Visar nu: Ungern - Postfrimärken (1880 - 1889) - 43 frimärken.

[As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D5] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D6] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D7] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D8] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D9] [As Number 15-19, Watermarked. K in WM 13 mm High, Typ D10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 D5 2(K) - 2,17 0,54 - USD  Info
21a* D6 2(K) - 10,86 0,54 - USD  Info
22 D7 3(K) - 3,26 0,54 - USD  Info
23 D8 5(K) - 8,69 0,54 - USD  Info
24 D9 10(K) - 6,51 0,54 - USD  Info
25 D10 20(K) - 10,86 1,09 - USD  Info
21‑25 - 31,49 3,25 - USD 
1881 As Previous - Different Perforation

1. januari WM: Inga Perforering: 13, 12½ x 13 & 11½ x 13

[As Previous - Different Perforation, Typ D13] [As Previous - Different Perforation, Typ D14] [As Previous - Different Perforation, Typ D15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21A D11 2(K) - 108 10,86 - USD  Info
21Aa D12 2(K) - 135 8,69 - USD  Info
22A D13 3(K) - 86,86 5,43 - USD  Info
23A D14 5(K) - 32,57 2,17 - USD  Info
24A D15 10(K) - 54,28 3,26 - USD  Info
25A D16 20(K) - 542 21,71 - USD  Info
1881 Newspaper Stamp b- See also No.20

5. april WM: 1 Perforering: Imperforated

[Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E2] [Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E3] [Newspaper Stamp b- See also No.20, Typ E4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 E2 1(K) - 1,09 0,27 - USD  Info
26a E3 1(K) - 2,17 0,81 - USD  Info
26b E4 1(K) - 21,71 6,51 - USD  Info
[Definitive Issue - Black Values, Typ D17] [Definitive Issue - Black Values, Typ D20] [Definitive Issue - Black Values, Typ D22] [Definitive Issue - Black Values, Typ D23] [Definitive Issue - Black Values, Typ D24] [Definitive Issue - Black Values, Typ D26] [Definitive Issue - Black Values, Typ D27] [Definitive Issue - Black Values, Typ D28] [Definitive Issue - Black Values, Typ D29] [Definitive Issue - Black Values, Typ D30]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27 D17 1(K) - 0,81 0,54 - USD  Info
28 D18 2(K) - 1,09 0,54 - USD  Info
29 D19 3(K) - 1,63 0,54 - USD  Info
30 D20 5(K) - 2,17 0,54 - USD  Info
31 D21 8(K) - 8,69 0,81 - USD  Info
32 D22 10(K) - 8,69 0,81 - USD  Info
33 D23 12(K) - 16,29 0,81 - USD  Info
34 D24 15(K) - 10,86 0,54 - USD  Info
35 D25 20(K) - 13,03 4,34 - USD  Info
36 D26 24(K) - 32,57 1,09 - USD  Info
37 D27 30(K) - 32,57 1,09 - USD  Info
38 D28 50(K) - 65,14 2,17 - USD  Info
39 D29 1Ft - 217 3,26 - USD  Info
40 D30 3Ft - - - - USD  Info
27‑40 - 410 17,08 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Hungary - Catalogue Center - USD
[As Previous - Different Perforation, Typ D31] [As Previous - Different Perforation, Typ D35] [As Previous - Different Perforation, Typ D37] [As Previous - Different Perforation, Typ D38] [As Previous - Different Perforation, Typ D40] [As Previous - Different Perforation, Typ D42] [As Previous - Different Perforation, Typ D44]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27A D31 1(K) - 0,54 0,27 - USD  Info
28A D32 2(K) - 162 43,43 - USD  Info
29A D33 3(K) - 54,28 13,03 - USD  Info
30A D34 5(K) - 54,28 2,17 - USD  Info
31A D35 8(K) - 8,69 1,09 - USD  Info
32A D36 10(K) - 434 434 - USD  Info
33A D37 12(K) - 13,03 1,09 - USD  Info
34A D38 15(K) - 8,69 1,09 - USD  Info
35A D39 20(K) - 868 651 - USD  Info
36A D40 24(K) - 32,57 1,63 - USD  Info
37A D41 30(K) - 32,57 1,09 - USD  Info
38A D42 50(K) - 65,14 2,17 - USD  Info
39A D43 1Ft - 190 5,43 - USD  Info
40A D44 3Ft - 32,57 13,03 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör