Visar nu: Ungern - Postfrimärken (1880 - 1889) - 43 frimärken.

[As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D5] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D6] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D7] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D8] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D9] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 D5 2(K) - 2,36 0,59 - USD  Info
21a* D6 2(K) - 11,82 0,59 - USD  Info
22 D7 3(K) - 3,55 0,59 - USD  Info
23 D8 5(K) - 9,46 0,59 - USD  Info
24 D9 10(K) - 7,09 0,59 - USD  Info
25 D10 20(K) - 11,82 1,18 - USD  Info
21‑25 - 34,28 3,54 - USD 
1881 As Previous - Different Perforation

1. januari WM: Inga Perforering: 13, 12½ x 13 & 11½ x 13

[As Previous - Different Perforation, Typ D13] [As Previous - Different Perforation, Typ D14] [As Previous - Different Perforation, Typ D15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21A D11 2(K) - 118 11,82 - USD  Info
21Aa D12 2(K) - 147 9,46 - USD  Info
22A D13 3(K) - 94,58 5,91 - USD  Info
23A D14 5(K) - 35,47 2,36 - USD  Info
24A D15 10(K) - 59,11 3,55 - USD  Info
25A D16 20(K) - 591 23,64 - USD  Info
1881 Newspaper Stamp b- See also No.20

5. april WM: 1 Perforering: Imperforated

[Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E2] [Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E3] [Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 E2 1(K) - 1,18 0,30 - USD  Info
26a E3 1(K) - 2,36 0,89 - USD  Info
26b E4 1(K) - 23,64 7,09 - USD  Info
[Definitive Issue - Black Values, Typ D17] [Definitive Issue - Black Values, Typ D20] [Definitive Issue - Black Values, Typ D22] [Definitive Issue - Black Values, Typ D23] [Definitive Issue - Black Values, Typ D24] [Definitive Issue - Black Values, Typ D26] [Definitive Issue - Black Values, Typ D27] [Definitive Issue - Black Values, Typ D28] [Definitive Issue - Black Values, Typ D29] [Definitive Issue - Black Values, Typ D30]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27 D17 1(K) - 0,89 0,59 - USD  Info
28 D18 2(K) - 1,18 0,59 - USD  Info
29 D19 3(K) - 1,77 0,59 - USD  Info
30 D20 5(K) - 2,36 0,59 - USD  Info
31 D21 8(K) - 9,46 0,89 - USD  Info
32 D22 10(K) - 9,46 0,89 - USD  Info
33 D23 12(K) - 17,73 0,89 - USD  Info
34 D24 15(K) - 11,82 0,59 - USD  Info
35 D25 20(K) - 14,19 4,73 - USD  Info
36 D26 24(K) - 35,47 1,18 - USD  Info
37 D27 30(K) - 35,47 1,18 - USD  Info
38 D28 50(K) - 70,93 2,36 - USD  Info
39 D29 1Ft - 236 3,55 - USD  Info
40 D30 3Ft - - - - USD  Info
27‑40 - 447 18,62 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Hungary - Catalogue Center - USD
[As Previous - Different Perforation, Typ D31] [As Previous - Different Perforation, Typ D35] [As Previous - Different Perforation, Typ D37] [As Previous - Different Perforation, Typ D38] [As Previous - Different Perforation, Typ D40] [As Previous - Different Perforation, Typ D42] [As Previous - Different Perforation, Typ D44]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27A D31 1(K) - 0,59 0,30 - USD  Info
28A D32 2(K) - 177 47,29 - USD  Info
29A D33 3(K) - 59,11 14,19 - USD  Info
30A D34 5(K) - 59,11 2,36 - USD  Info
31A D35 8(K) - 9,46 1,18 - USD  Info
32A D36 10(K) - 472 472 - USD  Info
33A D37 12(K) - 14,19 1,18 - USD  Info
34A D38 15(K) - 9,46 1,18 - USD  Info
35A D39 20(K) - 945 709 - USD  Info
36A D40 24(K) - 35,47 1,77 - USD  Info
37A D41 30(K) - 35,47 1,18 - USD  Info
38A D42 50(K) - 70,93 2,36 - USD  Info
39A D43 1Ft - 206 5,91 - USD  Info
40A D44 3Ft - 35,47 14,19 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör