) - 1,78 0,59 - USD  Info
30 D20 5(K) - 2,37 0,59 - USD  Info
31 D21 8(K) - 9,49 0,89 - USD  Info
32 D22 10(K) - 9,49 0,89 - USD  Info
33 D23 12(K) - 17,79 0,89 - USD  Info
34 D24 15(K) - 11,86 0,59 - USD  Info
35 D25 20(K) - 14,23 4,74 - USD  Info
36 D26 24(K) - 35,59 1,19 - USD  Info
37 D27 30(K) - 35,59 1,19 - USD  Info
38 D28 50(K) - 71,17 2,37 - USD  Info
39 D29 1Ft - 237 3,56 - USD  Info
40 D30 3Ft - - - - USD  Info
27‑40 - 448 18,67 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör