Irland (sida 1/2)
1930-1939 Nästa

Visar nu: Irland - Postfrimärken (1922 - 1929) - 58 frimärken.

[Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A ½P 0,81 - 0,81 - USD  Info
2 A1 1P 0,81 - 0,81 - USD  Info
3 A2 2½P 2,44 - 8,14 - USD  Info
4 A3 3P 13,02 - 5,43 - USD  Info
5 A4 4P 8,14 - 8,14 - USD  Info
6 A5 5P 15,20 - 15,20 - USD  Info
7 A6 9P 27,14 - 19,54 - USD  Info
8 A7 10P 19,54 - 19,54 - USD  Info
1‑8 87,10 - 77,61 - USD 
[Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Long 9 in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 B 2´6Sh´P 97,69 - 75,98 - USD  Info
10 B1 5Sh 195 - 173 - USD  Info
11 B2 10Sh 434 - 325 - USD  Info
9‑11 727 - 575 - USD 
[Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C] [Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C1] [Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C2] [Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 C 1½P 1,90 - 1,09 - USD  Info
13 C1 2P 2,98 - 0,81 - USD  Info
14 C2 6P 19,54 - 13,02 - USD  Info
15 C3 1Sh 43,42 - 21,71 - USD  Info
12‑15 67,84 - 36,63 - USD 
[Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C4] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C5] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C6] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C7] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C8] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C9] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C10] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C11] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C12] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C13] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C14] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 C4 ½P 4,88 - 1,36 - USD  Info
17 C5 1P 2,17 - 1,36 - USD  Info
18 C6 1½P 10,85 - 5,43 - USD  Info
19 C7 2P 4,34 - 0,81 - USD  Info
20 C8 2½P 13,02 - 14,11 - USD  Info
21 C9 3P 4,34 - 5,43 - USD  Info
22 C10 4P 5,43 - 7,60 - USD  Info
23 C11 5P 13,02 - 15,20 - USD  Info
24 C12 6P 16,28 - 4,88 - USD  Info
25 C13 9P 30,39 - 28,22 - USD  Info
26 C14 10P 48,84 - 54,27 - USD  Info
27 C15 1Sc 32,56 - 16,28 - USD  Info
16‑27 186 - 154 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Great Britain Stamps Overprinted in Red by A. Thom & Co. - Overprint 14½ x 16mm, Typ C16]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
28 C16 9P 17,37 - 19,54 - USD  Info
1922 Free State Ireland

11. december WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Free State Ireland, Typ D] [Free State Ireland, Typ D1] [Free State Ireland, Typ D2] [Free State Ireland, Typ D3] [Free State Ireland, Typ D4] [Free State Ireland, Typ D5] [Free State Ireland, Typ D6] [Free State Ireland, Typ D7] [Free State Ireland, Typ D8] [Free State Ireland, Typ D9] [Free State Ireland, Typ D10] [Free State Ireland, Typ D11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 D ½P 0,81 - 0,54 - USD  Info
30 D1 1P 0,81 - 0,54 - USD  Info
31 D2 1½P 7,60 - 14,11 - USD  Info
32 D3 2P 3,26 - 2,44 - USD  Info
33 D4 2½P 5,97 - 8,14 - USD  Info
34 D5 3P 15,20 - 8,14 - USD  Info
35 D6 4P 5,97 - 5,43 - USD  Info
36 D7 5P 7,60 - 8,14 - USD  Info
37 D8 6P 5,70 - 1,36 - USD  Info
38 D9 9P 8,14 - 9,77 - USD  Info
39 D10 10P 43,42 - 48,84 - USD  Info
40 D11 1Sh 27,14 - 16,28 - USD  Info
29‑40 131 - 123 - USD 
1922 Free State Ireland

21. december WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Free State Ireland, Typ E] [Free State Ireland, Typ E1] [Free State Ireland, Typ E2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
41 E 2´6Sh´P 81,40 - 97,69 - USD  Info
42 E1 5Sh 162 - 141 - USD  Info
43 E2 10Sh 325 - 325 - USD  Info
41‑43 569 - 564 - USD 
[New Daily Stamp, Typ F] [New Daily Stamp, Typ F1] [New Daily Stamp, Typ F2] [New Daily Stamp, Typ F3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
44 F ½P - 0,54 0,54 - USD  Info
45 F1 5P - 16,28 13,02 - USD  Info
46 F2 6P - 6,51 5,43 - USD  Info
47 F3 1Sh - 43,42 13,02 - USD  Info
44‑47 - 66,75 32,01 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[New Daily Stamp, Typ G] [New Daily Stamp, Typ G1] [New Daily Stamp, Typ G2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
48 G 1P - 0,54 0,27 - USD  Info
49 G1 1½P - 2,17 2,17 - USD  Info
50 G2 2P - 0,54 0,27 - USD  Info
48‑50 - 3,25 2,71 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör