Visar nu: Irak - Postfrimärken (1918 - 2020) - 63 frimärken.

1970 Army Day

6. januari WM: Inga Perforering: 13

[Army Day, Typ HU] [Army Day, Typ HU1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
582 HU 15F 0,88 - 0,29 - USD  Info
583 HU1 20F 1,18 - 0,88 - USD  Info
582‑583 2,06 - 1,17 - USD 
1970 The 7th Anniversary of 14th Ramadan Revolution

8. februari WM: Inga Perforering: 13

[The 7th Anniversary of 14th Ramadan Revolution, Typ HV] [The 7th Anniversary of 14th Ramadan Revolution, Typ HV1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
584 HV 10F 0,29 - 0,29 - USD  Info
585 HV1 15F 0,59 - 0,29 - USD  Info
584‑585 0,88 - 0,58 - USD 
[New Year, [New Year, [New Year, [New Year, [New Year, [New Year,
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
586 HW 2F 0,29 - 0,29 - USD  Info
587 HW1 3F 0,29 - 0,29 - USD  Info
588 HW2 5F 0,29 - 0,29 - USD  Info
589 HW3 10F 0,88 - 0,29 - USD  Info
590 HW4 15F 0,88 - 0,29 - USD  Info
591 HW5 50F 2,36 - 1,18 - USD  Info
586‑591 4,99 - 2,63 - USD 
[Mosul Spring Festival - Issues of 1970 Overprinted, Typ HW6] [Mosul Spring Festival - Issues of 1970 Overprinted, Typ HW7] [Mosul Spring Festival - Issues of 1970 Overprinted, Typ HW8] [Mosul Spring Festival - Issues of 1970 Overprinted, Typ HW9] [Mosul Spring Festival - Issues of 1970 Overprinted, Typ HW10] [Mosul Spring Festival - Issues of 1970 Overprinted, Typ HW11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
592 HW6 2F 0,59 - 0,59 - USD  Info
593 HW7 3F 0,59 - 0,59 - USD  Info
594 HW8 5F 0,59 - 0,59 - USD  Info
595 HW9 10F 0,59 - 0,59 - USD  Info
596 HW10 15F 0,88 - 0,88 - USD  Info
597 HW11 50F 2,36 - 0,88 - USD  Info
592‑597 5,60 - 4,12 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1970 The 23rd Anniversary of Al-Baath Party

7. april WM: Inga Perforering: 13

[The 23rd Anniversary of Al-Baath Party, Typ HX] [The 23rd Anniversary of Al-Baath Party, Typ HX1] [The 23rd Anniversary of Al-Baath Party, Typ HY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
598 HX 15F 0,59 - 0,29 - USD  Info
599 HX1 35F 0,88 - 0,59 - USD  Info
600 HY 50F 1,77 - 0,88 - USD  Info
598‑600 3,24 - 1,76 - USD 
1970 Labour Day

1. maj WM: Inga Perforering: 13

[Labour Day, Typ HZ] [Labour Day, Typ HZ1] [Labour Day, Typ HZ2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
601 HZ 10F 0,29 - 0,29 - USD  Info
602 HZ1 15F 0,59 - 0,29 - USD  Info
603 HZ2 35F 1,18 - 0,88 - USD  Info
601‑603 2,06 - 1,46 - USD 
1970 The Birth of Muhammad

17. maj WM: Inga Perforering: 13

[The Birth of Muhammad, Typ IA] [The Birth of Muhammad, Typ IA1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
604 IA 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
605 IA1 20F 0,29 - 0,29 - USD  Info
604‑605 0,58 - 0,58 - USD 
1970 Spring Festival - Flowers

12. juni WM: Inga Perforering: 13

[Spring Festival - Flowers, Typ IB] [Spring Festival - Flowers, Typ IC] [Spring Festival - Flowers, Typ ID] [Spring Festival - Flowers, Typ IE] [Spring Festival - Flowers, Typ IF] [Spring Festival - Flowers, Typ IE1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
606 IB 2F 0,59 - 0,29 - USD  Info
607 IC 3F 0,59 - 0,29 - USD  Info
608 ID 5F 0,59 - 0,29 - USD  Info
609 IE 10F 0,59 - 0,29 - USD  Info
610 IF 15F 1,18 - 0,59 - USD  Info
611 IE1 50F 3,54 - 1,18 - USD  Info
606‑611 7,08 - 2,93 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Press Day - Issues of 1969 Overprinted, Typ HT1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
612 HT1 15F 0,59 - 0,59 - USD  Info
1970 The 50th Anniversary of Revolution of 1920

30. juni WM: Inga Perforering: 13

[The 50th Anniversary of Revolution of 1920, Typ IG] [The 50th Anniversary of Revolution of 1920, Typ IG1] [The 50th Anniversary of Revolution of 1920, Typ IH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
613 IG 10F 0,29 - 0,29 - USD  Info
614 IG1 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
615 IH 35F 0,88 - 0,59 - USD  Info
613‑615 1,46 - 1,17 - USD 
1970 The 12th Anniversary of 14 July Revolution

14. juli WM: Inga Perforering: 13 x 13¾

[The 12th Anniversary of 14 July Revolution, Typ II] [The 12th Anniversary of 14 July Revolution, Typ II1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
616 II 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
617 II1 20F 0,59 - 0,29 - USD  Info
616‑617 0,88 - 0,58 - USD 
1970 The 2nd Anniversary of 17 July Revolution

17. juli WM: Inga Perforering: 13

[The 2nd Anniversary of 17 July Revolution, Typ IJ] [The 2nd Anniversary of 17 July Revolution, Typ IJ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
618 IJ 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
619 IJ1 25F 0,59 - 0,29 - USD  Info
618‑619 0,88 - 0,58 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1970 Fruits

21. augusti WM: Inga Perforering: 14

[Fruits, Typ IK] [Fruits, Typ IL] [Fruits, Typ IM] [Fruits, Typ IN] [Fruits, Typ IO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
620 IK 3F 0,29 - 0,29 - USD  Info
621 IL 5F 0,29 - 0,29 - USD  Info
622 IM 10F 0,29 - 0,29 - USD  Info
623 IN 15F 1,18 - 0,29 - USD  Info
624 IO 35F 3,54 - 1,77 - USD  Info
620‑624 5,59 - 2,93 - USD 
1970 Hajeer Year

4. september WM: Inga Perforering: 13

[Hajeer Year, Typ IP] [Hajeer Year, Typ IP1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
625 IP 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
626 IP1 25F 0,59 - 0,29 - USD  Info
625‑626 0,88 - 0,58 - USD 
[The 7th International Baghdad Fair - Overprinted, Typ HK2] [The 7th International Baghdad Fair - Overprinted, Typ HK3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
627 HK2 10F 3,54 - 1,77 - USD  Info
628 HK3 15F 3,54 - 1,77 - USD  Info
627‑628 7,08 - 3,54 - USD 
1970 The 25th Anniversary of Arab League

25. oktober WM: Inga Perforering: 11¼ x 11

[The 25th Anniversary of Arab League, Typ IS] [The 25th Anniversary of Arab League, Typ IS1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
629 IS 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
630 IS1 35F 0,59 - 0,29 - USD  Info
629‑630 0,88 - 0,58 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1970 Airmail - National Development

30. oktober WM: Inga Perforering: 13½

[Airmail - National Development, Typ IQ] [Airmail - National Development, Typ IQ1] [Airmail - National Development, Typ IR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
631 IQ 10F 1,77 - 0,59 - USD  Info
632 IQ1 15F 2,95 - 1,18 - USD  Info
633 IR 1D 70,73 - 29,47 - USD  Info
631‑633 75,45 - 31,24 - USD 
1970 International Education Year

13. november WM: Inga Perforering: 13

[International Education Year, Typ IT] [International Education Year, Typ IT1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
634 IT 5F 0,29 - 0,29 - USD  Info
635 IT1 15F 0,59 - 0,29 - USD  Info
634‑635 0,88 - 0,58 - USD 
1970 The 50th Anniversary of Iraq Medical Society

7. december WM: Inga Perforering: 12

[The 50th Anniversary of Iraq Medical Society, Typ IU] [The 50th Anniversary of Iraq Medical Society, Typ IU1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
636 IU 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
637 IU1 40F 1,18 - 0,59 - USD  Info
636‑637 1,47 - 0,88 - USD 
[Airmail - The 10th Arab Telecommunications Union Conference, Baghdad, Typ IV] [Airmail - The 10th Arab Telecommunications Union Conference, Baghdad, Typ IV1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
638 IV 15F 0,29 - 0,29 - USD  Info
639 IV1 25F 0,59 - 0,29 - USD  Info
638‑639 0,88 - 0,58 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1970 The 12th Anniversary of Mosul Sugar Refinery

25. december WM: Inga Perforering: 13 x 13½

[The 12th Anniversary of Mosul Sugar Refinery, Typ IW] [The 12th Anniversary of Mosul Sugar Refinery, Typ IX] [The 12th Anniversary of Mosul Sugar Refinery, Typ IW1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
640 IW 5F 0,29 - 0,29 - USD  Info
641 IX 15F 0,59 - 0,29 - USD  Info
642 IW1 30F 1,77 - 0,88 - USD  Info
640‑642 2,65 - 1,46 - USD 
[The 10th Anniversary of Organization of Petroleum Exporting Countries or O.P.E.C., Typ IY] [The 10th Anniversary of Organization of Petroleum Exporting Countries or O.P.E.C., Typ IY1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
643 IY 10F 0,59 - 0,29 - USD  Info
644 IY1 40F 2,95 - 1,18 - USD  Info
643‑644 3,54 - 1,47 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör