Ungern

Visar nu: Ungern - Postfrimärken (1871 - 2019) - 10 frimärken.

[Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F1] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F2] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F3] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F4] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F5] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F6] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F7] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F8] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F9] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F10] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F11] [Turul over Crown of Saint Stephen, Typ F12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
67 F 1f - 0,55 0,55 - USD  Info
68 F1 2f - 0,82 0,55 - USD  Info
69 F2 3f - 0,55 0,55 - USD  Info
70 F3 4f - 0,82 0,55 - USD  Info
71 F4 5f - 4,39 0,55 - USD  Info
72 F5 6f - 0,82 0,55 - USD  Info
73 F6 10f - 4,39 0,55 - USD  Info
74 F7 20f - 4,39 0,55 - USD  Info
75 F8 25f - 4,39 0,55 - USD  Info
76 F9 30f - 43,86 0,82 - USD  Info
77 F10 35f - 32,89 1,10 - USD  Info
78 F11 50f - 27,41 0,82 - USD  Info
79 F12 60f - 109 1,10 - USD  Info
[Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F13] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F14] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F15] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F16] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F17] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F18] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F19] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F20] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F21] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F22] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F24]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
67A F13 1f - 191 65,78 - USD  Info
68A F14 2f - 191 43,86 - USD  Info
69A F15 3f - 43,86 10,96 - USD  Info
70A F16 4f - 137 4,39 - USD  Info
71A F17 5f - 16,45 3,29 - USD  Info
72A F18 6f - - 43,86 - USD  Info
73A F19 10f - 219 10,96 - USD  Info
74A F20 20f - - 137 - USD  Info
75A F21 25f - - 65,78 - USD  Info
76A F22 30f - - 109 - USD  Info
77A F23 35f - - 219 - USD  Info
78A F24 50f - 164 65,78 - USD  Info
79A F25 60f - 438 65,78 - USD  Info
[Turul over Crown of Saint Stephen - New Colors, Typ F26] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Colors, Typ F28] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Colors, Typ F29] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Colors, Typ F27]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
85 F26 6f - 10,96 0,82 - USD  Info
85A F28 6f - - 87,71 - USD  Info
85Aa F29 6f - - 274 - USD  Info
85a F27 6f - 3,29 0,55 - USD  Info
1904 Turul over Crown of Saint Stephen - New Value

1. januari WM: 3 Design: Papel amarillo Perforering: 12 x 11½

[Turul over Crown of Saint Stephen - New Value, Typ F30] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Value, Typ F102]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
86 F30 12f - 1,64 0,82 - USD  Info
86A F102 12f - 137 65,78 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Hungary - Catalogue Center - USD
[Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F34] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F39] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F41] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F42] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F43]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
87 F31 1f - 0,82 0,55 - USD  Info
88 F32 2f - 3,29 0,27 - USD  Info
89 F33 3f - 0,82 0,27 - USD  Info
90 F34 5f - 1,64 0,27 - USD  Info
91 F35 6f - 1,10 0,27 - USD  Info
92 F36 10f - 4,39 0,27 - USD  Info
93 F37 12f - 1,10 0,55 - USD  Info
94 F38 20f - 10,96 0,55 - USD  Info
95 F39 25f - 21,93 0,82 - USD  Info
96 F40 30f - 4,39 0,27 - USD  Info
97 F41 35f - 16,45 0,82 - USD  Info
98 F42 50f - 13,16 2,19 - USD  Info
98a F43 50f - 0,27 2,19 - USD  Info
99 F44 60f - 328 1,10 - USD  Info
[Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F51] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F52] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Perforation, Typ F57]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
87A F45 1f - 0,82 0,27 - USD  Info
88A F46 2f - 0,55 0,27 - USD  Info
89A F47 3f - 0,82 0,27 - USD  Info
90A F48 5f - 0,27 0,27 - USD  Info
91A F49 6f - 1,10 0,27 - USD  Info
92A F50 10f - 0,82 0,27 - USD  Info
93A F51 12f - 1,10 0,27 - USD  Info
94A F52 20f - 3,29 0,27 - USD  Info
95A F53 25f - 4,39 0,27 - USD  Info
96A F54 30f - 4,39 0,27 - USD  Info
97A F55 35f - 16,45 0,27 - USD  Info
98A F56 50f - 2,19 0,27 - USD  Info
99A F57 60f - 32,89 1,64 - USD  Info
[Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F58] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F59] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F60] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F61] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F62] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F63] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F64] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F65] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F66] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F67] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F68] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F69] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Watermark, Typ F70]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
104 F58 1f - 0,82 0,82 - USD  Info
105 F59 2f - 2,19 0,27 - USD  Info
106 F60 3f - 6,58 0,27 - USD  Info
107 F61 5f - 1,64 0,27 - USD  Info
108 F62 6f - 1,10 0,27 - USD  Info
109 F63 10f - 1,10 0,27 - USD  Info
110 F64 12f - 6,58 0,55 - USD  Info
111 F65 20f - 6,58 0,27 - USD  Info
112 F66 25f - 54,82 0,27 - USD  Info
113 F67 30f - 43,86 0,55 - USD  Info
114 F68 35f - 43,86 0,27 - USD  Info
115 F69 50f - 137 2,19 - USD  Info
116 F70 60f - 65,78 0,27 - USD  Info
[Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F71] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F72] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F73] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F74] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F76] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F77] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F79] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F80] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F81] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F83] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F84]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
120 F71 1f - 0,27 0,27 - USD  Info
121 F72 2f - 0,27 0,27 - USD  Info
122 F73 3f - 0,27 0,27 - USD  Info
123 F74 5f - 0,27 0,27 - USD  Info
124 F75 6f - 0,27 0,27 - USD  Info
125 F76 10f - 0,27 0,27 - USD  Info
126 F77 12f - 0,55 0,27 - USD  Info
127 F78 16f - 0,27 0,27 - USD  Info
128 F79 20f - 2,74 0,27 - USD  Info
129 F80 25f - 2,19 0,27 - USD  Info
130 F81 30f - 2,74 0,27 - USD  Info
131 F82 35f - 4,39 0,27 - USD  Info
132 F83 50f - 0,82 0,27 - USD  Info
133 F84 60f - 4,39 0,27 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Hungary - Catalogue Center - USD
[Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F85] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F86] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F88] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F89] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F90] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F91] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F93] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F94] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F95] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F97] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F98] [Turul over Crown of Saint Stephen - Different Watermark, Typ F99]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
138 F85 1f - 0,27 0,27 - USD  Info
139 F86 2f - 0,27 0,27 - USD  Info
140 F87 3f - 0,27 0,27 - USD  Info
141 F88 5f - 0,55 0,27 - USD  Info
142 F89 6f - 0,27 0,27 - USD  Info
143 F90 10f - 0,27 0,27 - USD  Info
144 F91 12f - 0,27 0,27 - USD  Info
145 F92 16f - 0,27 0,27 - USD  Info
146 F93 20f - 0,27 0,27 - USD  Info
147 F94 25f - 0,27 0,27 - USD  Info
148 F95 30f - 0,27 0,27 - USD  Info
149 F96 35f - 0,27 0,27 - USD  Info
150 F97 50f - 0,27 0,27 - USD  Info
151 F98 60f - 10,96 1,64 - USD  Info
152 F99 60f - 0,82 0,27 - USD  Info
[Turul over Crown of Saint Stephen - New Values, Typ F100] [Turul over Crown of Saint Stephen - New Values, Typ F101]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
210 F100 70f 0,55 - 0,27 - USD  Info
211 F101 80f 0,55 - 0,27 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör