Visar nu: Irak - Officiella frimärken (1930 - 1939) - 64 frimärken.

[King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage stamps of 1931 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
48 E ½A - 0,27 3,24 - USD  Info
49 E1 1A - 0,27 0,27 - USD  Info
50 E2 1½A - 6,49 16,22 - USD  Info
51 E3 2A - 0,81 0,27 - USD  Info
52 E4 3A - 1,08 0,81 - USD  Info
53 E5 4A - 1,08 0,81 - USD  Info
54 E6 6A - 5,41 12,98 - USD  Info
55 E7 8A - 5,41 12,98 - USD  Info
56 E8 1R - 10,81 12,98 - USD  Info
57 E9 2R - 21,63 54,07 - USD  Info
58 E10 5R - 54,07 86,51 - USD  Info
59 E11 10R - 86,51 162 - USD  Info
60 E12 25R - 1 081 1 297 - USD  Info
48‑60 - 1 275 1 661 - USD 
[King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F1] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F2] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F3] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F4] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F5] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F6] [King Faisal I - Iraq Official Stamps of 1931 Surcharged New Value, Typ F7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
61 F 3/½Fils/A - 4,33 4,33 - USD  Info
62 F1 4/1Fils/A - 3,24 0,27 - USD  Info
63 F2 5/1Fils/A - 3,24 0,27 - USD  Info
64 F3 10/2Fils/A - 4,33 0,27 - USD  Info
65 F4 15/3Fils/A - 5,41 3,24 - USD  Info
66 F5 20/4Fils/A - 5,41 3,24 - USD  Info
67 F6 25/4Fils/A - 6,49 2,70 - USD  Info
68 F7 40/8Fils/A - 5,41 4,33 - USD  Info
61‑68 - 37,86 18,65 - USD 
[Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F8] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F9] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F10] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F11] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F12] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F13] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F14] [Iraq Official Stamps of 1924 & 1931 Surcharged New Value, Typ F15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
69 F8 8/1½Fils/A - 6,49 0,54 - USD  Info
70 F9 30/6Fils/A - 5,41 2,16 - USD  Info
71 F10 50/1Fils/A - 6,49 4,33 - USD  Info
72 F11 75/1Fils/A - 8,65 8,65 - USD  Info
73 F12 100/2Fils/A - 21,63 4,33 - USD  Info
74 F13 200/5Fils/A - 32,44 32,44 - USD  Info
75 F14 ½/10Din/R - 86,51 108 - USD  Info
76 F15 1/25Din/R - 162 270 - USD  Info
69‑76 - 329 430 - USD 
[King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted [King Faisal I - Iraq Postage Stamps of 1932 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
77 G 2F - 1,08 0,27 - USD  Info
78 G1 3F - 1,08 0,27 - USD  Info
79 G2 4F - 1,08 0,27 - USD  Info
80 G3 5F - 1,08 0,27 - USD  Info
81 G4 8F - 1,08 0,27 - USD  Info
82 G5 10F - 2,16 0,27 - USD  Info
83 G6 15F - 2,70 0,27 - USD  Info
84 G7 20F - 2,70 0,27 - USD  Info
85 G8 25F - 2,70 0,27 - USD  Info
86 G9 30F - 4,33 0,27 - USD  Info
87 G10 40F - 6,49 0,27 - USD  Info
88 G11 50F - 4,33 0,27 - USD  Info
89 G12 75F - 2,70 1,08 - USD  Info
90 G13 100F - 10,81 0,81 - USD  Info
91 G14 200F - 21,63 10,81 - USD  Info
92 G15 ½D - 16,22 27,04 - USD  Info
93 G16 1D - 86,51 86,51 - USD  Info
77‑93 - 168 129 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted [King Ghasi I - Iraq Postage Stamps of 1934 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
94 H 1F - 1,08 0,54 - USD  Info
95 H1 2F - 1,08 0,27 - USD  Info
96 H2 3F - 0,81 0,27 - USD  Info
97 H3 4F - 1,08 0,27 - USD  Info
98 H4 5F - 1,08 0,27 - USD  Info
99 H5 8F - 5,41 0,27 - USD  Info
100 H6 10F - 0,27 0,27 - USD  Info
101 H7 15F - 12,98 1,62 - USD  Info
102 H8 20F - 0,81 0,27 - USD  Info
103 H9 25F - 21,63 8,65 - USD  Info
104 H10 30F - 5,41 0,27 - USD  Info
105 H11 40F - 6,49 0,54 - USD  Info
106 H12 50F - 0,81 0,81 - USD  Info
107 H13 75F - 8,65 0,81 - USD  Info
108 H14 100F - 2,16 1,08 - USD  Info
109 H15 200F - 5,41 2,70 - USD  Info
110 H16 ½D - 12,98 21,63 - USD  Info
111 H17 1D - 64,88 64,88 - USD  Info
94‑111 - 153 105 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör